Menu +

Graf 3 onbekend

______________________________________________________________

kerkhof graf 3 onbekend

Deze grafsteen wordt door de Werkgroep Grafschriftenprojekt alsvolgt omschreven:

Grafnummer 3: geen tekst
Leesbaarheid:  0 
Bijzonderheden: gescheurd 
Tekening: midden: een rond schild aan een kroon, links en rechts eronder bladeren.

Op 4 november 2017 werd tijdens de natuurwerkdag duidelijk dat er toch enkele nog letters zichtbaar waren op de grafsteen.

 
Zal de tekst ooit ontcijferd worden?

De volgende personen zouden in Graf 3 begraven kunnen zijn:

Pieter Pieters, † 25-04-1717 te Zuurdijk
Hij heeft een grafsteen gekregen, welke in het boek Groninger Gedenkwaardigheden beschreven is.
De grafsteen is echter onvindbaar en zou volgens H.J. Jansenius onder het gras te vinden zijn.

ANNO 1717, DEN 25 APRIL, IS DIE
EERSAEME PIETER PIETERS, IN SYN LEVEN
WOONACHTIGH TOT SUIERDYCK,
KERCKVOOGHT ENDE OLDERLINGH IN
DIE GEMEYNTE JESU CHRISTI ALDAER
TER PLAETSE, SEER CHRISTELYCK IN
DEN HEERE ONTSLAPEN ENDE LE[IT]
ALHIER BEGRAEVEN, VERWACHTENDE
MET ALLE WAERE GELOOVIGE
CHRISTENEN EEN VROOLYCKE
OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN
ALLEEN DOOR  JESUM CHRISTUM ONSEN
HEERE, AMEN 

Wapen: Tussen de letters P.P. huismerk nr 597, vergezeld van boven en van onderen van een klaverblad.
N.B. Onder gras. OMJ

Roelef, ~ 28-09-1685 Zuurdijk 
vader: Pieter Pieters 
DTB Zuurdijk: Den 28 Sept. is gedoopt een Soon van Pieter Pieters  en gen. Roelef 

op 22-05-1724 wordt gedoopt Lutijn, dochter van Roelf Pieters en Swaantje Alberts Torringa

Gedenkboek Nijverheid 1991:
Stoepemaheerd: In 1632 werd de heer bewoond door Pieter Simens of Peter Sijmens en Ebele; ze gebruikten 80 jukken land.
Na de dood van Pieter hertrouwde Ebele in 1646 met Melle Doens en in 1673 met Pieter Pieters.
In 1713 volgende Roelf Pieters en Grietje Luitjens op.
Nadat Grietje in 1720 overleden was hertrouwde Roelf Pieters met Swaantje.
Hun kinderen namen de famlienaam Torringa aan.

______________________________________________________________

Onne Roelfs, † 29-01-1782 Ewer, Zuurdijk
Zoon van Roelf Onnes en Hilje Eijes.
Hij heeft een grafsteen gekregen, welke in het boek Groninger Gedenkwaardigheden beschreven is.
De grafsteen is echter onvindbaar. Denkbaar is dat Onne Roelfs begraven is in Graf 3.

1782, DEN 29 JANUARIUS, HEEFT DE EERSAME ONNE ROELFS, IN LEVEN WOONAGTIG OP DE EEWER ONDER ZUURDIYK, HET TYDELYKE MET HET EEUWIGE VERWISSELT IN DEN OUDERDOM VAN RUIM ZEVEN [EN VEER]TIG JAAREN  

Wapen: Drie klaverbladen, 1 en 2
N.B. Gedoopt Zuurdijk 25 december 1735 Onne, zoon van Roelf Onnes en Hilje Ejes

______________________________________________________________

Roelf Onnes was gehuwd met Hilje Eijes en overleed in 1742. Hilde hertrouwde met Hindrik Hindrik van Ulms de Oude. Hilde werd gegraven in het koor van de kerk.
Het is niet bekend of Roelf Onnes een grafsteen heeft gekregen.
Roelf Onnes was een zoon van Onno Melles en Itjen Abels.
Itjen was een dochter van Abel Hindriks en Pieterke Eecres. Pieterke is begraven op het kerkhof in Graf 4.
Denkbaar is dat Roelf Onnes in Graf 3 begraven is.

 

 

______________________________________________________________

Terug naar Rij 1 Noordzijde

Terug naar Graven Kerkhof