Graf 10 Jakob Ennes Kamphuis

___________________________________________________________

Jakob Ennes (Ennes) Kamphuis, korenmolenaar, broodbakker, * 18-01-1831 Warfhuizen, † 30-06-1870 Zuurdijk, 39 jaar x 30-06-1859 Leens Itje (Mennes) Hofman, * 07-04-1835 Leens, † 25-01-1903 Leens, 67 jaar

Bruidegom 28 bruid 24 jaar
Getuigen huwelijk: Jacob Wijdeveld, 54 jaar, landbouwer, wonende Leens, oom van de bruid; Oewe Pieters van Duinen, 48 jaar, hoofonderwijzer, wonende Zuurdijk; Jan Haan, 30 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en []
Ouders bruidegom: Enne Wijbes Kamphuis, timmerman, kuiper, broodbakker x 14-05-1822 Leens Anje Jacobs Dob
Ouders bruid: Menne Jans Hofman x Grietje/Geelje Freerks Wijdeveld, landbouwersche
Aangevers overlijden Jakob: Oewe van Duinen, 59 jaar, hoofdonderwijzer, wonende Zuurdijk en Jan Meijer, 33 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
Itje Hofman hertrouwde op 06-02-1873 te Leens met Egbert Wiersema; bruidegom 46 en bruid 37 jaar; ouders Egbert: Hillebrand Sijmons Wiersema x Sietske Jans Pettinga
Egbert was geboren te Obergum en woonde ten tijde van het huwelijk te Zuurdijk

___________________________________________________________

kerkhof graf 10 kamphuis hofman.JPGDCIM100MEDIA Rustplaats

van 

JAKOB ENNES KAMPHUIS,

geboren te Warfhuizen 18 Januari 

1831, overleden te Zuurdijk, 30

Junij 1870, in leven Ouderling
van de Chr. Ger. gemeente te Leens 

echtgenoot van
ITJE MENNES HOFMAN 


Hier rust, als offer van de dood 

Mijn teergeliefde echtgenoot.
Een zoontje ons zoo lief en waard,

Verliet nog voor hem deze aard.

Naar d'eindeloozen eeuwigheid, 

Waar Jezus hem had plaats bereid,

In 't eeuwig zalig hemelrijk, 

Om Hem te loven eeuwiglijk. Bijzonderheden: ligt, als enige aan de noordzijde van de kerk.
kerkhof graf 10 itje kamphuis hofman

___________________________________________________________

Het is niet uit te sluiten dat gezien de graftekst Jakob begraven is vlakbij of naast zijn zoontje Enne.

Op 28-07-1870 hield Itje Kamphuis-Hofman boeldag.

Op 19-01-1871 werd geveild de bakkerij en de molen. Koper werd Jacob Alberts Spiets .

Kinderen Kamphuis-Hofman:

  1. Enne (Jacobs) Kamphuis, * 14-04-1860 Zuurdijk, † 25-03-1870 Zuurdijk, 9 jaar

Getuigen geboorteaangifte: Albert Valk, 36 jaar, tuinman, wonende Zuurdijk en []
Aangevers overlijden: Jacob Wijdeveld, 65 jaar, landbouwer, wonende Leens, oom en Hendericus Westerhof, 41 jaar, landbouwer, wonende Leens
Het lijkt er op dat kerkleden van de Gereformeerde Kerk te Leens de taak van de naaste buren overgenomen hebben

  1. Gielje (Jacobs) Kamphuis, * 02-08-1862 Zuurdijk, † 29-11-1939 Het Haagje (Hoogeveen), 77 jaar x 05-06-1884 Rijke (Eijes) Beukema, onderwijzer, hoofd eener school, * 29-08-1858 Leens, † 14-06-1913 Het Haagje (Hoogeveen), 54 jaar

