Menu +

Stichting Begraven Sutherdicke

___________________________________________________________

Bankrekeningnummer  Stichting Begraven op Sutherdicke: NL68 RABO 0351657975

___________________________________________________________

In 2009 kwamen een paar (oud)inwoners van Zuurdijk bij de onthulling van de Gedenksteen voor Aarmhoes Joapke elkaar tegen.
Men was vol lof over het genomen initiatief.

Al pratende werd een rondje gemaakt over het kerkhof en de begraafplaats. Vele herinneringen werden opgehaald en de ene na de andere anekdote werd verteld. Wat de een niet wist dat wist de ander weer. Zuurdijk is en blijft een bijzonder dorp en dat is de begraafplaats te zien.
Er liggen ondermeer begraven: 2 schoolmeesters, boeren, arbeiders, middenstanders, molenaars, de rijkste boer van Zuurdijk, een geschiedschrijver, een oud lid van de Staten-Generaal, een dominee, 3 leden van de Historische Kring De Marne, waaronder 2 oprichters, Hervormden, Mennisten, Gereformeerden, Jehova’s, socialisten, bakkers, kuipers, smeden, aannemers, timmerlieden, metselaars en noem maar op. Met en zonder grafsteen en alles heeft een verhaal en ligt ogenschijnlijk kriskras door elkaar heen.

Te zien was (voorzichtig uitgedrukt) dat vele graven aan een opfrisbeurt toe waren.
Zouden “men” daar niet iets aan kunnen doen?
Wie moeten de graven onderhouden op kerkhof en begraafplaats? De families? Maar die doen niets dan wel kennen het bestaan van de grafzerk niet dan wel hebben er geen interesse in dan wel er grote sommen geld voor over. Zo konden nog vele redenen bedacht worden.
Als niemand iets doet dan doet ook niemand iets!

Uiteindelijk werd onder het mom van: “nait soezen, moar doun” op 29-03-2012 opgericht de Anbi stichting:
Stichting Begraven op Sutherdicke”.

De doelstelligen van de stichting zijn:

  1. a. het instandhouden van het kerkhof en de begraafplaats te Zuurdijk en de zich daarin en daarop bevindende graven, grafmonumenten en lijkenhuisje alsmede de restauratie en onderhoud daarvan;
  2. het in geschrift en beeld vastleggen van de namen van de begravenen in genealogische, geschiedkundige, cultuurhistorische en sociaal-geografische zin, alsmede de begravenen te verbinden aan hun woonsteden;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  4. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    –    het werven van fondsen, bijdragen, donaties, giften en legaten;
    –    het voeren van overleg met de beheerder van het kerkhof en begraafplaats;
  5. –    het voeren van overleg met (mogelijke) rechthebbenden op grafmonumenten.

De resultaten beginnen zichtbaar te worden. Particulieren en instanties hebben gelden ter beschikking gesteld, waardoor het lijkhuisje en een paar vervallen graven zijn hersteld. Andere graven volgen nog.
Een steeds groter wordende groep vrijwilligers neemt deel aan de werkdagen. Op deze dagen worden grafstenen schoongemaakt en de letters weer zwart gemaakt. Het resultaat is verbluffend.
Op de website worden onder “Begraafplaats; huidige indeling” (in het menu) de zerken beschreven. Daarnaast ook de genealogische gegevens, en zo mogelijk in het kort hun werkzame leven.
Het beschrijven van de graven in genealogische zin is lastiger dan werd verwacht. Er zijn op de begraafplaats meer familiebanden dan werd aangenomen. Naar foto’s van de begravenen wordt nog gezocht.
Kerkhof is eigendom van de Stichting Groninger Kerken. Het onderhoud van de zerken ligt bij de SGK.
Toch wil een vrijwilliger om hem/haar moverende redenen ook wel eens op het kerkhof gaan “zwarten”.

b107 van duinen, pieter roelf 1  b107 van duinen, pieter roelf 2  het verschil is zichtbaar

 

Wilt u de doelstellingen van de “Stichting Begraven op Sutherdicke” ondersteunen?
U kunt eenmalig een bedrag doneren of donateur worden. Zoals u heeft kunnen zien worden de ontvangen gelden nuttig besteed. Laat uw naam en adres in de Kerk achter of mail anders naar de secretaris Schelto de Waard (schwaard@gmail.com), met als vermelding: begraafplaats Sutherdicke. De stichting heeft op dit moment nog geen emailadres. Hier wordt aan gewerkt.
Het bankrekeningnummer van de stichting is NL68 RABO 0351657975 

___________________________________________________________

Nieuwsbrief 1 
Nieuwsbrief 2

Naar begraafplaats