Rij 7 Graf 23 Jan Jakobs Bos († 1871)

In bewerking

___________________________________________________________

Rij 7 Graf 20 zoon Jakob Jans Bos 1849
Rij 7 Graf 21 tweede echtgenote Trijntje Jans Boer 1848
Rij 7 Graf 22 eerste echtgenote Bouwina Jenes Sijtsma 1838
Rij 7 Graf 24 kleinzoon Jan Jacobs Bos 1872
Rij 7 Graf ? dochter Lucretia (Jans) Bos 1839
Rij 7 Graf ? levenloos kind –
 (Jans) Bos, 1844

Rij 7 Graf ? ouders Jacob Bos en Hiske Meinderts Bentema
A099 A098 zoon Jan Bos x Trientje Tebbens
___________________________________________________________

Jan Jacobs Bos
, landbouwer op “Bosheuvel” (tot 1840) en “Pollux” (1840 -1871), Bosheuvel (1871), * 06-07-1803 Ulrum, ~ 19-07-1803 Ulrum, Almaheerd te Ulrum, † 27-12-1871 Zuurdijk, 68 jaar, boerderij Bosheuvel

Ouders: Jacob Bos x Hiske Meinderts Bentema
Aangevers overlijden Jan Jakobs Bos: Eise Clason, 41 jaar, aannemer, wonende Zuurdijk en Jannes Lap, 27 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
Jan Jacob verkocht aan de smid en de kuiper grond

x I 06-05-1836 Leens Bouwina Jenes Sijtsma, * 13-01-1817 Baflo, huis No 39, † 09-09-1838 Zuurdijk, 26 jaar, boerderij “Bosheuvel”, kraambed

Bruidegom 32 bruid 23 jaar
Getuigen huwelijk: geen familieleden
Aangevers overlijden Bouwina: Reneke Melles Koning, 45 jaar, landbouwer (Heuvelheem), wonende Zuurdijk, nabure en Hendrik Harms Hoven, 46 jaar, schoenmaker, wonende Zuurdijk, nabure
Ouders bruid: Jene Jacobs Sijtsma, winkelier x Luiktje Mechiels van Kampen

x II 23-07-1841 Leens Trijntje Jans Boer, * 16-07-1818 Warfhuizen, boerderij Barnegaten, † 26-01-1848 Zuurdijk, 29 jaar, boerderij Bosheuvel

Bruidegom 38 bruid 23 jaar 
Getuigen huwelijk: Sijger Jeltes Bulthuis, 48 jaar, zonder beroep; Eeldert Berend van Julsingha, 33 jaar, broodbakker, Jacob Harms Waterbolk, 25 jaar, plaatselijk ontvanger der gemeente en Garmt Luitjes Elema, 30 jaar, ijzersmid, alle vier getuigen te Wehe woonachtig en aan de gehuwden niet geparenteerd
De ouders van de bruid waren aanwezig bij de ondertekening van de huwelijksakte
Ouders bruid: Jan Bakker Jurjens Boer, landbouwer, boerderij Barnegaten, x Anje Harms Zijlma
Ouders bruidegom: Jacob Bos x Hiske Meinderts Bentema
Aangevers overlijden Jan Jakobs Bos: Eise Clason, 41 jaar, aannemer, wonende Zuurdijk en Jannes Lap, 27 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk  

Ingevolge het testament van Jan Pieters Vork werd “Pollux” verhuurd aan de mede-erfgenaam Jan Jacobs Bos. De nalatenschap diende verder onverdeeld te blijven tot het overlijden van de weduwe Bos-Winter. Een paar erfgenamen konden blijkbaar geen geduld opbrengen en verkochten vóór het overlijden van Johanna Barbara Winter hun erfdeel aan Jan Jacobs Bos. 


___________________________________________________________


Omstreeks 1855 werd ter uitvoering van de landelijke waterpassing in de oostgevel van de woning een peilsteen gemetseld, waarop het Winschoter- en Hunsingopeil is aangegeven. In de  Schaphalstersluis en Ewer 15 zijn ook van dergelijke peilstenen bewaard gebleven. 
___________________________________________________________

Kind Jan Jacobs Bos x Bouwina Jenes Sijtsma:

  1. Lucretia (Jans) Bos, * 28-08-1838 Zuurdijk, Bosheuvel, † 20-01-1839 Zuurdijk, 20 weken, Pollux

Graf?
Getuigen geboorteaangifte: Reneke Melles Koning, 45 jaar, landbouwer (Heuvelheem), wonende Zuurdijk en Hendrik Harms Hoven, 46 jaar, schoenmaker, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden: Klaas Jans Beukema, 37 jaar, landbouwer, wonende 
Zuurdijk, als goede bekende en Gerrit Lammerts Jolman, 33 jaar, dagloner, woonde Zuurdijk, als goede bekende

 

Kinderen Jan Jacobs Bos x Trijntje Jans Boer:

  1. Jacob (Jans) Bos, * 05-06-1842 Zuurdijk, Pollux, † 20-11-1849 Zuurdijk, 7 jaar, Pollux

Graf 20
Getuigen geboorteaangifte: Klaas Jans Beukema, 43 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Rijpke Dijkstra, 42 jaar, veldwachter, wonende Wehe

Aangevers overlijden: Freerk Jans Hekma, 43 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, als nabure en Klaas Jans Beukema, 47 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, als nabure  

  1. – (Jans) Bos, * † 24-08-1844 Zuurdijk, levenloos, mannelijk geslacht, Pollux

graf?
Aangevers Klaas Jans Beukema, 42 jaar, landbouwer en Freerk Jans Hekma, 37 jaar, landbouwer, beiden wonende Zuurdijk

  1. Jan (Jans) Bos, * 01-11-1845 Zuurdijk, Pollux, † 17-08-1911 Leens, 65 jaar x 17-05-1871 Ulrum Jantje (Hendericus) Tebbens, * 12-10-1850 Niekerk (Oldeheem), † 03-12-1902 Groningen, 52 jaar

A099 A100
bruidegom 25 jaar bruid 20 jaar
Getuigen huwelijk: Wilhelmus Muller Tebbens, 50 jaar, zonde beroep, wonende Niekerk, oom van de bruid; Pieter Frima, 50 jaar, zonder beroep, wonende Zuurdijk; Jan van Julsingha, 29 jaar, gemeente secretaris, wonende Ulrum; Pieter Beukema, 53 jaar, veldwachter, wonende Ulrum
ouders bruid: Hendericus Warendorp Tebbens, landbouwer x Hilje Ennes Bazuin
Getuigen geboorteaangifte: Jan Klaas Jans Beukema, 43 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Rijpke Dijkstra, 52 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Aangevers overlijden Jan: Jochem Plekker, 67 jaar, landbouwer (Schaapweg 3), wonende Leens en Hendericus Warendorp Torringa, 41 jaar, landbouwer, wonende Leens

___________________________________________________________

Kerkboeken:
1872
2 Jan: Bij de begravenis van J. Bos 15,12
Ter

gedachtenis van 

JAN JAKOBS BOS,

geboren te Elems onder 

UIrum den 5 Juli 1803 

overleden te Zuurdijk 

den 27 December
1871.

Bijzonderheden: Verweerd, gescheurd. Liggende steen. De tekst staat in een cirkel. 

Tekening: boven een treurboom. Hieronder: eg, spade, schuinstaande kar met twee schoven, zeis en ploeg.

___________________________________________________________


Onder de treurboom: eg, spade, schuinstaande kar met twee schoven, zeis en ploeg.

___________________________________________________________

Terug naar Rij 7 
Terug naar Graven Kerkhof