C016 C017 Albert Valk x Aafke van der Klei

___________________________________________________________
Grafsteen: geen
___________________________________________________________

Albert (Abrahams) Valk, tuinman, winkelier, * 06-02-1823 Woltersum, † 20-03-1911 Zuurdijk, 88 jaar, Hoofdweg 51 x 19-04-1860 Leens, Aafke (Arijs’) van der Klei, * Wehe, † 01-05-1908 Zuurdijk, 83 jaar, Hoofdweg 51

Behuizing Hoofdweg 51 
Bruidegom 37 en bruid 35 jaar

Getuigen huwelijk: Jan Haan, 30 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk []
Aangevers overlijden Albert: Adolf Schaap, 67 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Reinder Nederhoed, 45 jaar, grofsmid, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden Aafke: Reinder Nederhoed, 42 jaar, grofsmid, wonende Zuurdijk en Adolf Schaap, 64 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
Aafke was weduwe van Jelte Pieters Abbring, landbouwer boerderij “”Gaykingaheerd” , Vlakkeriet 2 
Ouders Albert: Abraham Alberts Valk x Albertje Klasen Doornbos
Ouders Aafke: Arijs Jans van der Kleij x Anje Derks Moes

c016 c017 1911 valk adv
L. Terwold-Abbring was de stiefdochter van Albert Valk 

Kind Albert Valk x Aafke van der Klei:
Albertje (Alberts) Valk, huishoudster, * 10-10-1861 Zuurdijk, Hoofdweg 51, † Noord Amerika

Getuigen geboorteaangifte Albertje: Jakob Kamphuis, 30 jaar, korenmolenaar, wonende Zuurdijk en Jan Weites, 24 jaar, schoenmaker, wonende Zuurdijk

x I 02-06-1884 Leens Jan (Josephs) Noordhof, smidsknecht, machinist, * Norg, † 29-12-1895 Kolham, 38 jaar

Bruidegom I 27 en bruid I 22 jaar
Ouders Jan: Joseph Noordhof, landbouwer x Alberdina Luinge

x II 13-10-1902 Aduard Daniël Gosen (Hemmes) Bosman, kastelein, landgebruiker, logementhouder, * 08-01-1862 Harssens, † Noord Amerika

Bruidegom II 40 en bruid II 41 jaar
Ouders Daniël: Hemme Hindriks Bosman, landbouwer x Trijntje Daniëls Groenendal
Daniël huwde 18-05-1889 Aduard Trientje Sikkens, * Feerwerd, † 26-10-1895 Aduard, 30 jaar
Ouders Trientje: Melle Sikkens x Wietske Berends Wieringa

SS “Noordam” vertrek 04-03-1905 Rotterdam en aankomst 17-03-1905 New York:
Daniel Bosman, 43 jaar; gehuwd; [] in cattle; herkomst Holland, Aduard; overtocht betaald door vader; contanten $ 30; bestemming Chicago, 124 Astarianstr.; Friend: H de Boer

SS Statendam” vertrek 13-04-1907 Rotterdam en aankomst 25-04-1907 New York:
Mrs Albertje Bosman, 45 jaar; gehuwd; herkomst Holland, Groningen; overtocht betaald door echtgenoot; contanten $ 30; bestemming Chicago, echtgenoot D.G. Bosman
Hemme H. Bosman, 16 jaar, ongehuwd, slager, herkomst Holland, Groningen; overtocht betaald door vader; contanten $ 30; bestemming Chicago, | Died in Hospital 5/30/07
(Hemme Bosman was een kind uit het eerste huwelijk van Daniel)

___________________________________________________________

Diaconieboek:
1886 uit
20 Dec. Aan A. Valk 10 kilo vet voor armen                                         4,75
1892 uit
19 Dec. 92 Aan A. Valk 10 Klgr. Vet voor armen                                 5,25
1908 in
5 Mei 1908 Bij de begrafenis van Vrouw Valk                                    1,69
1911 in
27 Maart Bij de ter aardebestelling van A. Valk                                 0,80

Inkomsten wijlen A. Valk:
28 Maart Boeldag                                                              94,50
zaden J. Hekma                                                                   3,40
zaden J. Huizing                                                                  1,00
zaden H.J Boer                                                                    2,07 5
Polis Begrafenis-fonds                                                       47,50
Samen                                                                            f 148,47 5


Kerkeraaad: (RAG nummertoegang 343 inventarisnummer 11)
Kerkeraad 1907
Alle leden zijn er voor, aan Valk en vrouw, hoogbejaarde lieden, die zich in alles niet meer kunnen redden huishuur en turf te verstrekken. De huurrechten ad f 40, aan den eigenaar van de woning, wordt te hoog gevonden. De heer Doornbos meent dat f 35 voldoende is, waarmee allen ‘t eens zijn en zal met den eigenaar in dien geest overleggen.
1908 25 Mei
Vergadering van den Kerkeraad ‘s avonds 7 uur ten huize van de Wed. Clason.
Besproken wordt thans de zaak Valk. Door het overlijden van zijn vrouw, heeft hij, die gaarne op zich zelf wilde blijven wonen, een huishoudster moeten nemen. Hij kan die echter niet alleen betalen en vraagt daarom steun van de diaconie ten bedrage van f 50.-. Na eenige discussie stelt de Heer Huizing voor aan Valk f 25 voor de huishoudster toe te leggen waarmede allen instemmen.
Over de woning huur zal later worden gesproken. De huur is te hoog, een woning van f 30 huur wordt voor den ouden man voldoende geacht.
1909 16 April
Vergadering van den Kerkeraad ‘s avonds 7 uur ten huize van de Wed. Clason.
Door den praeses worden nu de ingekomen brieven voorgelezen, een betreffende den ouden tuinman Valk, waarin door zijn stiefzoon Terwoldt van Zwolle beloofd wordt den ouden man, zoo ‘t noodig blijkt te zullen steunen met f 25, onder voorwaarde dat zijn zwager Bosma, die in Amerika woont, daarvan de helft bijdraagt. Een nader schrijven op dezen brief, die van Jui 1908 dateert, is nog niet ontvangen.
Intusschen kan de oude man, die altijd zijn best heeft gedaan, niet op die toegezegde steun wachten en zal daarin door de diaconie moeten worden voorzien.

___________________________________________________________

Albert Valk heeft goederen gekocht op 04-06-1880 in de veiling roerende goederen Oewe Pieters van Duinen Zuurdijk

___________________________________________________________

Terug naar Vak C

Terug naar huidige indeling