Graf 17 kinderen Van Duinen-Takens

in bewerking v 10-12-2023 12.13

___________________________________________________________

kerkhof graf 17 Trijntje Takens tweede echtgenote
B090 Emmy van Duinen, kleindochter
B107 Pieter Roelf van Duinen, zoon
___________________________________________________________

Kinderen Oewe Pieters van Duinen en Trijntje Takens:

 1. Pieter (Oewes) van Duinen, schoolmeester, leraar aan de hoogere burgerschool, * 06-09-1849 Zuurdijk, † 08-12-1921 Amsterdam x 28-12-1876 Gouda Anna Adelheid Jochim, * 25-11-1846 Schoonhoven, † 28-05-1923 Amsterdam


29-12-1876 Opregte Haarlemsche Courant 

Getuigen huwelijk:
Bruidegom 27 bruid 30 | bruidegom woonde te Harlingen, bruid te Schoonhoven
Getuigen geboorteaangifte Pieter: Harmannus Wibbens Doornbos, 45 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Rijpke Dijkstra, 56 jaar, veldwachter, wonende te Wehe
Ouders Anna: Emanuel Jochim, rijksontvanger Maria van Ree
Getuigen geboorteaangifte Anna: Johannes van Ipenburg, 45 jaar, stadsbode en Abraham van Ipenburg, 23 jaar, []schrijver, beide wonende te Schoonhoven 

PIETER VAN DUINEN. †
In den hoogen ouderdom van tachtig jaar is hier ter stede overleden de heer P. van Duinen, oud-leeraar in de Fransche taal en letterkunde aan de 2e H.B.S. met 3-jarigen cursus, alhier, welke inrichting van onderwijs vroeger in de Marnixstraat bij de Rampoort gevestigd was. 
De heer Van Duinen behoorde lange jaren tot de bekendste leeraren van het M. O.; zijn oud-leerlingen hebben steeds de herinnering bewaard aan Van Duinen als een even bekwaam als bemind docent, wiens lessen waarde voor het leven hadden. Hij bezat de middelbare akten Fransch en Duitsch, met wijlen Dijkstra te zamen gaf hij voor beide talen vele leerboeken in het licht. 
Ten slotte herinneren wij er nog aan, dat de heer Van Duinen lid van de Amst. Schoolcommissie is geweest. 
Donderdag as. zal de begrafenis om 2 uur op de N. Oosterbegraafplaats geschieden.

 1. Pieter Roelf (Oewes) van Duinen, * 19-12-1850 Zuurdijk, † 08-12-1921 Amsterdam, bijna 71 jaar | B107

Getuigen geboorteaangifte Pieter Roelf: Geert Wierenga, 42 jaar, daglooner en Anne Jelles van der Heide, 24 jaar, daglooner, beiden wonende te Zuurdijk
Aangevers overlijden Pieter Roelf: Adrianus de Kruijff, aanspreker, 33 jaar en Coenraad Meijer, aanspreker, 48 jaar, beide wonende te Amsterdam
Dochter: Emmy van Duinen B090

 1. Aafke (Oewes) van Duinen, * 04-07-1852 Zuurdijk, † 21-03-1926 Groningen, 73 jaar x 06-11-1879 Leens Hendrik van Dellen, landbouwer 1871 1877 boerderij “Freeburg“, later molenaar en landbouwer te Niehove, * 06-05-1842 Niehove, † 21-04-1888 Niehove, 46 jaar

Bruidegom was weduwnaar van Martje Hamming (Graf 53)
Getuigen geboorteaangifte Aafke: Enne Jans Huizing, 48 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk []
Ouders Hindrik: Edsge Tjeerds van Dellen x Antje Dirks van der Werf
Getuigen huwelijk: Roelf Takens, 63 jaar, zonder beroep, wonende te Warfhuizen, oom van de bruid; Roelf Takens Takens, 31 jaar, winkelier, wonende te Warfhuizen, neef van de bruid; Theodorus Frederik Uilkens, 67 jaar, predikant te Wehe; Jan Huizing, 49 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk
Bruidegom 37 en bruid 27 jaar

Uit het 2ehuwelijk van Van Dellen-van Duinen is ondermeer geboren:
Roelof van Dellen, arts te Ulrum x Catharina Jacoba Boer; zij was de dochter van Louwe Boer en Antje Torringa
Roelof is de auteur van: Overzicht der Nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Roghus
In 1992 bewerkt door zijn kleinzoon Roelof T. van Dellen

Hindrik van Dellen x 05-07-1866 Grijpskerk Martje Hamming, * 02-06-1843 Pieterzijl, † 30-12-1871 Zuurdijk, 28 jaar
Aangevers overlijden Martje: Johannes Torringa, 55 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Cornelis Doornbos, 23 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk
Kinderen uit dit huwelijk Van Dellen-Hamming:
1. Edsge Tjeerd (Hendriks) van Dellen, * Niehove 15-06-1867 Niehove, † 19-09-1870 Zuurdijk, 3 jaar (Kerkhof graf 54)
Aangevers overlijden Edsge: Johannes van der Kooi, 54 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Nicolaas Bolt, 43 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk
2. Hidzert (Hendriks) van Dellen, * 15-05-1870, molenaar te Pieterzijl, later te Decatur (USA), rechtsvermoeden van overlijden 19-10-1923 x 09-06-1894 Grootegast en gescheiden 19-05-1899 Groningen Juliana Ansina Iwema, * 20-07-1871 Visvliet, † ?

 1. Catharina (Oewes) van Duinen, * 16-11-1853 Zuurdijk, † 11-05-1858 Zuurdijk, 4 jaar 5 maanden

getuigen geboorteaangifte: Enne Jans Huizing, 48 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk []
aangevers overlijden: Derk Haan, 26 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Willem Menninga, 40 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk

 1. Roelf (Oewes) van Duinen, leraar Engels aan de Hoogere Burger School te Hoorn, * 20-02-1856 Zuurdijk, † 29-08-1944 Baarn, 88 jaar

getuigen geboorteaangifte Roelf: Menno Renekes Koning, 35 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk []
Aangever overlijden Roelf: Johannes Karel Broerze, 53 jaar, verzekeringsagent, wonende te Baarn

18-07-1883: benoemd tot leraar Engels Gemeente H. B. S. (werd later Rijks H. B. S.)
14-09-1883: gevestigd in Hoorn
04-05-1921: ontslagen als leraar
04-11-1921: vertrek naar ‘s-Gravenhage
Adressen in Hoorn:
Gr. Noord 4/16, Gr. Oost 2/337, 89, Gouw 5, Nieuwstraat 20, Koepoortsweg 73a, 95, Ramen 2 inw.

x I 28-07-1887 Beetsterzwaag Fokje (Uilkes) van Dam, * 02-01-1865 Terwispel, † 03-11-1918 Hoorn, 53 jaar

Getuigen huwelijk I: Gerrit Hendrik Wieberdink, 40 jaar, conciërge van het gemeentehuis en Freerk Veerstra, 33 jaar, beambte ter secretarie; Jan Heslinga, 25 jaar, beambte ter secretarie; Jochum Beetsma, 51 jaar, beambte ter secretarie; allen wonende te Beetsterzwaag
Bruidegom 31 bruid 22 jaar| bruidegom wonende te Hoorn | bruid wonende te Gorredijk 
Ouders Fokje
: Uilke Hendriks van Dam, verveener x Antje/Aurelia Hendriks Brouwer
Getuigen geboorteaangifte Fokje: Hedde Jogchums Beetsma, 37 jaar en Jogchum Beetsma, 29 jaar, beiden ambtenaar ter secretarie en wonende te Beetsterzwaag
Aangevers overlijden Fokje: Hermanus Josephus van Harderwijk, 44 jaar, stoffeerder en Andries Jacob Westerburg, 37 jaar, schilder, beiden wonende te Hoorn

x II 20-11-1923 ‘s-Gravenhage Aaltje/Alida (Jetzes) Bakker, * Sneek, † 25-09-1939 ‘s-Gravenhage

Getuigen huwelijk II: Jan Corneis van de Have, 66 jaar, burgemeester van Oosterland, wonende te Oosterland en Pieter Jacobus Adriaan van Verstraten Kreuysse, arts, wonende te ‘s-Gravenhage
Bruidegom 67 jaar bruid 58 jaar | bruidegom wonende te ‘s-Gravehage | bruid wonende te Goes
Ouders Aaltje: Jetze Lykles Bakker x Aaltje ten Brink
Aaltje was eerder gehuwd met Daniel Johannes van der Have 

 1. Oewe (Oewes) van Duinen, * 30-12-1857 Zuurdijk, † 24-03-1859 Zuurdijk, 1 jaar 3 maanden

Getuigen geboorteaangifte: Geert Reints Wierenga, 49 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk []
Aangevers overlijden: Enne Wijbes Kamphuis, 64 jaar, broodbakker, wonende te Zuurdijk en Klaas van der Sloot, 37 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk 

___________________________________________________________

Kinderen Roelf van Duinen x Fokje van Dam:

 1. Pieter Roelf (Roelfs) van Duinen, * 1891? Hoorn x 27-02-1923 Amsterdam Johanna Christine Unger, * 1902? Amsterdam

Getuigen huwelijk: Henri Edmond Vlaanderen, zonder beroep, 21 jaar wonende te Amsterdam en Johan Valkhoff, uitgever van boekwerken, 30 jaar, wonende te Amersfoort, zwager bruidegom
Bruidegom 32 jaar bruid 21 jaar | bruidegom wonen de te Hoorn, bruid te Amsterdam 
Ouders Johanna
: Johannes Anton Unger x Maria Johanna van Essen

 1. Catharina Aurelia (Roelfs) van Duinen, * 1896 Hoorn x 23-12-1915 Hoorn Johan Valkhoff, boekhandelaar, uitgever, * 1892 Amersfoort

Ouders Johan: Jan Valkhoff, boekhandelaar, uitgever x Maartje Schenk

___________________________________________________________

Kinderen Pieter Roelf van Duinen x Johanna Christine Unger

 1. Constance Johanna * 30-03-1924 x 20-12-1950 Jurriaan Willem Tjeenk Willink, chirurg, röntgenoloog, * 06-11-1914 Zwolle, † 16-05-1984 Amsterdan

___________________________________________________________

Kinderen Pieter Roelfs van Duinen x Anna Adelheid Jochim

 1. Pieter Frederik van Duinen, * 21-09-1877 Harlingen
 2. E. F. Van Duinen
 3. M.C. van Duinen

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Terug naar graf 17 

Terug naar graven kerkhof
Naar graven kerk
Naar huidige indeling begraafplaats