Graf 17 kinderen Van Duinen-Loots

___________________________________________________________
in bewerking versie 27-12-2023

Kinderen Oewe Pieters van Duinen x Martje Jans Loots:

  1. Elizabeth Catharina (Oewes) van Duinen, logementhoudster van “Neptunus” te Ulrum, * 10-09-1840 Zuurdijk, † 17-01-1934 ‘s-Gravenhage (begraven Den Haag) x 10-06-1865 Ulrum Gerardus Hendricus Veltman, postbode, logementhouder van “Neptunus” te Ulrum, * 07-12-1833 Ulrum, † 25-02-1877 Ulrum, 43 jaar

Na zijn (gedwongen) pensionering trok vader Oewe Pieters van Duinen met zijn dochter Martje van Duinen in bij dochter E. C. Veltman-van Duinen in het logement “Neptunus”
Op 28-01-1897 vertrok E. C. Veltman-van Duinen naar de gemeente Grijpskerk en ging inwonen bij haar dochter Gezina Martha van der Wal-Veltman

Getuigen huwelijk: Tamme Kremer, 57 jaar, landbouwer; Tjalling Waterbolk, 45 jaar, kastelein; Jacob Smit, 41 jaar, houtkooper; Jacob Rijtma, 32 jaar, zonder beroep, allen wonende te Ulrum
bruidegom 31 en bruid 24 jaar
Ouders Gerardus: Jan Geerts Veltman, dagloner, vleeschhouwer x Geeske Derks de Boer
Getuigen geboorte Elizabeth: Klaas Luitjes Lap, 62 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Evert Hendriks Schreuder, 54 jaar, kuiper, wonende te Zuurdijk
Aangevers overlijden Elizabeth: Johannes Jacobus Roelofs, 52 jaar, [] en Jan George Conino, 58 jaar, besteller, beiden wonende te ‘s-Gravenhage [] wonende te s-Gravenhage
Getuigen geboorteaangifte Gerardus: Harm Douwes Hulshof, 29 jaar, kuiper en Riewert Uges Batema, 27 jaar, daglooner, beiden wonende te Ulrum
Aangevers overlijden Gerardus: Rijpke Loots, 57 jaar, eigenaar, oom overledene en Jakob Smit, 52 jaar, houtkooper, beiden wonende te Ulrum

  1. Jan Jakob (Oewes) van Duinen, dienstknecht, * 03-01-1843 Zuurdijk, † 02-02-1874 Oosterhoogebrug, 31 jaar

Getuigen geboorteaangifte: Wibbe Jans Janse, 33 jaar, dienstknecht, wonende te Leens en Eilke Jans van der Klei, 32 jaar, daglooner, wonende te Wehe
Aangevers overlijden: Pieter ten Cate, 53 jaar, secretaris, wonende te Oosterhoogebrug, nabuur en Jacob Smant, 46 jaar, veldwachter, wonende te Noorddijk

  1. Pieter (Oewes) van Duinen, * 25-09-1844 Zuurdijk, † 23-03-1845 Zuurdijk, 25 weken

Getuigen geboorteakte: Jacob Sjabbes Gastema, 34 jaar, broodbakker, wonende te Zuurdijk en Evert Hendriks Schreuder, 58 jaar, kuiper, wonende te Zuurdijk
Getuigen overlijdensakte: Jan Pieters de Vries, 30 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk, nabuur en Sijger Gosens Bos, 29 jaar, schippersgezel, wonende te Zuurdijk, nabuur

  1. Martje (Oewes) van Duinen, * 26-09-1846 Zuurdijk, † 11-02-1933 Amsterdam, 86 jaar x 05-07-1875 Ulrum Jan (Klaas’) Besseling, hoofdonderwijzer, hoofd der vierde gemeenteschool, * 24-01-1846 Winschoten, † 10-02-1909 Harlingen, 63 jaar, Brouwersstraat 25


Dochter Martje werd postuum vernoemd naar haar overleden moeder

19-02-1909 Nieuwe Harlinger Courant (de familie wilde eerst Oege op de hoogte stellen van het overlijden) 

Na het (gedwongen) ontslag van vader Oewe Pieter van Duinen trokken hij en Martje in bij dochter/zuster E. C. Veltman-van Duinen in het logement “Neptunus”; tijdens zijn verblijf in Harlingen overleed Ouwe Pieter aldaar bij zijn dochter Martje Besseling-van Duinen, in de woning Brouwersgracht 25
Getuigen huwelijk: Lubbertus Soelman, 63 jaar, kleermaker; Lieuwe Smeding, 56 jaar, vlasbouwer; Eisse Kremer, 39 jaar, koopman; Pieter Beukema, 57 jaar, veldwachter, allen wonende te Ulrum
Bruidegom 29 bruid 28 jaar | bruidegom wonende te Harlingen; bruid wonende te Ulrum
Getuigen geboorteaangifte Martje: Gerhardus Wilhelmus Jozephus Polker, 54 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Reinder Gerrits Kampstra, 41 jaar, wonende te Zuurdijk
Aangevers overlijden Martje:
Ouders Jan: Klaas Derks Besseling, landbouwer x Remke Roelfs Slart
Aangevers overlijden Jan: Dirk van Drooge, 36 jaar, aanspreker en Namle Wijger, 41 jaar, aanspreker, beiden wonende te Harlingen
Op 16-05-1877 werd aan Jan Besseling geleverd:
“Eene huizinge met tuintje, bleek en achterhuis en cum annexen, staande aan de Brouwersgracht te Harlingen, in wijk G nummer 68, voorkomende op den perceels gewijzen kadastrale legger der Gemeente Harlingen in de Sectie A als huis en erf onder nummer 2256, groot een are twee en zestig centiaren

Legger 1389 nr kadasternummer grootte gebeurtenis van legger naar legger
huis & erf 1 A2256 00.01.62 dj 1878 verkoop 3067 01
Eigenaar Brug, Steffen Lamberts, onderwijzer, Harlingen
Legger 3067 nr kadasternr grootte gebeurtenis van legger naar legger
huis & erf 1 A2256 00.01.62 dj 1911 verkoop 1389 02 4749 01
Eigenaar Besseling, Jan, onderwijzer, Harlingen
later ⅔ van Duinen, Martje weduwe van Besseling Jan
1/6 Besseling, Nicolaas Rudolf
1/6 Besseling, Oege Pieter

___________________________________________________________

Kinderen Elizabeth Catharina van Duinen x Gerard Henricus Veltman:

  1. Gezina Martha (Gerhardus’) Veltman, *12-02-1866 Ulrum, † 15-08-1952 ‘s-Gravenhage, 86 jaar x 27-04-1886 Ulrum Teije Lammerts van der Wal, hoofd openbare school, * 02-02-1861 Oostermeer, † 10-01-1944 Apeldoorn, 82 jaar

Teije was ondermeer hoofdonderwijzer te Kommerzijl
(Schoon)moeder Elizabeth Catharina Veltman-van Duinen heeft bij hen ingewoond


Getuigen huwelijk
: Rijpke Jan Loots, 66 jaar, zonder beroep, wonende te Ulrum, oud-oom bruid; Klaas Loots, 64 jaar, zonder beroep, wonende te Ulrum, oud-oom bruid; Jan Besseling, 40 jaar, hoofd eener openbare school, wonende te Harlingen, oom bruid; Harm Oosterhuis, 25 jaar, onderwijzer, wonende ter Zuurdijk
Bruidegom 25 bruid 20 jaar | bruidegom wonende te Sint Johannesga, laatst te Harlingen
Aangever overlijden Gezina: Johan Schwencke, 53 jaar, bedienaar, wonende te ‘s-Gravenhage
ouders Teije:  Lammert Tjerks van der Wal, broodbakker x Minke Teijes Brandsma
Getuigen geboorteaangifte Teije: Auke Jelle Veltman, 37 jaar, koopman; Wijbe van Jelgerhuis, 40 jaar, veldwachter, beiden wonende te Oostermeer
Aangever overlijden Teije: Gerhardus Lucas Jacobs, 40 jaar, aanspreker, wonende te Apeldoorn 

  1. Ouwe Jan (Gerhardus’) Veltman, * 03-02-1868 Ulrum, † 05-02-1874 Ulrum, 6 jaar

Getuigen geboorteaangifte Ouwe: Jan Meijer, 44 jaar, schoenmaker en Luitje van Dijken, 41 jaar, tuinman, beiden wonende te Ulrum
Aangevers overlijden Ouwe: Derk Ritsema, 55 jaar, grofsmid en Jacob Smit, 49 jaar, houtkoper, beiden wonende te Ulrum

___________________________________________________________

Naar Besseling-van Duinen Bevolkingsregisters Harlingen
Naar kinderen Besseling-van Duinen
Naar Kinderen Van Duinen-Takens  
Naar Trientje van Duinen-Takes graf 17
Naar Pieter van Duinen graf 17