C039 Temke Hartsema-Reinders

C036 dochter Geertruid Matthijs-Hartsema

 

Temke (Geerts) Reinders, * 07-12-1829 Niehove, † 27-12-1912 Zuurdijk, 83 jaar

x I 02-06-1853 Oldehove Jan Derks Moes, landbouwer, * 19-03-1825 Hoogkerk, † 06-11-1863 Oldehove, 37 jaar

x II 05-09-1866 Oldehove Iete Hartsema, kastelein, * 11-05-1838 Eenrum, † 06-09-1899 Groningen, 62 jaar

       Bruidegom Jan 28 en bruid 23 jaar
       Ouders Jan: Derk Roelfs Moes, landbouwer x Knelske Jans Boersma
       Bruidegom Iete 28 en bruid 36 jaar, landbouwersche
       Getuigen 2e huwelijk: [] en Hendrik Reinders, 41 jaar, herbergier, wonende te Oldehove, volle broeder van de comparante
       Ouders Iete: David Harms Hartsema, broodbakker x Geertruid Jurriens Kapel
       Ouders Temke: Geert Reinders Reinders, landbouwer, burgemeester x Matje Hendriks
       Aangevers overlijden Temke: Jacob Lap, 45 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jan Wormmeester, 43 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk

 

Temke Reinders was een achterkleindochter van Geert Reinders, de Enter

Itje Torringa-Bazuin (Kerkhof graf 6) was eveneens een achterkleindochter van Geert Reinders

 

c039 reinders temke graf  c039 reinders temke overl 1  c039 reinders temke overl

 

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling 

Kinderen Temke Reinders x Jan Derks Moes:

  1. Derk (Jans) Moes, landbouwer te Hoogemeeden, * 19-12-1854 Oldehove, † 27-06-1932 Hoogkerk, 77 jaar x 30‑04‑1884 Hoogkerk Jacoba (Jakobs) Nieburg, * 30‑05‑1861 Hoogkerk, † 18-03-1953 Hoogkerk, 91 jaar

Bruidegom 29 en bruid 22 jaar
Ouders bruid: Jakob Nieburg, landbouwer, 13-04-1861 x Trientje Sinninghe
Moeder bruidegom woonde in Groningen
Getuigen huwelijk: Ite Hartsema, 46 jaar, kastelein, wonende te Groningen, stiefvader van den echtgenoot; Derk Leutscher, 53 jaar, landbouwer, wonende te Hoogkerk, stiefvader van de echtgenoote []

  1. Geert (Jans) Moes, * 08-10-1856 Oldehove, † 12-07-1864 Oldehove, 7 jaar
  2. Roelf (Jans) Moes, * 03-06-1858 Oldehove, † 20-11-1860 Oldehove, 2 jaar
  3. Roelf (Jans) Moes, * 20-01-1862 Oldehove, † 01-04-1867 Oldehove
  4. Jan Derk (Jan) Moes, * 25-12-1863 Oldehove, † 18-10-1865 Oldehove, 2 jaar

geboorteakte: Frans de Haas, 48 jaar, heel en vroedmeester, wonende te Oldehove [] een kind is geboren van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen Jan Derk, gegeven zullen worden; van welk kind comparant verklaarde Jan Derks Moes, overleden vóór de geboorte van dit kind, de vader, en diens nagelaten echtgenoote Temke Reinders, oud een en dertig jaren, van beroep landbouwersche, wonende te Oldehove, de moeder, te zijn, zijnde comparant bij de geboorte tegenwoordig geweest.
getuigen geboorteaangifte: Hendrik Reinders, 28 jaar, kastelein, wonende te Oldehove []

 

Kinderen Temke Reinders x Iete Hartsema:

  1. Geert (Iete’s) Hartsema, daglooner, brugwachter, * 28-11-1867 Oldehove x 06-05-1915 Hoogkerk Geeske (Jans) Kamstra, * Zuidhorn

Bruidegom 47 en bruid 35 jaar
Ouders bruid: Jan Kamstra, boerenarbeider x Aafke de Boer
Getuigen huwelijk: [] Jan Kamstra, 60 jaar, boerenarbeider, wonende te Zuidhorn, vader des bruidegoms

  1. Geertruid (Iete’s) Hartsema, dienstmeid, * 24-05-1869 Oldehove, † 04-07-1961 Ulrum, 92 jaar x 25-05-1899 Leens Philip Frederik (Adams) Matthijs, boerenknecht, * 26-07-1867 Groningen, † 26-07-1952

graven C036 C037
Bruidegom 31 en bruid 30 jaar
Bruid woonde in Leens en bruidegom in Wehe
Vader bruid, Iete, woonde in Groningen en moeder bruid, Temke, woonde te Zuurdijk. Waarschijnlijk bij haar zoon Geert Hartsema? Leefden Iete en Temke apart?
Moeder bruidegom Hinderkien, woonde in Wehe
Getuigen huwelijk: Derk Moes, 44 jaar, landgebruiker, wonende te Hoogkerk, halfbroeder van de bruid; Hendrik Woldijk, 36 jaar, daglooner, wonende te Kloosterburen, zwager van den bruidegom; Geert Hartsema, 31 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk, broeder van de bruid

  1. Matje (Iete’s) Hartsema, dienstmeid, * Oldehove, † 23-05-1891 Zuurdijk, 19 jaar

Aangevers overlijden: Hendrik Meijer, 58 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jacob Slopsema, 25 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk
Volgens de aangifte woonden de ouders Iete en Temke te Zuurdijk. Iete was dagloner
Kerkboek 1891: Mei In ‘t bekken bij de teraardebest. van M. Hartsema 1,74
27 Mei Van I. Hartsema voor ‘t zwart laken 0,25

 

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling