Rij 1 Zuid Graf 59 Eise Wiersema (1803)

in bewerking

___________________________________________________________

Kerkhof Graf ? echtgenote Grietje Klaassen (1822)
Kerkhof Graf 57 schoonvader Klaas Ebels (1808)
Kerkhof Graf 58 stiefzoon Hannes Hiddes Rytema (1800)
Kerkhof Zuid Graf 60 zoon Harm Wiersema Riettema (1809) 
___________________________________________________________

Grietje Clasen/Klasens, ~ 20-04-1754 Wetzinge, † 05-11-1822 Zuurdijk, 73 jaar, boerderij “Kooyenburg”, huis 19 x 1797 Zuurdijk Eisso (Harms) Wiersema, * 11-10-1764 Pieterburen, ~ 12-10-1764 Pieterburen, † 10-01-1803 Zuurdijk, boerderij “Kooyenburg”

DTB Pieterburen en Wierhuizen 1764: Feito Piersma Zoon van Harm Roelfs en Meike Wiersma woonachtig te Petersburen geboren den 11 gedoopt den 12 October na dat de ouders ruim 5 weken in den echt verbonden waren
Toegevoegd: Eisso Wiersema so op & verzoek der ouderen
Ouders Eisso: Harm Roelfs, landbouwer boerderij “Huninga” te Eenrum x 02-09-1764 Pieterburen Meike/Maijke (Eises) Wiers(e)ma
DTB Eenrum 1797: den 29 Januarij zijn, na behoorlijke kondigingen, met attestatie, naar Zuuridjk, verzonden, de E. Eisso Wiersema, J.M., van Petersburen, tot hier toe wonende, en Grietje Klaassens, Wedw v: Hindrik Hansens Rietema, van Zuuridjk.

Ter gedachtenis
van de Eerzame EISE WIERSEMA
in leven huirman, woonagtig
aan de flakkerijt onder Suuirdijk
Geboren den 18 October 1764
Overleden den 10 Januarij 1803
en leit alhier begraven.

De mens met al zijn heerlijkheid
wort haast in 't stof terneergeleid
als gras en hooj de mensche sterft
en als een bioom des velds verderft
Schoon hij tot hooge Jaaren komt
is 't leven maar een korten stondt
de kragt en fleur des levens kort
haast door de[n doot ofsneden] wort.

Bijzonderheden: Gescheurd. Liggende steen.
Tekening: Boven een lauwerkrans met de bovenste tekst er in.
Tussen het eerste en tweede tekstdeel een gekroond wapenschild met aan beide zijden een rietpluim.
Hieronder: Links een gevleugelde zandloper; midden een korenschoof met zeis, rechts een schedel met gekruiste beenderen.
Opmerking: A. Pathuis: Groninger Gedenkwaardigheden, nr. 4585.

___________________________________________________________

Grietje Klaassens werd in 1800 gedwongen tot verkoop van de Boerderij “Nieuw Ewer” aan Roelf Eijes en Everdina Oudeman (van boerderij “Hayemaheerd”, verder werd geprocedeerd over de vraag of de bewoners van de Boerderij “Kooyenburg” gerechtigd waren tot grafsteden op het kerkhof.
Naar Verkoopakte 12-07-1800
___________________________________________________________

Kinderen:

  1. Maijke Wiersema, * 24-04-1797 Zuurdijk, ~ 07-05-1797 Zuurdijk, † ?

DTB Zuurdijk 1797: Maij den 7 een dochter gedoopt van Eisso Wiersema en Grietje Klaassens – geboren den 20 April en bij deze doop genoemd Maijke Wiersema

  1. Harm Wiersema, ~ 25-03-1799 Zuurdijk, † 07-07-1809, 10 jaar, boerderij “Kooyenburg” (Kerkhof graf 60)

___________________________________________________________
 

Naar Verkoopakte Boerderij “Nieuw Ewer” 12-07-1800
Naar Boerderij “Nieuw Ewer” 
Naar Boerderij “Kooyenburg”
Terug naar Kerkhof Rij 1 Zuid