Graven Zuidzijde: Hidde Hansen en Grietje Klaassens

___________________________________________________________

in bewerking
Van Hidde en Grietje zijn geen grafstenen bekend
Kerkhof Rij 1 Graf 57 vader Claas Ebels
Kerkhof Rij 1 Graf 58 Hannes Hiddes Rytema, zoon

___________________________________________________________

Hidde Hansen
, ~ 07-08-1729 Zuurdijk, † 1793 Zuurdijk, boerderij “Kooyenburg” x 23-03-1775 ondertrouw Mensengeweer, 16-04-1775 getrouwd Leens Grietje Clasen/Klasens, ~ 20-04-1754 Wetzinge, † 05-11-1822 Zuurdijk, 73 jaar, boerderij “Kooyenburg”, huis 19

Van Hidde en Grietje zijn geen grafstenen bekend
Huwelijkscontract 17-03-1775 Eenrum (Hunsingo Register van huwelijkscontracten toegang 734 inv 204 folio 13v)
Getuigen bruidegomszijde: Gepke Hansen, volle zuster en Hindrik Hindrix, dedigsman
Getuigen bruidszijde: Claas Ebels, vader en Reina Pieters, moeder
Ouders Grietje: Claas Ebels (Graf 57) x Reina Pieters
DTB Mensingeweer en Maarslag 1775: 23 Maart. Hidde Hansen van Zuirdijk in ‘t Vlakke rijt, & Grietje Clasen van Mensingeweer. 12 April attestatie verleent
DTB Leens 1775: Den 16 April Hidde Hansen van Suijrdijk & Grietje Classes van Mensingweer getrouwt
Aangevers overlijden Grietje: Pieter Pieters van der Kooij, 43 jaar, landbouwer, wonende te Mensingeweer; Louwe Meinderts Bentema, 49 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk

1793 Diaconieboek Zuurdijk: Den 27 Dito Ontfangen van Hidde Hansens wed: voor het Gebruik van t Sward Laaken 05 05 

Grietje Klaassens hertrouwde in 1797 met Eisse Wiersema, landbouwer, * 11-10-1764 Pieterburen, ~ 12-10-1764 Pieterburen, † 10-01-1803 Zuurdijk, boerderij “Kooyenburg”, huis 19
Eisse Wiersema is wel op het Kerkhof begraven (Graf 59)
In 1800 werd Grietje Klaassens gedwongen de Boerderij “Nieuw Ewer” te verkopen aan Roelf Eijes en Everdina Oudeman, wonende op de Boerderij “Hayemaheerd”.
Naar Verkoopakte 12-07-1800

___________________________________________________________

Kinderen Hidde Hansen x Grietje Claassen:

  1. Geertien Hiddes, * Zuurdijk, ~ 18-08-1777 Wehe, † ?, een van tweeling, boerderij “Kooyenburg”

DTB Wehe en Zuurdijk 1777: Den 18 Augusti Geertien Hidde en Reina Hiddes Tweelingen Dogters van Hidde Hansen & Grietje Klassen gedoopt te Wehe 

  1. Reina Hiddes, * Zuurdijk, ~ 18-08-1777 Zuurdijk (een van tweeling), † voor 20-09-1778, boerderij “Kooyenburg”

DTB Wehe en Zuurdijk 1777: Den 18 Augusti Geertien Hidde en Reina Hiddes Tweelingen Dogters van Hidde Hansen & Grietje Klassen gedoopt te Wehe 

  1. Reina Hiddes, * Zuurdijk, ~ 20-09-1778 Wehe, † voor 16-07-1778, boerderij “Kooyenburg”

DTB Wehe en Zuurdijk 1777: Den 20 September Reina Hidde Dr van Hidde Hansen & Grietje Klaassen gedoopt te Wehe

  1. Reina Hiddes (Rietema), * Zuurdijk, ~ 16-07-1780 Wehe, † 05-12-1837 Zuurdijk, huis nº 19, 56 jaar x Pieter Pieters van der Kooi, landbouwer boerderij “Kooyenburg”, ~ Usquert, † 01-01-1830 Zuurdijk, 48 jaar, huis nº 19, boerderij “Kooyenburg”

geen grafstenen
DTB Wehe en Zuurdijk 1778: Den 16 Julij Reina Hiddes D. van Hidde Hanssen & Grietje Klaassen gedoopt te Wehe
Aangevers overlijden Reina: Hendrik Jans Zijlma, 38 jaar, landbouwer en Jan Pieters Wierenga, 31 jaar, boerenknecht, beiden wonende te Zuurdijk, naburen
Aangevers overlijden Pieter: Hendrik Adolfs Siekman, 29 jaar, boereknegt en Derk Folkerts Folkerts, 33 jaar, landbouwer, naburen, beiden wonende te Zuurdijk
Ouders Pieter: Pieter Pieters Kooi, landbouwer x Martje Pieters 

  1. Hanna Hiddes, ~ []-04-1787 Zuurdijk, † ?

DTB Wehe en Zuurdijk 1787: Den [] April Hanna Hiddes Dr van Hidde Hanssen & Grietje Klaassens

  1. Hannes Hiddes (Rytema), ~ 25-04-1791 Zuurdijk, † 16-11-1800 Zuurdijk, boerderij “Kooyenburg” (Graf 58)

DTB Wehe en Zuurdijk 1791: Den 25 April Hannes Hiddes soon van Hide Hanssen en Grietje Klaassens

___________________________________________________________

Naar Boerderij “Nieuw Ewer” 
Naar Verkoopakte Boerderij “Nieuw Ewer” 12-07-1800
Naar Boerderij “Kooyenburg” 
Naar Graf 59 Eisse Wiersema