Op 08-05-1888 verhuisd naar Het Haagje (Hoogeveen)
Bruidegom 25 bruid 21 jaar
Getuigen huwelijk: Pieter Beukema, 38 jaar, zonder beroep, broeder van den bruidegom; Lubbert Bulthuis, 39 jaar, broodbakker, wonende Houwerzijl, zwager van den bruidegom; Egbert Wiersema, 58 jaar, zonder broep, wonende Leens, stiefvader der bruid; Wiebe Kamphuis, 56 jaar, landbouwer, wonende Vliedorp, oom der bruid
Ouders bruidegom: Eije Beukema x Trientje Slootema, landbouwersche
Getuigen geboorteaangifte: Oewe Pieters van Duinen, 51 jaar, hoofdonderwijzer, wonende Zuurdijk en []

  1. Anje (Jacobs) Kamphuis, * 13-11-1864 Zuurdijk, † 14-06-1910 De Krim, 45 jaar x 13-05-1886 Leens Roelf (Frikkes) Norg, broodbakker, * 15-03-1863 Thesinge, † ? De Krim

Bruidegom 23 bruid 21 jaar
Getuigen huwelijk: Egbert Wiersema, 59 jaar, zonder beroep, wonende Leens, stiefvader der bruid; Rijke Beukema, 26 jaar, onderwijzer, wonende Bedum, zwager der bruid; Eltje Norg, 29 jaar, schoenmaker, wonende Middelstum, broeder der bruid en Menne Norg, 27 jaar, zonder beroep, wonende Garsthuizen
Ouders bruidegom: Frikke Derks Norg, schoenmaker x Geessien Wigboldus
Getuigen geboorteaangifte: Oewe van Duinen, 53 jaar, hoofdonderwijzer, wonende Zuurdijk en []

  1. Menno (Jacobs) Kamphuis, broodbakker, landbouwer, * 29-12-1866 Zuurdijk, † 12-09-1940 Oosterhesselen, 73 jaar x 30-04-1896 Leens Aaltje (Warners) Elema, * 15-11-1868 Zuurdijk, † 19-03-1940 Oosterhesselen, 71 jaar

Bruidegom 29 bruid 27 jaar
Getuigen huwelijk: Egbert wiersema, 69 jaar, zonder beroep, wonende Leens, stiefvader van de bruidegom; Reinder Elema, 30 jaar, koopman, wonende Hornhuizen, broeder der bruid; Albert Kamphuis, 26 jaar, broodbakker, wonende Leens, broeder van den bruidegom en Enne Elema, 24 jaar, klerk bij de Rijksbelastingen, wonende Leens, broeder der bruid
Ouders bruid: Warner Elema, koopman x Maria Kamphuis
Getuigen geboorteaangifte Menno: Oewe van Duinen, 53 jaar, hoofdonderwijzer, wonende Zuurdijk en []
Getuigen geboorteaangifte Aaltje: Jan Kloosterman, 49 jaar, grofsmid, wonende Zuurdijk en []

  1. Albert (Jacobs) Kamphuis, bakker * 19-01-1870 Zuurdijk, † 03-02-1940 Gramsbergen, 70 jaar x 29-04-1896 Ulrum Grietje (Lubberts) Bulthuis, * 03-05-1874 Houwerzijl, † 28-04-1951 Gramsbergen, 76 jaar

Bruidegom 26 bruid 21 jaar
Getuigen huwelijk: Egbert Wiersema, 69 jaar, zonder beroep te Leens, stiefvader des bruidegoms; Hendricus Bulthuis, 54 jaar, commissionair te Ulrum, oom van de bruid; Pieter Buikema, 50 jaar, landbouwer te Leens, oom van de bruid; Pieter Beukema, 78 jaar, bode te Ulrum
Ouders bruid: Lubbert Bulthuis x Stijntje Buikema
Getuigen geboorteaangifte: Oewe van Duinen, 59 jaar, hoofdonderwijzer, wonende Zuurdijk en []

___________________________________________________________

Terug naar Kerkhof Graven