Kerkhof Graf 35 Trientje Meinderts Bentema (1839)

In bewerking

Graf 33 schoondochter Hilje Geugiens Hopma
Graf 34 zoon Hendrik Jans Zijlma
Graf 35a: Jan Hendriks Zijlma
Graf 36 zoon Meindert Jans Zijlma

___________________________________________________________

Trientje/Trijntje Meinderts Bentema, ~ 14-03-1762 Westergeest, Bentumhuis, † 16-10-1839 ‘t Huis Ewer, Ewer, Zuurdijk, 76 jaar

Ouders Trientje: Meindert Sakes Bentema x Grietje Louwes
Aangevers overlijden: Jelte Pieters Abbring, 36 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabure en Siert Willems van der Veen, 36 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, nabure

x I 1792 Harm Roelfs, † 01-11-1794 ‘t Huis Ewer, Ewer, Zuurdijk | geen grafsteen

Harm Roelfs was eerder gehuwd met Trijntje Jans Bos | van haar nalatenschap is ook een boedelbeschrijving opgemaakt

Huwelijkscontract 25-04-1792 Wehe, Zuurdijk en Nijenklooster:
Bruidszijde:
Grietje Lauwes, moeder
Diewerke Meinderts, zuster x Beerent Fokkes, zwager
Hiske Meinderts, zuster x Jacob Jacobs Bos, zwager
Bruidegomszijde:
Hendrik Ejes, halfbroer
Cornelis Ejes, halfzuster x Pieter Reinders, aangetrouwde halfbroer
Jan Jacobs Bos, oom over bruidegoms voorkind aan ‘s overleden moeders zijde
Trijntje Jacobs Bos, overleden echtgenote

Boedelbeschrijving nalatenschap Harm Roelfs Trientje Meinderts Bentema 1795

x II 1798 Vliedorp Jan Hendriks Zijlma, landbouwer ‘t Gansehuis en ‘t Huis Ewer, * 05-04-1761, † 19-02-1805, ‘t Huis Ewer, Zuurdijk, bijna 44 jaar

I.H. Zijlma beschrijft het echtpaar alsvolgt:

Jan Hindrik Zijlma heeft in zijn jeugd tengevolge van een minder goede verstandhouding met zijn stiefvader H.H. van Ulms in dienstbetrekking gestaan bij de weduwe Eise Wiersum (boerderij Kooyenburg). De overlevering zegt “dat hij ’s morgens soms al het karnpaard moest ophalen als de Leensterklok één uur sloeg”.
Jan Hindrik Zijlma en zijn friesche vrouw waren echtelieden, zeer verschillend van aard. Hij zeer gezellig, geliefd en gezien, royaal van aard mede doordat zijn moeder, zooals we gezien hebben een “grooteske” leefwijze voerde, was een tegenhanger van zijn vrouw, die onder minder gunstige omstandigheden was grootgebracht. Zij was de verpersoonlijking van een door en door degelijke, spaarzame, oppassende huiselijke vrouw en moeder. Bovengenoemde karaktereigenschappen hebben volgens mijn oudoom (= Jan Zijlma) weinig of geen afbreuk kunnen doen aan de goede verhouding onderling en was het en goed gezin. Het huwelijk heeft slechts kort geduurd: van 29 Mei 1798 – 19 Febr. 1805  en eindigde door de dood van Jan Hendriks Zijlma, oud bijna 44 jaar

Huwelijkscontract 04-05-1798 Vliedorp Zijlma-Bentema:
Bruidszijde:
Louwe Meinderts, broer en voorstander over bruids dochtertje bij wijlen Harm Roelfs
Hendrik Eijes, voorstander over genoemd dochtertje
Jan Jans, voorstander over genoemd dochtertje
Jan Jacobs Bos, dedigsman
Marten Aesges, dedigsman
Harm Roelfs, overleden echtgenoot
Bruidegomszijde:
Jan van der Borgh, zwager en vreemde voogd over de 3 kinderen van Elisabeth Hindriks bij wijlen Johannes Sijrsema
Hindrik Hindriks de Jonge, dedigsman

___________________________________________________________

Harm Roelfs, † 01-11-1794 ‘t Huis Ewer, Ewer, Zuurdijk x 1781 Trijntje Jacobs Bos, † 1783 ‘t Huis Ewer, Zuurdijk

Huwelijkscontract 07-06-1781 Leens:
Bruidegomszijde:
Berent Roelfs, halfbroer x Jaijke Cornelis, aangetrouwde halfzuster
Hindrik Hindriks, voormond
Abel Fridses, sibbe
Melle Pieters, vreemde voogd over bruidegoms onmondige halfzusters en broer
Bruidszijde:
Jan Jacobs Bos, volle broer en sibbe voogd x Antje Ites, aangetrouwde zuster
Jacob Bos, halfbroer
Liefke Bos, halfzuster x Jan Harms, zwager
Jacob Jans Vork, voormond
Pieter Jans Beukema, vreemde voogd over bruid voorkinderen
Pieter Jans Vork, overleden echtgenoot

Trijntje Jacobs Bos was eerder gehuwd met Pieter Jans Vork, † 1779. Zij waren landbouwer op de boerderij ‘t Ploatske, Wierde 5, Leens. In 1783 kochten zij de boerderij ‘t Huis Ewer
Uit dit huwelijk zijn geboren:
Jacob Pieters Vork, ~ 20-01-1771 Leens, † 20-06-1808 Wehe, 36 jaar
Jan Pieters Vork, landbouwer Pollux, ~ 27-04-1773 Leens x I Anna Luijes Dijkhuis (weduwe Marten Aedsges Teenstra) x II Johanna Barbara Winter | Gedenksteen 32

___________________________________________________________


In de advertentie: Trijntje
Op de grafsteen: Trientje

Ter gedachtenis van 

TRlENTJE MEINDERTS BENTEMA 

Geboren te Bentumhuis

Provincie FRIESLAND 

den 14 Januarij 1763

Overleden op EWER te ZUURDIJK

den 8 October 1839 

Gehuwd 

den 20 Mei 1792 met HARM ROELFS 

welke den 5 September 1794 overleed. 

Getrouwd 

den 20 Mei 1798 met 

JAN HENDRIKS ZlJLMA 

die den 19 Februarij 1805 is overleden 

Zij rust hier met haar Echtgenooten 

en twee hunner zonen. 


In de ovaal van de slang:
—— ge ——
-
— en haar 

-— dank ——

dezen steen
Bijzonderheden: liggende steen.
Afmetingen zerk: (lxbxh) 200x84,5x13
___________________________________________________________

Kind Harm Roelfs x Trijntje Meinders:
Anje Harms (Zijlma), ~ 24-03-1793 Zuurdijk, † 23-08-1872 Warfhuizen, 79 jaar x 17-03-1815 Leens Jan Bakker Jurjens Boer, landbouwer, * Warfhuizen

Anje Harms koos voor de achternaam van haar stiefvader Jan Hinderiks Zijlma
Bruidegom 29 bruid 21 jaar
Getuigen huwelijk: Louwe Meinderts Bentema, 42 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, volle oom bruid; Louwe Jurjens Boer, 26 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen, volle oom bruidegom; Pieter Jacobs Medema, 55 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen, stedevader bruidegom; Jan Remges Wierenga, 29 jaar, landbouwersknegt, wonende Zuurdijk
Ouders bruidegom: Vokeltje Jacobs x I Jurjen Jans, landbouwer, † 15-05-1814 Warfhuizen x II Pieter Jacobs Medema
Grootvader bruidegom: Jacob Jans Bakker, wonende Warfhuizen
Aangevers overlijden Anje: Douwe Bos, 50 jaar, timmerman, wonende Warfhuizen en Eilke Wierenga, 63 jaar, daglooner, wonende Warfhuizen

___________________________________________________________

Kinderen Jan Hindriks Zijlma x Trijntje Meinders:

  1. Hendrik Jans Zijlma, landbouwer, * 08-03-1799, † 03-09-1862 Zuurdijk, 63 jaar x 07-05-1823 Leens Hilje Geugiens Hopma | Graf 34 en 33

2. Meindert Jans Zijlma, koopman, † 11-02-1843 Leens, 42 jaar | Graf 36

3. Hindrik Hindriks de Jonge, † 16-08-1809 Zuurdijk, 7 jaar | geen grafsteen

DTB Zuurdijk 1809: Den 14 van Oogstmaand aangegeven het lijk van Hindrik Hindriks de Jonge, zoon van Trijntje Meinders Wedw van Jan Hindriks Zijlma te Zuurdijk, aldaar overleden den 16 van Oogsmaand, oud 7 jaren, nalatende deszelfs moeder

___________________________________________________________

Naar Boerderij “‘t Gansehuis” 
Naar Boerderij “t Huis Ewer” 

Terug naar Kerkhof Rij 5 Zuidzijde: 38 – 32

Terug naar Graven Kerkhof