Graf 4 Pieterke Eeckes en Pieter Beerens

___________________________________________________________

ANNO 1670, DEN 20 MARSY, IS PIE
TERKE EECKES, DIE HUISVROU VAN
ABEL HINDRICKS, IN DEN HEERE GERUST
EN LEYDT ALHIER BEGRAVEN.

ANNO 1705, DEN 16 JULIUS,
IS DIE EERENACHTBAARE
PIETER BEERENS CHRISTELYCK
IN DEN HEERE ONTSLAAPEN
OUDT SYNDE IN HET 38STE
JAAR EN LEYDT ALHIER BEGRA
VEN, VERWACHTENDE EEN VRO
LYCKE OPSTANDINGHE DOOR
IESUM CHRISTUM

graf 4 eckes pieter beerens

Bijzonderheden:
Dubbelgraf van schoonmoeder Pieterke Eeckes en schoonzoon Pieter Beerends
Verweerd, gescheurd; liggende steen
In Groninger Gedenkwaardigheden: 4574, 4577 en Grafschriften in Stad en Lande 1910 wijken de teksten op een paar woorden van elkaar af.

Pieterke Eckes, † 1670 was de echtgenote van de doopsgezinde landbouwer Abel Hindriks. Abel was landbouwer op Hayemaheerd, Ewer 17 Zuurdijk
Het is niet bekend waar Abel is begraven. Ook de overlijdensdatum van hem is onbekend. De Doopsgezinden noteerden geboorten, huwelijken en overlijden in het algemeen niet. In de kerkboeken (DTB) van de Hervomde Gemeenten werden de huwelijken van de Doopsgezinden vaak wel genoteerd. Zo nu en dan werd in de kerkboeken de doop van een “bejaard persoon” genoteerd. Dit betrof dan vaak een Doopsgezinde die overstapte naar de Hervomde Kerk.

Abel Hindriks en Pieterke Eckes hadden een dochter Itjen Abels. Niet bekend is of er meer kinderen uit dit huwelijk zijn geboren.

Itjen Abels trouwde in 1682 te Leens met Onno Melles.
In het kerkboek van Leens is in 1682 vermeld:
Onno Melles van Suijrdijk ende Itjen Abels tot Leens

graf 41682 Itjen Abels huw

In het kerkboek van Zuurdijk is vermeld dat dominee H. Warendorp in 1683 heeft gedoopt:
Den 18 Maje is ged. d’ Huisvrouw van Onne Melles en genaamt Jtien Abels

graf 41683 itjen abels doop

Niet bekend is waar Onno Melles en Itjen Abels begraven zijn.

Onne Melles, ~ 02-02-1689, was zoon van Melle Roelfs, afkomstig van Ikemaheerd, landbouwer ’t Huis Ewer x Lubbechien Onnes
Lubbechien Onnes was een dochter van Onne Onnes de Jonge, landbouwer ’t Huis Ewer x Tietje Wierts
Onne Onnes de Jongere was een zoon van Onne Onnes de Oude, landbouwer op ’t Huis Ewer

Kinderen Onne/Onno Melles x Itjen Abels

  1. Abel Onnes, ~ 03-02-1684 Zuurdijk, † ?
  2. Melle Onnes, ~ 26-12-1685 Zuurdijk, † ?
  3. Roelef Onnes, ~ 22-07-1687 Zuurdijk x I Remke/Remcke Tonnis x II 1734 Hilje Eijes (Grafsteen Rij 1 Kerk)
  4. Melles Onnes, ~ 26-04-1691 Zuurdijk, † ?

Onno Melles was landbouwer op ’t Huis Ewer. Onno is overleden voor 1694, aangezien omstreeks 1694 Itje Abels huwde met Pieter Berents, * 1667, † 16-07-1705 Zuurdijk, 38 jaar, landbouwer Hayemaheerd
Itje Abels overleed ± 1723
Pieter Berents was een zoon van Berent Hendriks uit Niekerk x 1666 Luycken Peters uit Zuurdijk
Berent Hendriks was een zoon van Hindrik Roelfs, † 1651, landbouwer Ikemaheerd te Niekerk

Kinderen Pieter Berends x Itjen Abels:

  1. Luikjen Pieters, ~ 17-03-1695 Zuurdijk, † voor 20-12-1696 Zuurdijk
  2. Luickjen Pieters, ~ 20-12-1696 Zuurdijk x Renne Jakobs, landbouwer Warkemaheerd, * 01-05-1695 Vierhuizen, † 1743 Vierhuizen
    Renne Jakobs hertrouwde met Hilje Sasses
  1. Berent Pieters, ~ 01-04-1700 Zuurdijk, † ?
  2. Onne Pieters, ~ 17-03-1703 Zuurdijk, † ?

___________________________________________________________

Kerkhof Graf 3: Onne Roelfs, achterkleinzoon Pieterke Eeckes
Kerk Graf 3: Eije Roelfs, achterkleinzoon Pieterke Eeckes
Kerk Graf 4: Roelf Eijes, achterachterkleinzoon

Terug naar Graven Kerkhof