Kinderen Harm Reitsma en Grietje Schaap

___________________________________________________________
___________________________________________________________

A032 A033 ouders Adolf Schaap x Janna Pruis
A060 A061 kind Janna Anetta Reitsma x Marinus Wierenga
A062 A063 kleinzoon Jan Wierenga x Jantje Meerstra
C076 C077 broer Jan Schaap x Grietje Smit
G020 G021 nicht Janna Schaap x Jacob Albert Land
H089 H090 zuster Trientje Schaap x Klaas Boonstra

Vak F? Roelfina Jantina Reitsma (1907)
Vak F? Aurelia Rena Reitsma (1913)

___________________________________________________________
 1. Rena Aurelia (Harms) Reitsma, * 16-02-1892 Leens x 17-06-1920  Leens Gerrit (Everts) van Duinen, daglooner, * 26-02-1887 Baflo

Zuurdiek Mien Dörpke blz 10 foto
bruidegom 33 bruid 28 jaar
Ouders Gerrit: Evert van Duinen, winkelier Rasquert en Klaaske Fassen
Getuigen bij het huwelijk: Marinus Wierenga, 28 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, schoonbroeder bruidegom; Hendrik Meijer, 31 jaar, veldwachter, wonende Baflo 

“getekend met uitzondering van de moeder van de bruidegom, die verklaard heeft niet te kunnen teekenen, hebbende het schrijven verleerd”

 1. Janna (Jans) Pruis, dienstmeid, * 13-04-1849 Maarslag, † 11-12-1925 Zuurdijk, 76 jaar x 19-11-1868 Leens Adolf (Jans) Schaap, boerenknecht, * 03-11-1843 Warfhuizen, † 24-02-1932 Zuurdijk, 88 jaar
  A032 A033

Getuigen geboorteaangifte Adolf: Jan Pieters Smit, 71 jaar, inlands kramer, wonende Warfhuizen en Omke Klasens van Dijk, 50 jaar, daglooner, wonende Warfhuizen
“verklarende de getuigen niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd.”

bruidegom 25 en bruid 19 jaarverklarende de moeders van comparanten niet te kunnen teekenen als hebbende zulks niet geleerd
ouders Adolf Schaap: Jan Jans Schaap, schipper x Grietje Adolfs Siekman
aangevers overlijden Janna Pruis: Klaas Koning, 25 jaar, daglooner en Jan Dekkinga, 24 jaar, daglooner, beiden wonende te Zuurdijk
aangever overlijden: Jacob Pruis, neef van den overledene, 48 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Reint Jan Danhof, 26 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk

 1. Sippelina Aukina (Harms) Reitsma, * 14-02-1894 Zuurdijk x 01-07-1915 Leens Barteld (Hendrik) Valom, daglooner, * 25-02-1892 Kloosterburen

bruidegom 23 bruid 21 jaar
ouders bruidegom: Hendrik Valom, daglooner x Anje Danhof
Getuige geboorteaangifte Sippelina: Jakob van Loenen, dagloner te Zuurdijk

 1. Adolf (Harms) Reitsma, * 02-12-1896 Zuurdijk x 06-11-1924 Leens IJlje Klaassens, * 24-06-1899 Groningen

Aangevers Adolf: Jan Dijkstra, dagloner, wonende Zuurdijk, 23 jaar
bruidegom 27 bruid 25 jaar
Verklarende de moeder van den bruidegom niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd 
Ouders Louwe Klaassens, sigarenmaker, fabrieksarbeider x Dieuwerke Koorndijk

 1. Sippe (Harms) Reitsma, timmerman, 23 jaar, wonende Leens, * 13-04-1899 Zuurdijk x 26-05-1922  Baflo Trijntje (Everts) van Duinen, dienstmeid, 24 jaar, * 06-11-1897  Baflo

Getuigen geboorteaangifte Sippe: Hijlke Faber, 29 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk; Rutgert de Boer, 36 jaar, veldwachter, wonende Wehe 
Ouders Trijntje: Evert van Duinen, winkelier en Klaaske Fassen, winkeliersche 
Getuigen huwelijk: Marinus Wierenga, 28 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk, schoonbroeder bruidegom; Hendrik Meijer, 31 jaar, veldwachter, wonende te Baflo 
“met uitzondering van de moeder van de bruidegom, die verklaard heeft niet te kunnen teekenen, hebbende het schrijven verleerd”

 1. Jan (Hendriks) Reitsma, grofsmid, * 30-11-1901 Zuurdijk, x 23-06-1927 Leens Aafke Goed, * 06-05-1897 Adorp

Getuigen geboorteaangifte Jan: Jan Bakker, dagloner te Zuurdijk
bruidegom 25 bruid 30 jaar
verklarende de moeder van den bruidegom niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd 
Ouders  Aafke:Jan Goed, slager x Diena Huitzing

 1. Luitje (Harms) Reitsma, timmerman, * 08-11-1903 Zuurdijk x 08-10-1931 Leens Eke (Alberts) Schaap, * 18-11-1906 Leens,

aangevers geboorte Luitje: Geert Hartsema, 35 jaar, daglooner te Zuurdijk
bruidegom 27 bruid 24 jaar
verklarende de moeder van den bruidegom niet te kunnen schrijven wegens lichaamsgebrek 
Ouders Eke: Albert Schaap, daglooner x Cornelia Klamer
Eke woonde bij huwelijk in Den Haag

 1. Roelfina Jantina (Hendriks) Reitsma, * 19-03-1907 Zuurdijk, † 31-03-1907 Zuurdijk, 12 dagen
  Graf Vak F?

Getuigen geboorteaangifte: Albert Smit, 35 jaar, gemeenteveldwachter, wonende Wehe en Stephanus Jacobus Wildervanck, 30 jaar, secretarie-beambte, wonende Wehe
Aangevers overlijden Roelfina: Hendrik Bakker, 34 jaar, daglooner, wonende Zuuridjk en Klaas van der Horn, 26 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk

 1. Johannes (Harms) Reitsma, timmerman, * 09-03-1908 Zuurdijk x 30-05-1939 Leens Margina (Wiegers) van der Veen, * Leens

bruidegom 31 bruid 22 jaar
getuigen huwelijk: Adolf Reitsma, 42 jaar, timmerman, wonende Sauwert, broeder van den bruidegom en Tabo van der Veen, 27 jaar, loodgieter, wonende Wassenaar, broeder van de bruid
ouders Margina: Wieger van der Veen, landarbeider x Jetske Gelsema
Getuigen geboorteaangifte Johannes: Albert Schaap, 30 jaar, daglooner, wonende Leens en []

 1. Auke (Harms) Reitsma, aannemer, * 09-02-1909 Zuurdijk

Na het vertrek van zijn ouders heeft Auke in het huis van zijn ouders gewoond. Auke nam het bedrijf van vader Harm over. Het bedrijf bleef op Zuurdijk tot ongeveer 1950. Daarna werd het verplaatst naar Leens.
Toen Auke naar Leens verhuisde huurden Jan Wierenga en Jantje Meerstra de woning. Daarvoor heeft hij voor zijn grootouders een appelboom in de tuin gepoot. Deze boom staat er nog. Jan was in dienst bij zijn oom Auke. In 1962 verhuisden Jan en Jantje naar de Hoofdweg 51, waar vroeger Klaas Koning woonde. Jan en Jantje werden opgevolgd door Wiebe Kat en zijn echtgenote. In 1972 werd de woning verkocht aan Annette Broekhuizen.
Getuigen geboorteaangifte: Hendrik Klamer, 32 jaar, stukadoor, wonende Oldehove en Stephanus Jacobus Wildervanck, 32 jaar, secretarie-beambte, wonende Wehe

 1. Albert (Harms) Reitsma, * 07-06-1911 Zuurdijk
  Getuigen geboorteaangifte Albert: Hendrik Klamer, stucadoor, wonende Oldehove en []
 1. Aurelia Rena (Harms) Reitsma, * 30-05-1913 Zuurdijk, † 08-11-1913 Zuurdijk, 5 maanden
  Vak F?

Getuigen geboorteaangifte: Albert Smit, 41 jaar, gemeenteveldwachter, wonende Wehe en Stephanus Jacobus Wildervanck, 37 jaar, secretarie-beambte, wonende Wehe
Aangevers overlijden Aurelia: Luitje Lap, 40 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Geert Hartsema, 45 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk

___________________________________________________________

Terug naar interview Harm Reitsma Grietje Schaap