A005 Jacob (Jans) Loots

___________________________________________________________

Kerkhof Graf 1: schoonouders Martje Louwes Bentema en Roelf Nicolaas Bolt
Kerkhof Graf 2: zwager Louwe Roelfs Bolt
Kerkhof Graf 45 broer Rypke Jans Loots
A001 A002 zoon Willem Loots, schoondochter Albertje Wierenga
A006 zoon Klaas Loots

___________________________________________________________

Jacob (Jans) Loots, broodbakker, later landbouwer boerderij Ewer 3 te Zuurdijk, * 23-03-1823 Vierhuizen, † 11-09-1913 Ewer 3, 86 jaar x 16-06-1853 Leens Geertruid (Roelfs) Bolt, * 03-11-1829 Wehe, † 03-02-1871 Vierhuizen, 41 jaar (begraven op Vierhuizen)

Ouders Jakob Loots: Jan Klasens Loots, landbouwer Klein Midhuizen x Trijntje Rijpkes Beukema
Ouders Geertruid Bolt: Roelf Nicolaas Bolt x Martje Louwes Bentema (landbouwers Ewer 3 1833-1875)
Diaconiekasboek 1876: .. Juli Voor ’t laken van J Loots ontvangen                         f         1 00
Diaconiekasboek 1913: 15 Sept. Bij de teraardebestelling van Jakob Loots                      13 95
Aangevers overlijden Jacob: Cornelis Doornbos, 65 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk (Doornbosheerd) en Jan Fennema, 32 jaar, zetboer, wonende te Zuurdijk (’t Huis Ewer)
Getuigen huwelijk: Nicolaas Bolt, 26 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk, broeder van de bruid; Rijpke Dijkstra, 60 jaar, veldwachter, Willem Wierenga, 34 jaar, schoenmaker, Jacob Waterbolk, 37 jaar, gemeenteontvanger, allen woonachtig te Wehe

___________________________________________________________

a005 loots jacob jan 1913 a005 loots bolt 1915

___________________________________________________________

Kinderen Jacob Jans Loots x Geertuid Roelfs Bolt

  1. