Kerkhof Rij 5 Gedenksteen Jan Pieters Vork

In bewerking

___________________________________________________________

JOHANNA BARBARA WINTER
Weduwe van
JAN PIETERS VORK
gebn te Leens den 5 April 1773,
overln te Zuurdijk, den 6 November 1839
WIJDT DIT TOE TER GEDACHTENIS VAN HEM
EN DESZELFS EERSTE ECHTGENOOT
A.L. DIJKHUIS

___________________________________________________________

Jan Pieters Vork, landbouwer Castor en Pollux, * 27-04-1773 Leens, † 06-11-1839 Zuurdijk, boerderij “Pollux“, 66 jaar

Naar Boerderij “Pollux”
Naar Boerderij”Castor” 

Ouders Pieter Jans Vork x Trientje Jacobs Bos

Aangevers overlijden: Barteld Jans van Dijk, 35 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, nabure en Klaas Jans Beukema, 37 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabure
Kerkboek 1839: Novem 2 Ontvangen van Wedu J.P. Vork voor het gebruik van het zwart laken 6,80

 

___________________________________________________________

Gelijk als bij Marten Ædsges Teenstra zijn ook de grafsteden van Jan Pieters Vork en Anna Luies Dijkhuis niet bekend.
Meester J. S. van Weerden schrijft in “Zuurdiek, Mien Dörpke”:

Oareg wis bennen ze ien òlle familiegraven, dij noast ‘n ander aan zuidkant van kerk lagen, bezet.
Van Jan Vörk wòrdt wel zeg, dat zien noabestoanden op zien begeerte de òlle diekrol, doar ale pandplichtigen van ‘t Houwerzielvest opstonnen, met ien kist sloten hemmen, zo zolder gain bewies van pandplichtighaid ien ‘t zielvest te vinden wezen. Hai mout ter met zien achterhoofd op rusten.

Jan Pieters Vork was door Douwe Martens Teenstra van het Ruigezand aangewezen als executeur van diens nalatenschap.

In 1818-1819 kwam door toedoen van Jan Pieters Vork de middenstand op Zuurdijk. De smid, bakker, blauwverver, timmerman, kuiper en schoenmaker. Door de landbouwcrisis hadden ze moeite om het hoofd boven water te houden. De molenaar deed pas in 1831 zijn intrede op Zuurdijk

___________________________________________________________

1808 Nalatenschap broer Jakob Pieters Vork 
Familie Vork
07-07-1821 Bezoek aan het Planetarium van Eisse Eisinga te Franeker

14-02-1825 Jan Pieters Vork e.a. verkoop tjalk
09-11-1827 Huwelijkscontract en -akte Vork-Winter
18-05-1836 Testament Jan Pieters Vork 
10-02-1840 Inventaris nalatenschap Jan Pieters Vork
1847 Verkoop erfdelen aan Jan Jacobs Bos
18-04-1859 Kwijting Executeurs 
Willem Lammerts Dijkhuis en Hendrik Jans Zijma van de Nalatenschap Jan Pieters Vork 

___________________________________________________________

Huwelijken Jan Pieters Vork:

x I 17-12-1808 Leens Anna Luies Dijkhuis, ~ 31-05-1761 Vierhuizen, † 09-01-1824 Zuurdijk, 62 jaar, Pollux, huis No 7

17-12-1825: Inventaris Nalatenschap Anna Luies Dijkhuis
16-01-1826: Aanvullende verklaring Jan Pieters Vork
17-06-1826 Verdeling nalatenschap Anna Luies Dijkhuis

Ouders Anna: Lue Rennes Dijkhuis x Hillechien Tonkens
Aangevers overlijden: Lammert Berents Helder, 26 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Tjerk Jakobs Mennema, 36 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk
Anna was eerder gehuwd met Marten Aedges Teensta, landbouwer op “Castor”.


Gevelsteen geplaatst mede ter ere van het 10-jarig huwelijk? 

Huwelijkscontract 17-12-1808
BruidegomszijdeJan Jacobs Bos, oom; Jacob Jans Vork, oom; Jacob Bos, halve oom
BruidszijdeBronne Dijkhuis, boer en sibbe voogd Jan Jacobs Bos, vreemde voogd; Derk Aedsges, voormond over bruid voorkinderen; Douwe Martens, stedezoon; Aedsge Martens, stedezoon; Marten Aedsges, overleden echtgenoot

x II 01-12-1827 Leens Johanna Barbara (Johans) Winter, * Zuidhorn, † 04-12-1858 Zuidhorn, 78 jaar, huis No A13

Ouders Johanna: Johan Ernestus Winter, predikant x Gezina Hendrika Borgesius
Getuigen huwelijk: Johannes Ernestus Winter, 42 jaar, koopman wonende Groningen, broeder van den jonggetrouwde vrouw; Pieter Winter, 29 jaar, zonder beroep, wonende Groningen, broeder van den jonggetrouwde vrouw; Jodocus Henderijkus Warmolts, 27 jaar, predikant der Hervormde Gemeente te Wehe, wonende aldaar; Luitje Elles Marrenga, 36 jaar, Gemeente ontvanger van de gemeente Leens
Aangevers overlijden Johanna: Gerrit Heeres, 48 jaar, predikant en Martinus Popta, 57 jaar, medicinae doctor, wonende beiden te Zuidhorn, de eerste als neef en de tweede als bekende van de overledene

___________________________________________________________

Huwelijkscontract en -akte Vork-Winter

___________________________________________________________

Johanna Barbara Winter x 12-11-1821 Zuidhorn Teio Frederik Feenstra, zaagmolenaar te Bergum, * 29-07-1786 Leeuwarden, † 30-03-1825, huis No 234

Bruidegom 35 bruid 41 jaar
Bruidegom weduwnaar van Jozina Alegonda M H Pruissen
Ouders bruidegom: Dirk Feenstra, advokaat x Femke Post
Getuigen huwelijk: Bernardus Johannes Winter, 29 jaar, predikant der Hervormde Gemeente te Farmsum; Hendrik Goeman Winter, 27 jaar, apotheker te Groningen; Pieter Winter, 23 jaren, zonder beroep, wonende Groningen en Abraham Jakob Winter, 21 jaar, [] ten kantore van den ontvanger der registratie en domeinen te Zuidhorn, alle vier broeders van de bruid 

___________________________________________________________

In 1839, ten tijde van de volkstelling, woonden na het overlijden van Jan Pieters Vork op de boerderij Pollux:

Johanna Barbera Winter, 60 jaar, landbouwersche, * Zuidhorn
Johannes Ekkes Warners, 27 jaar, werkbode, * Niekerk
Roelf Kornelis Schollema, 20 jaar, werkbode, * Zuurdijk
Jan K Schollema, 17 jaar, werkbode, * Zuurdijk
Jacob Jacobs Heller, 14 jaar, werkbode, * Zuurdijk
Jantje Ekkes Warners, 32 jaar, werkbode, * Ulrum
Trientje R Modderman, 23 jaar, werkbode, * Niekerk

___________________________________________________________

Terug naar Graven Kerkhof