Vak E

Beschreven graven:

E rij 1 001 – 010: E001 – E006, leeg; E007 Heileke Kramer-Jeltes; E008 kind Klaas Haan; E009 – E010 J Haan
E rij 2 011 – 020:
E011 E012 Lammert van der Steeg en Trientje Schreuder; E013 E014 Elizabeth Duinkerken en Jan Pruis; E015 – E017, leeg; E018 E019 Hillechien Haan-Stuivinga Jan Haan; E020 Jan Haan, leeg
E rij 3 021 – 030E021 – E030, leeg
E rij 4 031 – 040: E031 – E038, leeg; E039 wed T Meijer; E040 Liefke Nederhoed

 

 

Terug naar huidige indeling