A052 Rieuwert Blink

___________________________________________________________
 
Kerkhof 18 Bouwine Wieringa, echtgenote I 
Kerkhof 19 Enje Wieringa, echtgenote II 
A053 Sijger Blink, zoon
___________________________________________________________

Reeuwert/Reuwert (Jans) Blink, landbouwer boerderij “Rondenburg“, Zuurdijk, * 03-02-1830 Leens, † 24-01-1921 Zuurdijk, 90 jaar

x I 09-11-1854 Leens Bouwine (Jans) Wieringa, * 27-05-1824 Oldehove, huis no 52, † 27-09-1859 Zuurdijk, boerderij “Rondenburg“, 35 jaar, begraven op het kerkhof Graf 18
x II 14-07-1862 Leens Eenje/Enje (Jans) Wieringa, * 30-01-1830 Oldehove, huis no 52, † 30-08-1874 Zuurdijk, boerderij “Rondenburg“, 44 jaar kerkhof Graf 19

___________________________________________________________


Reeuwert Blink werd in 1882 als “Souvenir et Amitié” “op portret zet” door een kunstenares uit België. Zij verbleef enige tijd bij Reeuwert. In de familie zijn de beweegredenen om naar Zuurdijk te gaan niet meer bekend.
Haar handtekening is onduidelijk: Habsch of Huberta [] ?)

 

___________________________________________________________

Reeuwert ligt begraven op begraafplaats en zijn echtgenotes op het kerkhof.

Kleinzoon Henk Blink ontfermde zich tot zijn overlijden over de graven.
Reeuwert was mede betrokken bij het aanleggen van de begraafplaats.

Ook was hij actief in de vee- en paardenfokkerij.
___________________________________________________________

a052 blink reeuwert

___________________________________________________________

a052 1904 08 05 horloge r blink05-08-1904 NvhN
Schoondochter E. Mulder verloor later een horloge

a052 1906 07 07 werkpaard r blink 07-07-1906 NvhN

___________________________________________________________

Reeuwert (Jans) Blink, landbouwer boerderij “Rondenburg“, Zuurdijk, * 03-02-1830 Leens, † 24-01-1921 Zuurdijk, 90 jaar, boerderij “Rondenburg”

In de geboorte, huwelijks en overlijdensakte staat: Reuwert
In overlijdensakte van Bouwina Wierenga staat: Reeuwert
Op de grafsteen staat: Reeuwert, welke schrijfwijze de opvolgende geslachten aanhouden.
Ouders Reeuwert: Jan Arends Blink, landbouwer Tuinsterheerd, Wierde 33, Leens, ~ 07-02-1790 Eenrum x Roelfien van Julsingha
Grootouders bruidegom: Arend Rieuwers Blink, landbouwer x Lisebet Jakobs
Grootouders bruidegom: Jan van Julsingha, burgemeester x Martje Sijtsma
Ouders bruid: Jan Alderts Wieringa, landbouwer x Aaltje Tammes van Slooten/Sloten
Getuigen geboorteaangifte Reeuwert: Jan Remges Wierenga, 45 jaar, zonder beroep, wonende Leens en Henderikus Warendorp, 35 jaar, landbouwer, wonende Leens 
Aangevers overlijden: Ame Huizing, 51 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Jan Delfstra, 22 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk 

x I 09-11-1854 Leens Bouwine (Jans) Wieringa, * 27-05-1824 Oldehove, huis no 52, † 27-09-1859 Zuurdijk, 35 jaar, begraven op het kerkhof

Getuigen huwelijk: Eilke van der Klei, 45 jaar, daglooner; Hendrik Berends Smit, 56 jaar, schoenmaker; Willem Wierenga, 35 jaar, schoenmaker; Gerrit Wildeveld, 43 jaar, wagenaar; allen wonende Wehe
bruidegom 24 en bruid 30 jaar \ bij huwelijk huishoudster
Ouders bruid: Jan Alderts Wierenga x Aaltje Tammes van Sloten/van Slooten

Aangevers overlijden Bouwina: Jan Hekma, 31 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, bekende van de overledene en Pieter Frima, 38 jaar, zonder beroep, wonende Zuurdijk, bekende van de overledene

kinderen 1e huwelijk:

 1. Jan (Reeuwerts) Blink, * 22-08-1855 Leens, † 18-09-1945 Tampa, Hillsborough, Florida, 89 jaar x 1899 Manhattan (New York) Helena Maria (Johans) Stutterheim, * 23-06-1861 Warffum, † 09-06-1927 te Tampa, Hillsborough, Florida, bijna 60 jaar

  
Jan emigreerde in 1893 met de SS “Veendam” (2e klas) vanuit Rotterdam via Boulogne naar de Verenigde Staten en ging zich daar achtereenvolgens noemen John Rudolph Blinck en Jean R. van Julsingha Blinck 
De achternaam van zijn grootmoeder, Roelfien van Julsingha voegde hij toe; Roelfien was de dochter van Jan van Julsingha, burgemeester van de gemeente Leens 
In de overlijdensadvertentie van zijn echtgenote voegde hij toe de naam van haar grootmoeder Helena Maria van Wicheren 

Van Jan zijn fragmenten van 2 brieven, gericht aan zijn zuster Roelfien Barkmeijer-Blink, bewaard gebleven

Naar Jan Blink in de Verenigde Staten van Amerika 

Getuigen geboorteaangifte Jan: Hendrik Lubberts Bulthuis, 53 jaar, wever, wonende Leens en Pieter Friks Wierenga, 47 jaar, verwer, wonende Leens

Helena was eerder gehuwd met Ouwe Bulthuis, bakker, * 1867 Warffum, † 1965 Warffum, 97 jaar ; Ouwe Bulthuis hertrouwde op 1895 met Siepke Bolhuis, * 1871 Warffum, † 1950 Warffum, 78 jaar
In 1890 was Helena huishoudster te Groningen
Ouders Helena: Johan Nicolaas Stütterheim, geneesheer te Warffum x Alida Margareta Groenewold
Getuigen geboorteaangifte Helena: Hendrik Dekker, 76 jaar, koopman en Engelke Lindemam predikant, beiden  wonende Warffum

 1. Tamme (Reeuwerts) Blink, * 05-09-1856 Leens, † 06-02-1924, Norton Township, Muskegon, Michigan, 67 jaar x 30-03-1904 Leens Hilje (Pieters) Bos, * 03-03-1877 Warfhuizen, † 1972

Geëmigeerd naar de Verenigde Staten
Op 02-04-1906 vertrok hij uit Rotterdam met SS “Rijndam” naar New York, waar hij op 13-04-1904 arriveerde en op Ellis Island werd geregistreerd

Tamme werd geregistreerd als Mr Tame Blink; 54 jaar; farmer; bestemming Pullman Washington; had de reis zelf betaald en had $ 200 op zak; hij ging naar Friend Eisso Kampen, Pullman, Washington, alsmede brother J.A. Blink, 40 Oak Street, Jersey City 
Hilje werd in ingeschreven als Mrs Hilje Blink, 32 jaar
Verder werd voor beiden genoteerd:
No, voor: gevangen gezeten, bedeling gehad
No, voor: polygamie
No, voor: anarchist
No, voor: lichamelijke gebreken
Good, voor: lichamelijke en geestelijke conditie
Op 21-04-1910 het gezin vermeld te Norton Township, Michigan, Muskegon in het register van het Departement of Commerce and Labor-Bureau of the Census: 1910-Population:
Tamme Blink, head, 52 jaar, Engels sprekend, farmer, 6 kinderen
Hilda Blink, wife, 32 jaar, Engels sprekend, zonder beroep, 6 kinderen, waarvan 4 overleden
Bouwina J Blink, daughter, 5 jaar, * 1905? Washington, † 1973
Peter John Blink, son, 4 jaar, * 1906?, † 1983
Gezina Blink, * 1911, roepnaam Dena?

Getuigen huwelijk: Luitje Bos, 53 jaar, goederenbesteller, wonende Warfhuizen; Rutgert de Boer, 41 jaar, veldwachter, wonende Wehe; Fokke Ronda, 33 jaar, gemeentebode, wonende Wehe; Tonnis Sprenger, 23 jaar, secretatiebeambte, wonende Wehe  [] moeder van de bruid verklaarde niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd
bruidegom 47 en bruid 27 jaar
Ouders bruid: Pieter Bos, daglooner x Geessien van Dijk

Grootouders bruid:Tobias Sierts van Dijk, dagloner x Korneliske Rieterts Dussel
Getuigen geboorteaangifte Tamme: Klaas Bronkema, 38 jaar, daglooner, wonende Leens en Jan Hofman, 51 jaar, daglooner, wonende Leens
Getuigen geboorteaangifte Hilje: Roelf Woldendorp, 32 jaar, daglooner, wonende Warfhuizen en Foppe Jan Bakker, 44 jaar, veldwachter, wonende Wehe 

 1. – (Reeuwerts) Blink, * † 30-11-1858, levenloos, vrouwelijk geslacht

Aangevers: Reeuwert Blink, 28 jaar, zonder beroep, wonende Leens en Jan Thomas van Dijk, 35 jaar, daglooner, wonende Leens 

x II 14-07-1862 Leens Eenje/Enje (Jans) Wieringa, * 30-01-1830 Oldehove, huis no 52, † 30-08-1874 Zuurdijk, 44 jaar, boerderij “Rondenburg”

Getuigen huwelijk: Klaas Jans Beukema, 60 jaar, oom bruidegom; Krijn Noordhof, 30 jaar, bakkersknecht, neef bruid; Hendrik Trox, 39 jaar, kastelein; Berend Alberts, 41 jaar, veldwachter, allen wonende Wehe
bruidegom 32 en bruid 32 jaar 

Ouders bruid: Jan Alderts Wieringa x Aaltje Tammes van Slooten/Sloten
Getuigen geboorteaangifte Eenje: Gerrit Jans Hoek, 40 jaar, dagloner, wonende Oldehove, nabuur en Anne Sonius, 30 jaar, dagloner, wonende Oldehove, nabuur [] verklarende de eerstgenoemde getuige niet te kunnen schrijven
Getuigen overlijdensaangifte Eenje: Jan Huizing, 44 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk []

Kinderen 2e huwelijk:

 1. Mattheus (Reeuwerts) Blink, landbouwer boerderij “’t Huis ter Borg”, Roodehaansterweg 2, Warfhuizen, * 18-10-1863 Zuurdijk, † 31-10-1932 Wehe, 69 jaar x 24-04-1889 Leens Martje van Kampen, * 10-12-1867 Schouwerzijl, † 08-11-1955 Wehe, 91 jaar

Getuigen geboorteaangifte Mattheus: Oewe van Duinen, 52 jaar, hoofdonderwijzer, wonende Zuurdijk en Klaas Lap, 24 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
Ouders bruid: Sijwert van Kampen, broodbakker x Martje Marrenga
Getuigen huwelijk: Krijn Noordhof, 57 jaar, broodbakker, wonende Schouwerzijl, stiefvader van de bruid; Tjaart van Kampen, 75 jaar, zonder beroep, wonende Den Hoorn, oom van de bruid; Michiel van Kampen, 57 jaar, landbouwer, wonende Wehe, niet aan de gehuwden geparenteerd; Tjaart Marrenga, 24 jaar, koopman, neef van de bruid
bruidegom 25 en bruid 25 jaar

 1. Roelfien (Reeuwerts) Blink, * 10-04-1873 Zuurdijk, † 21-04-1961 Zuidhorn, 88 jaar x 01-06-1907 Zuidhorn Alle (Berents) Barkmeijer, scheepsbouwer, * 23-01-1875 Noordhorn, † 19-03-1960 Zuidhorn, 85 jaar


  Roelfien was in 1897 lid van de Zuurdijkster 
  Rederijkerskamer M.I.N.E.R.V.A.
  Getuigen huwelijk: Reeuwert Blink, vader der bruid, 47 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk; Mattheus Blink, 42 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen; broeder der bruid; Gerrit Barkmeijer, 46 jaar, zonder beroep, wonende Zuurdijk, broeder des bruidegoms; Jan Barkmeijer, 40 jaar, geene beroep, wonende Zuidhorn, wonende Zuidhorn
  Bruidegom 32 en bruid 34 jaar | bruid vernoemd naar haar grootmoeder Roelfien van Julsingha 

  Getuigen geboorteaangifte Alle: Bouwe Visser, 41 jaar, timmerknecht, wonende Noordhorn en Jan Bergsma, 31 jaar, timmerknecht, wonende Noordhorn 
  Aangevers overlijden Alle: Derk Miedema, los arbeider, 61 jaar, wonende Zuidhorn 
  Getuigen geboorteaangifte Roelfien: Michiel van Kampen, 41 jaar, landbouwer, wonende Wehe en Eisso van Kampen, 34 jaar, landbouwer, wonende Wehe 
  Aangevers overlijden Roelfien: Derk Miedema, los arbeider, 62 jaar, wonende Zuidhorn

 1. Sijger (Reeuwerts) Blink, landbouwer boerderij “Rondenburg“, Hoofdweg 26a Zuurdijk, * 22-05-1866 Zuurdijk, † 28-05-1956 Wehe, 90 jaar
  x 18-07-1924 Leens Elziena (Egge’s) Mulder, * 30-03-1870 Mensingeweer, † 11-11-1963 Groningen, 93 jaar
  Graf A053
 1. Jan Allert (Reeuwerts) Blink, * 16-04-1868 Zuurdijk,  ?† Dannemora, New York

Waarschijnlijk was hij schizofreen en opgenomen in een gesticht?
Jan Allert emigreerde naar Dennenmora? Geen gegevens te vinden in de registers van Ellis Island 

Getuigen geboorteaangifte Jan: Jan Huizing, 38 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Luurt Achterhof, 27 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk.

 1. Klaas (Reeuwerts) Blink, landbouwer De Ruigewaard 1 te Kommerzijl (1900 – 1937), rentenier te Grijpskerk, * 10-04-1873 Zuurdijk, † 17-01-1965 Grijpskerk, 91 jaar

Klaas was in 1897 lid van de Zuurdijkster Rederijkerskamer M.I.N.E.R.V.A.
Getuigen geboorteaangifte Klaas: Michiel van Kampen, 34 jaar, landbouwer, wonende Wehe en Eisse van Kampen, 34 jaar, landbouwer, wonende Wehe
Aangever overlijden Klaas: Gosse Harkema, 67 jaar, aanspreker, wonende Grijpskerk 

x I 10-05-1899 Leens Foske (Luitjes) Marrenga, * 09-05-1870 Warfhuizen, † 19-02-1906 De Waarden, 35 jaar

Getuigen huwelijk I: Jan van Kampen, 69 jaar, landbouwer, wonende Wehe, aangehuwde oom bruid; Michiel van Kampen, 67 jaar, landbouwer, wonende Wehe; Luitje Koiter, 49 jaar, koopman, wonende Wehe, neef bruid; Rutgert de Boer, 36 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Bruidegom 26 I en bruid I 29 jaar
Ouders bruid I: Luitje Elles Marrenga, koopman x Jantje de Vries

Getuigen geboorteaangifte Foske: Jan van Julsingha Merrenga, 36 jaar, hoofdonderwijzer, wonende Wehe en Foppe Jan Bakker, 37 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Aangevers overlijden Foske: Jan Gerrit Dijkstra, 33 jaar, landbouwer, wonende De Waarden []

x II 20-10-1917 Leens Heigina Jantina (Heiko’s) Toxopeus, onderwijzeres, * 23-03-1875 Uitwierde, † 09-10-1964 Grijpskerk, 89 jaar


Getuigen huwelijk II: Mattheus Blink, 54 jaar, landbouwer te Warfhuizen, broeder bruidegom en Willem Toxopeus, 47 jaar, opzichter te Amsterdam, broeder bruid
Bruidegom II 44 en bruid II 42 jaar

Ouders bruid II: Heiko Martinus Toxopeus, steenfabrikant, burgemeester Delfzijl x Martjen Nieuwenhuis
Getuigen geboorteaangifte Heigina: Hendrik Voogd, 39 jaar, tuinman, wonende Uitwierde en Johannes Tamme Tammes, 46 jaar, veldwachter, wonende Delfzijl
Aangever overlijden Heigina: Gosse Hartsema, 67 jaar, aanspreker, wonende Grijpskerk

___________________________________________________________

Kinderen Klaas Blink x I Foske Marrenga

 1. Reeuwert (Klaas’) Blink, * 03-05-1900 De Waarden, † 26-05-1900 De Waarden, 3 week

Getuigen geboorteaangifte: Harm Kornelis Gaaikema, 46 jaar, landbouwer, wonende te Waarden en Jan Bos, 38 jaar, veldwachter, wonende Grijpskerk
Aangevers overlijden: Harm Kornelis Gaaikema, 46 jaar, landbouwer, wonende De Waarden

 1. Reeuwert (Klaas’) Blink, huisarts te Appingedam, * 20-06-1901 De Waarden, † 30-10-1992 Groningen x 29-07-1927 Leens Catriena Grietje (Hendriks) Meijer, * 17-01-1903, boerderij “Hayemaheerd”, Ewer 17, Zuurdijk

Reeuwert werd in 1931 apotheekhoudend huisarts in Appingedam. In de praktijk trof hij nog frequent malaria aan:  “Ik bestelde kininepillen per 10.000. Door het paraffineren van stilstaand water verdween in de dertiger jaren de malaria definitief.” (Bron: Dokters in Hunsingo-Fivelingo-Westerkwartier 1850 – 1994)


Getuigen huwelijk: Johannes Jensema, 28 jaar, landbouwer te Zijldijk, zwager bruid en Egbert Pieter Beukema, 50 jaar, commissionair, wonende Ulrum
Bruidegom 26 en bruid 24 jaar

Ouders bruid: Hendrik Meijer, landbouwer Hayemaheerd, Ewer 17, Zuurdijk x Itje Boukema
Getuigen geboorteaangifte Reeuwert: Isebrand Koolman, 24 jaar, onderwijzer, 
wonende Grijpskerk en Jan Klaas Brouwer, 34 jaar, secretaris, wonende Grijpskerk 
Getuigen geboorteaangifte Catriena: Eije Torringa, 45 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk (boerderij “Nieuw Ewer”) en Jan Kremer, 32 jaar, gemeentesecretaris, wonende Wehe

Catriena Grietje Meijer zei volgens haar zoon Henk Blink altijd: “Het is geen “Maier“, maar “Meijer“, wij gaan om met de Familie Torringa
Zij had in deze gelijk: Eije Torringa gaf haar geboorte aan en was tevens buurman

___________________________________________________________

Terug naar Vak A 
Terug naar huidige indeling