A073 Enne Hekma

___________________________________________________________
in bewerking | versie 07-03-12019

Kerkhof Graf 28 29: Jan Ennes Hekma x Korneliske (Duurts) Rits(z)ema, ouders
Kerkhof Graf 30:  Aaltje Jans Hekma, zuster
A074 A077 Jacob Hekma, broer, Martje Hekma-Wijk, schoonzuster
A075 A076 Martje Hekma-Huizing, schoonzuster; Duurt Hekma, broer
A078 Korneliske Hekma, nicht

___________________________________________________________

Enne (Jans) Hekma, landbouwer, * 24-09-1857 Zuurdijk, † 05-11-1928 Zuurdijk, 71 jaar

Waarschijnlijk fokte hij met zijn broer Jacob (Jans) Hekma paarden onder de naam: Gebroeders Hekma

Op welke boerderij is Enne landbouwer geweest? 
Ouders: Jan Ennes Hekma x Korneliske (Duurts) Rits(z)ema, 69 jaar, Kerkhof Graven 28 29

Getuigen geboorteaangifte: Jan Jacobs Bos, 54 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en []
Aangevers overlijden: ?

___________________________________________________________
 Hekma Graftombe

___________________________________________________________

Op 28-01-1914 kocht hij op de publieke veiling in Leens de 9-jarige Oldenburger hengst “Martinus“.
Velen zullen blij zijn geweest dat de hengst in de provincie bleef.
___________________________________________________________

In 1856 kochten Jan Ennes Hekma en Korneliske Ritzema, landbouwers op Castor de boerderij “Douwen” aan de Douwensterweg 3 te Leens. De boerderij werd niet zelf geëxploiteerd, maar verhuurd.
In 1899 werd Enne Hekma eigenaar. De boerderij werd door Enne een paar keer te koop aangeboden, maar dit vond nimmer zijn beslag. Huurder was in 1913 Arend van Dijken, daarna Johannes Martinus van Dijken en vanaf 1922 Albert, Johannes en Sieger van der Steeg. Hun nazaten zijn nog steeds huurders.
In 1929 verkochten de erven van Enne de boerderij aan Hindrik Jelte Zijlma en Hilje Bos, landbouwers “Bosheuvel“, door vererving werd in 1942 Itje Hillegonda Zijlma eigenaar. Zij verkocht de boerderij in 1958.

___________________________________________________________

Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling