WELKOM

Welkom op de website van de kerk, het kerkhof en de begraafplaats van Zuurdijk.

Heilige Huizen?! 
Aflevering 8 van Religieus Erfgoed op het Hogeland. Zuurdijk
Opdrachtgever: Gemeente Het Hogeland
Presentator: Johan van Dijk

___________________________________________________________

16 augustus 2017: Zuurdijk luidt de klok ter herdenking van de aardbeving in Huizinge, 5 jaar geleden. Film van Sarah Stiles, Hogelandfilms.  

___________________________________________________________

Zuurdijk, dat vroeger ook wel Sutherdicke werd genoemd, is gesticht aan de Zuiderdijk: de dijk die het Marnegebied in het zuiden beschermde tegen het zeewater dat door de oude Hunze (het Reitdiep) het land binnen kon komen.

Ooit waren er twee buurtschappen, Westerdijk, het huidige Ewer, en Afterdijk, aan de oostkant, bij boerderij Karpo? In de 13e eeuw werd tussen deze buurtschappen, die wellicht beide een houten kerkje hebben gehad, het dorp Sutherdicke gesticht, en werd de stenen kerk gebouwd.

De kerk
De kerk stamt oorspronkelijk waarschijnlijk uit het 1e kwart van de 13e eeuw, maar werd in 1849 grondig verbouwd. Door de bepleistering en vergroting van de vensters is het uiterlijk sterk veranderd. In de toren uit 1798 hangt een Mariaklokje uit 1482 met afbeeldingen van Jezus, Maria en apostelen, maar ook van Kunibert. De toren had oorspronkelijk een zadeldak, dat in 1831 werd vervangen door de huidige kleinere spits. Het kerkmeubilair is grotendeels 19e-eeuws.

___________________________________________________________

De kerk is een rijksmonument en sinds 1974 eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

De kerk is bij mooi weer altijd open.

Dicht?
Dan kan de sleutel gehaald worden op Hoofdweg 51, 0595 402482, Marinus Wieringa.
meer…..

Het orgel mag bespeeld worden, € 5, een zogenaamd ‘Speelkwartier’. Geld deponeren in de geldbox. Wij vinden het leuk als u iets in het bezoekersboek schrijft. U kunt ook een bon voor dit speelkwartier bestellen, een leuk cadeautje voor een organist/liefhebber.

Contact kerk: Annette Broekhuizen, a.broekhuizen@zuurdiek.nl, voorzitter plaatselijke commissie SOGK, 0595 571913

De kerk is officiële trouwlocatie. Inlichtingen: Annette Broekhuizen, a.broekhuizen@zuurdiek.nl, 0595 571913
Bankrekeningnummer kerk: NL19 RABO 0316015431 

___________________________________________________________

Op het kerkhof zijn in het vroege voorjaar bloeiende stinzenplanten te bewonderen. De stinzenplanten kwamen spontaan en werden door Rieks Torringa verder op weg geholpen. Op 22-05-2021 werd hij “betrapt” door de reporter van de website mijnhogeland.nl     
Naar Reportage Stinzenplanten op Zuurdijk

___________________________________________________________

De begraafplaats

De begraafplaats, in het verlengde van het oude kerkhof, is aangelegd in 1877De begraafplaats heeft prachtige, karakteristieke boerengraven, een ‘armenlap’, met gerestaureerd liekhoeske, en een deel waar nu nog begraven wordt.

Veel oude grafzerken op de begraafplaats zijn in de afgelopen jaren opgeknapt in het kader van Kerken in het Groen door een groep vrijwilligers. De vrijwilligers zijn na het Project Kerken in het Groen doorgegaan met het opknappen van de zerken.
Hiervoor is de Stichting Begraven op Sutherdicke opgericht.
Nieuwsbrieven Sutherdicke
Meer over de begraafplaats

De vrijwilligers werken, behalve in de winter, op de 3donderdagmiddag en de 1zaterdag van de maand.
Zie werkdagen

[tabel id=81 /]
Contact inzake de beschreven graven:
Stichting Begraven op Sutherdicke: Schelto Dj. de Waard, sch.waard@zuurdiek.nl,
secretaris, 06-81629628.

___________________________________________________________

De eigenaar van de begraafplaats is:
Stichting tot Instandhouding van de Begraafplaats te Zuurdijk
Inlichtingen: Adrienne Woltersom-van Dijk | 06-22931910

___________________________________________________________

Zie voor dorpsnieuws Zuurdijk 

___________________________________________________________

ZOEK!

Ons doopvont.
Wie weet waar het gebleven is?

Het Dagblad van het Noorden heeft er op 20 oktober een artikel aan gewijd. Wie weet……….
doopvontzuurdijkdoopvont in kerk:1970

___________________________________________________________

Nieuwsbrieven Sutherdicke
___________________________________________________________

Zuurdijk: Riekele Prins