Graf 17 kinderen Van Duinen-Loots

___________________________________________________________
in bewerking versie 10-12-2023

Kinderen Oewe Pieters van Duinen x Martje Jans Loots:

  1. Elizabeth Catharina (Oewes) van Duinen, logementhoudster te Ulrum, * 10-09-1840 Zuurdijk, † 17-01-1934 ‘s-Gravenhage (begraven Den Haag) x 10-06-1865 Ulrum Gerardus Hendricus Veltman, postbode, logementhouder te Ulrum, * 07-12-1833 Ulrum, † 25-02-1877 Ulrum, 43 jaar

Getuigen huwelijk: Tamme Kremer, 57 jaar, landbouwer; Tjalling Waterbolk, 45 jaar, kastelein; Jacob Smit, 41 jaar, houtkooper; Jacob Rijtma, 32 jaar, zonder beroep, allen wonende te Ulrum
bruidegom 31 en bruid 24 jaar
Ouders Gerardus: Jan Geerts Veltman, dagloner, vleeschhouwer x Geeske Derks de Boer
Getuigen geboorte Elizabeth: Klaas Luitjes Lap, 62 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Evert Hendriks Schreuder, 54 jaar, kuiper, wonende te Zuurdijk
Aangevers overlijden Elizabeth: Johannes Jacobus Roelofs, 52 jaar, [] en Jan George Conino, 58 jaar, besteller, beiden wonende te ‘s-Gravenhage [] wonende te s-Gravenhage
Getuigen geboorteaangifte Gerardus: Harm Douwes Hulshof, 29 jaar, kuiper en Riewert Uges Batema, 27 jaar, daglooner, beiden wonende te Ulrum
Aangevers overlijden Gerardus: Rijpke Loots, 57 jaar, eigenaar, oom overledene en Jakob Smit, 52 jaar, houtkooper, beiden wonende te Ulrum

  1. Jan Jakob (Oewes) van Duinen, dienstknecht, * 03-01-1843 Zuurdijk, † 02-02-1874 Oosterhoogebrug, 31 jaar

Getuigen geboorteaangifte: Wibbe Jans Janse, 33 jaar, dienstknecht, wonende te Leens en Eilke Jans van der Klei, 32 jaar, daglooner, wonende te Wehe
Aangevers overlijden: Pieter ten Cate, 53 jaar, secretaris, wonende te Oosterhoogebrug, nabuur en Jacob Smant, 46 jaar, veldwachter, wonende te Noorddijk

  1. Pieter (Oewes) van Duinen, * 25-09-1844 Zuurdijk, † 23-03-1845 Zuurdijk, 25 weken

Getuigen geboorteakte: Jacob Sjabbes Gastema, 34 jaar, broodbakker, wonende te Zuurdijk en Evert Hendriks Schreuder, 58 jaar, kuiper, wonende te Zuurdijk
Getuigen overlijdensakte: Jan Pieters de Vries, 30 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk, nabuur en Sijger Gosens Bos, 29 jaar, schippersgezel, wonende te Zuurdijk, nabuur

  1. Martje (Oewes) van Duinen, * 26-09-1846 Zuurdijk, † 11-02-1933 Amsterdam, 86 jaar x 05-07-1875 Ulrum Jan (Klaas’) Besseling, hoofdonderwijzer, hoofd der vierde gemeenteschool, * 24-01-1846 Winschoten, † 10-02-1909 Harlingen, 63 jaar

19-02-1909 Nieuwe Harlinger Courant (de familie wilde eerst Oege op de hoogte stellen van het overlijden) 

Getuigen huwelijk: Lubbertus Soelman, 63 jaar, kleermaker; Lieuwe Smeding, 56 jaar, vlasbouwer; Eisse Kremer, 39 jaar, koopman; Pieter Beukema, 57 jaar, veldwachter, allen wonende te Ulrum
Bruidegom 29 bruid 28 jaar | bruidegom wonende te Harlingen; bruid wonende te Ulrum
Getuigen geboorteaangifte Martje: Gerhardus Wilhelmus Jozephus Polker, 54 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Reinder Gerrits Kampstra, 41 jaar, wonende te Zuurdijk
Aangevers overlijden Martje:
Ouders Jan: Klaas Derks Besseling, landbouwer x Remke Roelfs Slart
Aangevers overlijden Jan: Dirk van Drooge, 36 jaar, aanspreker en Namle Wijger, 41 jaar, aanspreker, beiden wonende te Harlingen
Op 16-05-1877 werd aan Jan Besseling geleverd:
“Eene huizinge met tuintje, bleek en achterhuis en cum annexen, staande aan de Brouwersgracht te Harlingen, in wijk G nummer 68, voorkomende op den perceels gewijzen kadastrale legger der Gemeente Harlingen in de Sectie A als huis en erf onder nummer 2256, groot een are twee en zestig centiaren

___________________________________________________________

Kinderen Elizabeth Catharina van Duinen x Gerard Henricus Veltman:

  1. Gezina Martha (Gerhardus’) Veltman, *12-02-1866 Ulrum, † 15-08-1952 ‘s-Gravenhage, 86 jaar x 27-04-1886 Ulrum Teije Lammerts van der Wal, hoofd openbare school, * 02-02-1861 Oostermeer, † 10-01-1944 Apeldoorn, 82 jaar

Getuigen huwelijk: Rijpke jan Loots, 66 jaar, zonder beroep, wonende te Ulrum, oud-oom bruid; Klaas Loots, 64 jaar, zonder beroep, wonende te Ulrum, oud-oom bruid; Jan Besseling, 40 jaar, hoofd eener openbare school, wonende te Harlingen, oom bruid; Harm Oosterhuis, 25 jaar, onderwijzer, wonende ter Zuurdijk
Bruidegom 25 bruid 20 jaar | bruidegom wonende te Sint Johannesga, laatst te Harlingen
Aangever overlijden Gezina: Johan Schwencke, 53 jaar, bedienaar, wonende te ‘s-Gravenhage
Ouders Teije:  Lammert Tjerks van der Wal, broodbakker x Minke Teijes Brandsma
Getuigen geboorteaangifte Teije: Auke Jelle Veltman, 37 jaar, koopman; Wijbe van Jelgerhuis, 40 jaar, veldwachter, beiden wonende te Oostermeer
Aangever overlijden Teije: Gerhardus Lucas Jacobs, 40 jaar, aanspreker, wonende te Apeldoorn

  1. Ouwe Jan (Gerhardus’) Veltman, * 03-02-1868 Ulrum, † 05-02-1874 Ulrum, 6 jaar

Getuigen geboorteaangifte Ouwe: Jan Meijer, 44 jaar, schoenmaker en Luitje van Dijken, 41 jaar, tuinman, beiden wonende te Ulrum .___________________________________________________________

Naar Besseling-van Duinen Bevolkingsregisters Harlingen
Naar kinderen Besseling-van Duinen
Naar Kinderen Van Duinen-Takens  
Naar naar graf 17