C055 C056 Teetje Lap Anne Bos

in bewerking

___________________________________________________________

C053 C054 broer Jacob Lap en schoonzuster Trientje van Dijk
C062 C063 broer Luitje Lap en schoonzuster Trijntje de Vries
C065 C066 ouders Jannes Lap x Evertje van Dijk
___________________________________________________________

Teetje (Jannes’) Lap, dienstmeid, * 20-06-1869 Zuurdijk, † 16-11-1920 Groningen, wonende Zuurdijk, 51 jaar x 17-05-1894 Leens Anne (Jans) Bos, daglooner, * 13-05-1871 Winsum, † 04-06-1954 Groningen, R.K. Ziekenhuis, wonende Leens, 83 jaar

Bruidegom 23 bruid 24 jaar
Getuigen geboorteaangifte: Reeuwert Blink, 39 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Foppe Jan Bakker, 36 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Ouders Anne: Jan Jans Bos, daglooner x Grietje Westerhoff
Ouders Teetje: Jannes Lap x Evertje van Dijk 

Aangevers overlijden Teetje: Hindrik Louwe de Jonge, 35 jaar, administrateur van het Academisch Ziekenhuis en Taeke Henstra, 40 jaar, klerk, beiden wonende Groningen
Aangevers overlijden Anne: Albertus Ignatius Kubbenga, 30 jaar, arbeider, wonende Haarlem

c056 lap bos teetje 1920 kopie      c055 lap bos a 1954

___________________________________________________________

Anne Bos hertrouwde op 19-04-1928 te Leens met Jantje (Sierts) van Dijk, * 22-12-1871 Warfhuizen,  † 03-09-1954 Leens, 82 jaar

Bruidegom 56 bruid 56 jaar | bruidegom en bruid woonden te Leens; bruid weduwe van Willem Huizinga
Ouders bruid: Siert Lap x Anna Bloem
Getuigen huwelijk: Stephanus Jacobus Wildervanck, 51 jaar, ambtenaar secretarie en Johannes van Kalker, 35 jaar, gemeente-veldwachter, beiden wonende Wehe
Getuigen geboorteaangifte Jantje: Jan Borgers, 32 jaar, daglooner, wonende Warfhuizen en Foppo Jan Bakker, 39 jaar, veldwachter, wonende Wehe

___________________________________________________________

In 1928 woonde Anne Bos in Leens. Blijkbaar is hij in april 1927 naar Leens verhuisd, want op 21 april 1927 hield hij boeldag.

De ondergetekende Age Hendriks Ages, Notaris ter standplaats de gemeente Leens, arrondissement Groningen, verklaart, dat den een en twintigsten April negentien honderd zeven en twintig, des namiddag drie uur ten huize en ten verzoeke van den heer Anne Bos, arbeider, wonende te Zuurdijk, gemeente Leens, door hem publiek zijn verkocht:
Roerende lichamelijke goederen, als:
kabinet, kast, spiegel, tafels, stoelen, kachels, klok, schilderijen, theetafel, duivenkooi, karpet, tinnen koffiepot, linnenrek, tobben, emmers, vaten, potten en pannen, glas- en aardewerk, partij hout, enzovoorts,
voor te zamen eene som van Eenhonderd en dertien gulden veerig cent met vijf procent lasten.
Leens, den een en twintigsten April negentien honderd zeven en twintig.

___________________________________________________________

 NvhN 16-11-1927

___________________________________________________________

Kinderen Bos-Lap:

1. Evertje (Annes) Bos, * 03-02-1895 Zuurdijk † ?

Getuigen geboorteaangifte: Lammert Kramer, 34 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Jan Japenga, 24 jaar, gemeentebode, wonende Wehe

2. Grietje (Annes) Bos, * 03-09-1887 Zuurdijk † ?  x 16-11-1916 Jan (Jans) Bolhuis, * Schouwerzijl, † 16-02-1966 Groningen, wonende Schouwerzijl, 74 jaar

Bruidegom 25 bruid 19 jaar
Ouders bruidegom: Jan Bolhuis, daglooner en Sijke de Haan
Getuigen geboorteaangifte: Willem Meijer, 27 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Jan Buiringe, 78 jaar, kuiper, wonende Wehe

3. Trientje (Annes) Bos, * 11-02-1900 Zuurdijk, † 14-06-1900 Zuurdijk, 4 maanden

Graf F ?
Getuigen geboorteaangifte: Luitje Koiter, 50 jaar, koopman, wonende Wehe en Jan Gerard Legro, 24 jaar, secretarie beambte, wonende Wehe
Aangevers overlijden: Pieter Delfstra, 37 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Jan de Boer, 27 jaar, broodbakker, wonende Zuurdijk 

4. Henderika (Annes) Bos, * 11-02-1900 Zuurdijk, † ? x 08-04-1922 Leens Hendrik (Tjeerds) Smit, * 04-12-1897 Niehove, † ?

Henrik Smit en Henderika Bos zijn geëmigreerd naar de Verenigde Staten van Amerika. Zij kwamen op 27-03-1923 aan in Roseland, (Chicago, Illinois)
Zie voor de Familie Smit D070 (Hendrikje Smit – Jonkman, zuster van Hendrik Smit)
Bruidegom 24 bruid 22
Ouders bruidegom: Tjeert Smit, daglooner x Hendrikje Jonkman
Getuigen geboorteaangifte Henderika: Luitje Koiter, 50 jaar, koopman, wonende Wehe en Jan Gerard Legro, 24 jaar, secretarie-beambte, wonende Wehe 

5. Trientje (Annes) Bos, * 06-02-1904 Zuurdijk, † ? x 30-05-1929 Leens Kornelis  (Jans) Bolhuis, * Schouwerzijl, † ?

Bruidegom 31 bruid 25 jaar
Getuigen huwelijk: Jan Bolhuis, 67 jaar, daglooner, vader van den bruid en Sietske Bolhuis, 26 jaar, zuster van den bruidegom, beiden wonende Schouwerzijl

Ouders bruidegom: Jan Bolhuis, daglooner en Sijke de Haan
Getuigen geboorteaangifte: Fokke Ronda, 32 jaar, gemeentebode, wonende Wehe en Tonnis Sprenger, 23 jaar, secretariebeambte, 
wonende Wehe

6. Janna Lucina (Annes) Bos, * 22-09-1908 Zuurdijk, † ? x 19-06-1926 Leens Johannes (Eppes) Tammens, daglooner, * 10-03-1904 Leens, † ?

Bruidegom 22 bruid 17 jaar
Ouders bruidegom: Enne Tammens, daglooner, dorschmachinehouder x Fokeltje Grijpstra
Getuigen geboorteaangifte Janna: Arend Hoeksema, 61 jaar, korenmolenaar, wonende Wehe en Albert Smit, 36 jaar, gemeente-veldwachter, wonende Wehe
Getuigen geboorteaangifte Johannes: Pieter Heijenga, 35 jaar, daglooner, wonende Leens en Tonnis Sprenger, 23 jaar, secretariebeambte, wonende Wehe 

___________________________________________________________

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling