C038 Antje Pruis-Dijkstra

A032 A033 schoonzuster Janna Pruis zwager Adolf Schaap
A034 A035 schoonzuster Aaltje Pruis broer Jan Dijkstra

Harm (Jans) Pruis, * 11-06-1839 Maarslag, † 20-01-1872 Zuurdijk, 32 jaar x 26-10-1863 Leens Antje (Tijs’) Dijkstra, dienstmeid, dagloonersche, * Burum, † 09-02-1922 Zuurdijk, 81 jaar

Aangevers overlijden Harm: Fokke Haan, 53 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk, bekende en Warner Elema, 37 jaar, koopman,
 wonende te Zuurdijk, bekende
Fokke Haan verklaarde niet te kunnen tekenen “zulks niet te hebben geleerd”
bruidegom 24 en bruid 23 jaar
Verklarende de Bruid, hare ouders en de moeder des Bruidegoms, hunne namen niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd
Aangever overlijden Antje: Aaldrik Evenhuis, 34 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jan van der Zweep, 27 jaar, daglooner,
 wonende te Zuurdijk
Ouders Antje Dijkstra: Tijs Jans Dijkstra x Grietje van der Veen
Ouders Harm Pruis: Jan Harms Pruis, daglooner, inlandsch kramer, kuiper, koopman, * Maarslag, † 16-06-1864 Maarslag, 53 jaar x 07-04-1836 
Leens Roelfje Alberts Oosterhof, * Zuurdijk, * Zuurdijk, † 15-02-1873 Warfhuizen, 66 jaar

 

c038 pruis dijkstra antje

 

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling