Stichting Begraven Sutherdicke 2012 – 2022

___________________________________________________________

In 2009 kwamen een paar (oud)inwoners van Zuurdijk elkaar tegen bij de onthulling van de Gedenksteen voor Aarmhoes Joapke.
Men was vol lof over het genomen initiatief.
Al pratende werd een rondje gemaakt over het kerkhof en de begraafplaats. Vele herinneringen werden opgehaald en de ene na de andere anekdote werd verteld. Wat de een niet wist dat vulde de ander aan.
De conclusie was: “Zuurdijk is en blijft een bijzonder dorp en dat is de begraafplaats te zien”.

Er zijn ondermeer op de Begraafplaats begraven:
2 schoolmeesters, boeren, arbeiders, middenstanders, molenaars, de rijkste boer van Zuurdijk, een geschiedschrijver, een oud lid van de Staten-Generaal, een dominee, 3 leden van de Historische Kring De Marne, waaronder 2 oprichters, Hervormden, Mennisten, Gereformeerden, Jehova’s, socialisten, bakkers, kuipers, smeden, aannemers, timmerlieden, metselaars en noem maar op. Met en zonder grafsteen en alles heeft een verhaal en ligt ogenschijnlijk kriskras door elkaar heen.

Te zien was (voorzichtig uitgedrukt) dat vele graven aan een opfrisbeurt toe waren.
Zou “men” daar niet iets aan kunnen doen?
Wie moeten de graven onderhouden op het kerkhof en begraafplaats? De families? Maar die doen niets dan wel kennen het bestaan van de grafzerk niet dan wel hebben er geen interesse in dan wel hebben er geen grote sommen geld voor over. Zo konden nog vele redenen bedacht worden.
Hoe dan ook: Als niemand iets doet dan doet ook niemand iets!

Uiteindelijk werd onder het mom van: “nait soezen, moar doun” op 29-03-2012 opgericht de Anbi stichting:
Stichting Begraven op Sutherdicke”.

___________________________________________________________

De doelstelligen van de stichting zijn:

  1. a. het instandhouden van het kerkhof en de begraafplaats te Zuurdijk en de zich daarin en daarop bevindende graven, grafmonumenten en lijkenhuisje alsmede de restauratie en onderhoud daarvan;
  2. het in geschrift en beeld vastleggen van de namen van de begravenen in genealogische, geschiedkundige, cultuurhistorische en sociaal-geografische zin, alsmede de begravenen te verbinden aan hun woonsteden;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  4. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    –    het werven van fondsen, bijdragen, donaties, giften en legaten;
    –    het voeren van overleg met de beheerder van het kerkhof en begraafplaats;
  5. –    het voeren van overleg met (mogelijke) rechthebbenden op grafmonumenten.
___________________________________________________________

Periode 2012 – 2021
De doelstellingen van de stichting zijn in 2012 door het bestuur aangemerkt als het “werk- en beleidsplan” en er zijn in  de daarop volgende jaren geen redenen geweest tot wijziging.

De resultaten zijn vanaf 2012 zichtbaar:
Particulieren en instanties hebben gelden ter beschikking gesteld, waardoor het lijkhuisje en een paar vervallen graven zijn hersteld. Andere graven zullen nog volgen, waarbij de Corona pandemie vertragend werkt.
Twee particulieren hebben zorg gedragen voor het herstel van de graftrommel van het graf van schoolmeester Boneschanscher en het toegangshek en de collectebus.
Een grote groep vrijwilligers neemt deel aan de werkdagen. Op deze dagen worden grafstenen schoongemaakt en de letters weer zwart gemaakt. De resultaten zijn verbluffend.
Op de website zuurdiek.nl worden onder “Begraafplaats; huidige indeling” (in het menu) de zerken beschreven. Daarnaast ook de genealogische gegevens, en bijzonderheden over de personen of hun families.
Het beschrijven van de graven in genealogische zin is lastig. Er zijn op de begraafplaats meer familiebanden dan werd aangenomen. Naar foto’s van de begravenen wordt nog gezocht.

De Begraafplaats is eigendom van: Stichting Onderhoud Begraafplaats Zuurdijk.

Het Kerkhof is eigendom van: de Stichting Oud Groninger Kerken. Het onderhoud van de zerken ligt bij de SOGK.
Toch wil een vrijwilliger om hem/haar moverende redenen ook wel eens op het kerkhof gaan “zwarten”.

___________________________________________________________

 De collectebus in het lijkhuisje werd oorspronkelijk bevestigd aan het toegangshek

___________________________________________________________

Gedachten
Niet alleen de begraafplaats heeft de aandacht van de stichting.
De klok in de toren heeft altijd geluid bij aanvang en einde van een begrafenis. Goede en professionele foto’s van de klok en vooral van de opschriften en afbeeldingen zijn nauwelijks beschikbaar. In 2021 heeft de fotograaf Duncan Wijting de klok “op portret” gezet.
Een gedenksteen voor Marten Ædsge Teenstra zou een welkome aanvulling zijn op “Aarmhoes Joapke”, het bankje en de gedenkstenen Aafke Smith en J. P. Vork.

Actueel blijft de vraag: hoe werven we donateurs.

___________________________________________________________

Wilt u de doelstellingen van de “Stichting Begraven op Sutherdicke” ondersteunen?
U kunt eenmalig een bedrag doneren of donateur worden. Zoals u heeft kunnen zien worden de ontvangen gelden nuttig besteed. Laat uw naam en adres in de Kerk achter of mail anders naar de secretaris Schelto de Waard (sch.waard@zuurdiek.nl).

___________________________________________________________

Zie ook ANBI RSIN-nummer 851632336
KvK-nummer 55268315
Bankrekeningnummer van de stichting is NL68 RABO 0351657975 

___________________________________________________________

Nieuwsbrief 1 
Nieuwsbrief 2

Naar begraafplaats