G025 G026 Hindrik de Vries Taetske Blom

in bewerking

F028 zuster Aaltje de Vries
G044 (schoon)moeder Louwina Blom-Hofman
G045 zoon Hans de Vries
H081 H082 ouders Rinze de Vries Engeltje Blom

 

Hindrik (Rinze’s) de Vries, landarbeider, * 16-01-1914 Feerwerd, † 13-08-1990 x Taetske (Hans’) Blom, * 19-12-1922, † 23-05-1976

Op de grafsteen staat: Hendrik
De geboorteakte vermeldt Hindrik
Ouders Hindrik: Rinze de Vries x Engeltje Gelsema | H081 H082

g025 g026 hindrik de vries t blom

 

Hendrik was een uitmuntend toneelspeler en een drijvende kracht achter het muziek- en toneelgezelschap DEMOS.

De jaarlijkse uitvoering werd gegeven in de bovenzaal van het café op Zuurdijk. De gehele dorpsgemeenschap was aanwezig en na de voorstelling ging het tot diep in de nacht door. Voor in de zaal zaten de volwassenen. Ieder had een eigen plaats. Mannen bij mannen, vrouwen bij vrouwen. Boeren bij boeren, arbeiders bij arbeiders enzovoorts. Achter in de zaal zat de oudere en jongere jeugd en die hielden zich niet aan de zogenaamde rangen en standen. Alles zat door elkaar.

De burgemeesters werden ook uitgenodigd gaven en kregen altijd een ereplaats. Zo hoorde het en zo ging het.
Een nieuwe burgemeester had tijdens zijn bezoek aan een ander gezelschap blijkbaar ooit een verkeerde plaats gekregen en vond het nodig DEMOS te wijzen op de “ereplaats“.
En dat nu moet je bij Zuurdieksters niet doen. Dan strijk je ze tegen de haren in. Dus, wat te doen.

Hendrik praktiseerde zich suf en kwam met de volgende briljante oplossing:

Tussen het toneel en de twee stoelenrijen werd altijd ruimte overgelaten. Verder was er een looppad tussen de stoelenrijen. De stoelenrijen stonden haaks op het toneel. Een rij bestond uit tafeltjes en aan beide zijden stoelen.
En daar nu lag de oplossing.
De stoel van de burgemeester werd vlak in het looppad en voor het toneel gezet. Met recht een “ereplaats”. Als de burgemeester naar rechts keek zag hij de ruggen van de vrouwen, keek hij naar links dan zag hij de ruggen van de mannen, keek hij naar voren dan zag hij het gordijn en keek hij achterom dan zag hij in de verte de jeugd zitten.

Toen het gordijn opengetrokken werd moest de burgemeester omhoog kijken en zag Hendrik staan, die minzaam naar beneden keek en in zijn welkomswoord uitlegde dat het plaatsen van de stoel een hele puzzel was geweest, temeer daar zoiets op Zuurdiek niet gewoon was.

De bewuste burgemeester voelde zich behoorlijk opgelaten, maar gaf geen krimp. Hij voelde haarscherp aan dat hem een lesje in nederigheid werd gegeven. Genodigden krijgen altijd een ereplaats. Daar vraag je niet om.

Later kon hij er om smakelijk om lachen en bekende dat hij het een en ander inderdaad volledig verkeerd had ingeschat.

Hendrik was ook als invorder werkzaam op de dorsmachine van Eppo Tammes, later Munting.
Om de dorsmachine goed te laten dorsen was het van groot belang dat de invoer van de losgesneden schoven gelijkmatig ging. Hendrik kon dit als geen ander.
Kinderen:

Hans de Vries G045
Engeltje de Vries
Lauwina de Vries
Henk de Vries
Terug naar Vak G
Terug naar huidige indeling