Graf 26 27 Freerk Jans Hekma Anje Gerrits Allershof

___________________________________________________________

Graf 28 Jan Ennes Hekma, neef
Graf 30 Aaltje Jans Hekma, achternichtje

___________________________________________________________

Freerk Jans Hekma x Anje Allershof
Ouders vaderszijde: Jan Klaassens Hekma x Menstje Ennes Huizing
Grootouders vaderszijde: Klaas Jans Hekma x Tijntje Jacobs x Eiske Jurriens
Overgrootouders vaderszijde: Jan Claassens, landbouwer Hekkum x Aeltjen Jans

___________________________________________________________

Freerk Jans Hekma, landbouwer, * 24-12-1805 Mensingeweer, † 13-09-1850 Zuurdijk, 44 jaar x 01-03-1832 Wehe Anje Gerrits Aldershof, * 1805 Warffum, † 08-09-1851 Zuurdijk, 46 jaar

Landbouwer 1832-1835 boerderij “Volle Handt”  (Hogeland 10 Warffum), vanaf 1835 boerderij “Castor” (Marne boerderij 9)
Aangevers overlijden Freerk: Jan Jacobs Bos, 47 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Klaas Jans Beukema, 48 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, naburen
Aangevers overlijden Anje: Jan Jacobs Bos, 48 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Klaas Jans Beukema, 49 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, naburen
bruidegom 26 bruid 26
Getuigen huwelijk: Klaas Jans Hekma, 23 jaar, zonder beroep, wonende Mensingeweer, broer bruidegom; Jakob Jans Hekma, 21 jaar, zonder beroep, wonende Mensingeweer, broer bruidegom; Jan Gerrits Allershof, 33 jaar, landbouwer, wonende Mensingeweer, broer bruid; []

kerkhof graf 27 26 hekma allershof

Teksten Grafstenen:

Ter gedachtenis van 

FREDERlK JANS HEKMA 

Geboren den 24 December 1805 

Gehuwd aan A. G. ALDERSHOF 

den I Maart 1832 

Zuurdijk


In leven landbouwer te

Zuurdijk en ouderling bij

de Afgescheiden Gemeente 

van Leens 

Van hunne tien kinderen

gingen haar reeds zes in de eeuwigheid voor 


Hij hoopte op een zalige

opstanding door onzen 

HEERE Jezus Christus Bijzonderheden: verweerd, gescheurd; Liggende steen. 

Tekening: halverwege de opschriften een
omgekeerde fakkel; rechts een schedel
met gekruiste beenderen
Ter gedachtenis van
ANJE GERMS ALDERSHOF 

wed. van F.J. HEKMA 

Geb. te

_____ den 28 Januarij 1805

______ den 8 September __ 

______ ______ ______ op te staan

______ ______ ______ hemelhof 

Met allen die haar dierbaar waren 

Om te ______ ______ ______

Te leven tot Gods eer en lof Bijzonderheden: grote delen niet meer leesbaar; verweerd en gescheurd, liggende steen.
Tekst volgens H.J. Jansonius in Gedenkwaardigheden ((1973)

Ter gedachtenis van
Anje Gerrits Allershof,
wed. van F. J. Hekma,
Geb. te Warffum 

den 28 Januarij 1805.
Overl. te Zuurdijk
den 8 September 1851.

Tien kinderen waren de vrucht van haar huwelijk,
waarvan haar zes in de eeuwigheid zijn voorgegaan.
Hier rust zij in het stof der aarde
Zij was bij ons van groote waarde
Zij leefde als een kind van God
Zocht voor haar kroost een zalig lot,
Het was ook haar oprecht begeeren,
Met 't volk van Jezus te verkeeren.
En met hen uit en in te gaan
En met hen eens weer op te staan
Daar in dat zalig Hemelhof.
Met allen die haar dierbaar waren
Om met de duizenden van scharen
Te leven tot Gods eer en lof

___________________________________________________________

Freerk Jans Hekma was op de veiling van 18-07-1834 de hoogste bieder met f 16.275 op de boerderij “Castor”, welk bod werd niet geaccepteerd door de verkoper, Klaas Jans Beukma.
Op 14-01-1835 werd de boerderij “Castor” wederom in veiling gebracht en gegund werd aan de hoogste bieder, Freerk Jans Hekma, voor f 18.000.
In 1814 had Klaas Jans Beukema de boerderij “Castor” gekocht voor  f 19.000 en bij de verkoop in 1835 ontving hij f 18.000, een verlies van f 1.000, doch geen verlies van f 38.000 zoals in vele publicaties gesteld wordt.
Veiling akten 1834 en 1835 van “Castor”

Klaas Jans Beukema had onvrede over de toenmalige regeringsvorm en dacht dat het in Amerika “vrijer” was.

___________________________________________________________

Freerk Jans Hekma was een volgeling van ds Hendrik de Cock en tevens één van de voormannen van de Afscheiding van 1834. De boerderij “Castor” werd het centrale punt voor de aanhangers van ds Hendrik de Cock. Later werd Leens het centrale punt, waarbij Freerk in Leens een perceel grond afstond voor de bouw van de eerste afgescheiden Kerk aldaar.
Het is niet bekend of Freerk Jans Hekma actief meedeed toen Meerten Jans Niewold en Jan Klasens Lap op 01-02-1835 voor wanorde zorgden in de Kerk van Zuurdijk.
Freerk Jans Hekma bezocht op 23-02-1835 ds Hendrik de Cock in de gevangenis en heeft wellicht dit bezoek aangegrepen om verslag te doen van de gebeurtenis op Zuurdijk?

Van 28-11-1834 tot 26-02-1835 moest ds Hendrik de Cock in  Groningen een gevangenisstraf uitzitten en heeft bijgehouden wie hem bezochten.
Op .1-12-1834 kwam F. Hekma van Warffum langs. Idem op 23-02-1835 Freerk van Leens.

___________________________________________________________

kerkhof graf 27 28 1857 01 16 hekma erven freerk veiling castor

De erfgenamen van Freerk Jans Hekma verkochten op 29-01-1857 aan Jan Ennes Hekma, oomzegger van hun vader, de boerderij “Castor”.

___________________________________________________________

Freerk Jans HekmaZie Familie Hekma 3e Generatie 
Kinderen Freerk Jans Hekma x Anje Gerrits Allershof: Zie Familie Hekma 4e Generatie 

___________________________________________________________

06-10-1851: Boedelbeschrijving nalatenschappen Freerk Jans Hekma en Anje Gerrits Allershof

___________________________________________________________

Terug naar Graven Kerkhof