Kerkhof Graf 39 Jannes Luitjens Torringa en Hendrika Warendorp

in bewerking 

___________________________________________________________

Kerkhof Graf 16 dochter Aaltje Jannes Beukema-Torringa (1855) schoonzoon Rijpke Jans Beukema (1859)
Kerkhof Graf 40 schoondochter II Antje Arends de Graaf (1843)
Kerkhof Graf 41 zoon Henderikus Warendorp Jannes Torringa (1843)
Kerkhof Graf 52 schoonkleindochter Anje Alberts Torringa-Bolt (1858)
Kerk rij 5 schoondochter I Kunna Roelfs van Kammen (1826)
A145 kleinzoon Roelf Eijes Torringa (1885)
B001 kleinzoon  Jannes Luitje Torringa

___________________________________________________________

Jannes Luitjes Torringa, landbouwer boerderij “Stoepemaheerd”, * 15-11-1750 Schouwen, † 25-12-1817 Zuurdijk, 67 jaar x ondertrouw 21-04-1782 Warfhuizen, 19-05-1782 Warfhuizen, 02-06-1782 Leens Hendrika (Hendericus’)

Bruidegom 33 bruid 26 jaarWarendorp,  * 13-02-1757 Leens, † 26-01-1795 Zuurdijk, 37 jaar
Getuigen huwelijkscontract 31-05-1782:
Bruidegomszijde: Luitjen Roelfs Torringa, vader (x I Aaltje Jannes Borgman x II Annechijn Jacobs); Annechijn Jacobs, stiefmoeder; Roelf Luitjens Torringa, volle broer; Pieter Roelfs, volle broer
Bruidszijde: H. Warendorp, vader, predikant te Leens; R. Nijeholt, moeder; Henricus Warendorp, volle broer; Elisabeth Warendorp, volle zuster
Bruidegom 33 bruid 26 jaar
Ouders bruidegom: Luitjen Roelfs Torringa x Aaltje Jannes Borgman
Ouders bruid: Ds Hendericus Waterdorp, predikant te Leens x Riena Niewold

graf-39-jannes-luitjens-torringa-henderika-warendorp-kopieGrafnummer 39
JANNES LUlTJENS TORRINGA
GEB. 15 NOV. 1750 TE SCHOUWEN, OVERL. 25 DEC. 1817 TE ZUURDIJK
EN
HENDRlKA WAREN DORP
GEB. 13 FEBR. 1757 TE LEENS, OVERI 26 JAN 1795 TE ZUURDlJK
Bijzonderheden: liggende steen; tekst in het onderste deel van de steen.
Tekening: boven links een mannenwapen; rechts een vrouwenwapen, beiden
hangend aan een lint Onder: schedel, zeis en zandloper; omgeven door bladeren.

Grafsteenhouwer: D.J. Kalk, Zoutkamp


Op de grafsteen de wapens van Torringa en Warendorp.

In Groninger Gedenkwaardigheden omschrijft A. Pathuis het wapen alsvolgt:
Op water een zwemmende vogel met de snavel aan de golven, vergezeld boven het water twee vogels, waarvan een omgewend in duikvlucht en de andere vliegend in de richting van de bovenhoek.

Het wapen van Henderika Warendorp:
In Groninger Gedenkwaardigheden omschrijft A. Pathuis het wapen alsvolgt:
Op een terras een tegen een boom klimmend hert. 

 Het klimmend hert staat links van de boom

In Familiewapens van Drenthe, Friesland en Groningen wordt een Warendorp-Familiewapen beschreven als In blauw drie zilveren eenden, paalsgewijs geplaatst, de bovenste opvliegend, de middelste omgewend opvliegend en de onderste zwemend op een verlaagd golvend schiltvoet van zilver en blauw, met de snavel in het water. Het schild gedekt door een eigenerfdenkroon van goud, met vijf rode stenen en gevoerd rood.


Het wapen van Warendorp, maar nu gespiegeld. Het klimmend hert staat rechts van de boom, gelijk aan het hert in het wapen van Hendrika.
De vogels in het wapen van Jannes Luitje Torringa komen qua vliegrichting overeen met het niet gespiegelde wapen.

Het wapen van Jannes Luitje Torringa: 3 vogels vliegend boven water.
Dit wapen werd door de nazaten overgenomen.
De betekenis van de vogels is in de familie Torringa niet bekend.
De vogels lijken niet op eenden/duiven, eerder op zwaluwen/visdiefjes, scherend over het water dan wel in duikvlucht. In een enkel wapen heeft de boven het water vliegende vogel ingetrokken poten. Een ander wapen is het water niet afgebeeld.

Jannes Luitje kwam van Schouwen en werd landbouwer op Stoepemaheerd, gelegen aan het Reitdiep en vlakbij de tocht “De Zwalve“.
Wellicht zijn de scherende vogels op het Reitdiep en De Zwalve de inspiratie tot het wapen geweest?
Op het graf van kleinzoon Roelf Eijes Torringa staan wel de 3 vogels, maar niet het water.

___________________________________________________________

Jannes Luitje Torringa was ook diaken en kerkvoogd.
In de kerkboeken is ondermeer genoteerd:

op heden den 11 Juni 1802 heeft Ekke Roelfs administrerende Diaken zedert den 14 Augustus 1801 rekening gedaan van zijn ontvang en uitgaaf der Diakonij middelen te Zuurdijk in tegenwoordigheid van den pred. E.W. Lubbers, den ouderling Pieter Jeltes en Jan Jakobs Bos en Jannes Luitjens Torringa medediaken en bevonden dat de ontvang groot was vijf honderd drie en dertig gulden tien stuiver en een duit zegge 533-10-1 de uitgaaf daarentegen bedraagt drie honderd een en sestig gulden een stuiver en twee duiten zegge 361-1-2 Dus meerdere ontvang dan uitgaaf de som van f 172-8-7 welke som van f  72-8-7,
benevens 2 oorijzers 2 paar gespen een paar gouden knopen een paar gouden haken en een bijbel met silveren krappen aan Jannes Luitjens Torringa als nu boekhoudende Diaken in plaats van Ekke Roelfs geworden zijnde in tegenwoordigheid van ons onderschrevene is overgehandigd wordende in tusschen Ekke Roelfs voor zijne goede gedane administratie ten hoogsten bedankt.

Actum Zuurdijk d. 11 Juni 1802 

___________________________________________________________

Kinderen Jannes Luitje Torringa en Hendrika Warendorp:

  1. Aaltien/Aaltje Jannes Torringa, ~ ? Zuurdijk, † 11-05-1857 Zuurdijk, 74 jaar x Rijpke Jans Beukema 

Kerkhof Graf 16.
Ook: Aaltien
DTB Zuurdijk 1783: Aaltien Jannes, Dr van Jannes Luitjens & Henderica Warendorf 
Aangevers overlijden Aaltje: Jan Huizing, 27 jaar, landbouwer, en Jan Hekma, 29 jaar, landbouwer, beiden wonende te Zuurdijk 

  1. Henricus Warendorp Jannes Torringa, * 02-11-1784, ~ 07-11-1784 Zuurdijk, † 27-07-1847 Zuurdijk, 62 jaar

Kerkhof Graf 41DTB Zuurdijk 1784: Henricus Warendorp, soon van Jannes Luitjen & Hinderico Warendorp

x I 09-08-1823 Leens Kunna Roelfs van Kammen

. .

x II Antje Arends de Graaf (Kerkhof 40)

DTB Zuurdijk 1784: Den 7 November Henricus Warendorp Soon van Jannes Luitjens & Hinderico Warendorp
Bij overlijden was zijn naam: Henricus Warendorp Jannes Torrenga
Op de grafsteen staat Henderikus Warendop Jannes Torringa 
Aangevers overlijden Henricus: Enne Jans Huizing, 43 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabure en Klaas Jans Beukema, 45 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabure

  1. Luitjen Jannes Torringa, landbouwer boerderij “Oldeheem” te Leens, ~ 31-03-1786 Zuurdijk, † 24-03-1861 Leens, 75 jaar x 03-05-1812 Leens Geertruid Jacobs (Boer), ~ 20-12-1788 Warfhuizen, † 03-02-1861 Leens, 72 jaar

DTB Zuurdijk 1786: Den 31 Meert Luitjen Jannes Soon van Jannes Luitjens & Hinderica Warendorp
Getuigen huwelijk
: Roelf Luitjens Torrenga, 58 jaar, wonende Warfhuizen, volle oom bruidegom; [] Rijpke Beukema, 21 jaar, wonende Warfhuizen
Bruidegom 26 jaar bruid 23 jaar

Ouders bruid: Jacob Jans Boer, landbouwer Schouwen x Hinderktje Mennes (Noorman)

  1. Reina Jannes Torringa, ~ 25-11-1787 Zuurdijk, † 09-06-1867 Niekerk, 79 jaar x 16-04-1812 Ulrum Albrechtus Elgersma Tebbens, landbouwer boerderij “Oldeheem” te Niekerk, ~ 29-12-1776 Holwierde, † 16-12-1839 Niekerk, 63 jaar

Ook: Riena/Rena
Getuigen huwelijk
: geen familieleden
Bruidegom 35 bruid 24 jaar
DTB Zuurdijk 1787: Den 25 Novembr Riena Jannes Dr van Jannes Luitjens Hinrica Warendorp
Ouders bruidegom: Adam Tebbens, (van Appingedam), doctor x 15-11-1797 Appingedam Johanna Muller (van Ulrum)
Aangevers 
overlijden Albrechtus: Willem Jakobs Por, 59 jaar, dagloner, wonende Niekerk, nabuur en Meerten Jans Niewold, 35 jaar, dagloner, wonende Niekerk, nabuur

  1. Agata Abelia (Torringa), ~ 09-08-1789 Zuurdijk, † ?

DTB Zuurdijk 1789: Den 9 Augusti Agata Abelia Jannes Dr van Jannes Luitjens en Hinrica Warendorp

  1. Pieter Jannes Torringa, landbouwer “Themaheerd” te Pieterburen, ~ 10-04-1791 Zuurdijk, † 27-03-1852 Pieterburen, 60 jaar

DTB Zuurdijk 1791: Den 10 April Pieter Jannes soon van Jannes Luitjens & Hinderica Warendorp

x I Anje Klaassen Thema

Ouders bruid I: Klaas Klasens Thema, landbouwer x Aafke Michiels Bronsema
Getuigen Ie huwelijk: geen familieleden
Bruidegom Ie huwelijk 27 bruid 19 jaar 

x II 10-05-1870 Eenrum Klaardina Klaassen Thema, * Pieterburen, † 03-03-1833 Pieterburen, 30 jaar

Getuigen 2e huwelijk: geen familieleden
Bruidegom IIe huwelijk 39 jaar bruid 27 jaar

Ouders bruid II: Klaas Klasens Thema, landbouwer x Aafke Michiels Bronsema
Een andere dochter van Klaas Klaassens Thema, Adriaantje Klaassens Thema, huwde op 12-01-1817 te Eenrum met Jan Jakobs Rijtema/Rietema, landbouwer boerderij Vlakkeriet 8, Houwerzijl, * Hollemaheerd te Houwerzijl
Een andere dochter, Lucina Klaassens Thema, huwde op 13-05-1818 Eenrum met Dirk/Derk Klaassens de Waard, landbouwer Biwema te Warffum en de Eerste Aickemaheerd te Grijpskerk, * De Waarden en op 23-05-1833 Grijpskerk met Menne Alberts Douma

  1. Roelf Jannes (Torringa), ~ 04-03-1793 Zuurdijk, † ?

DTB Zuurdijk 1793: Den 4 Meert Roelf Jannes soon van Jannes Luitjens & Hindrika Warendorps

___________________________________________________________

Naar Boerderij “Stoepemaheerd”
Terug naar rij 4 Kerkhof
Terug naar Graven Kerkhof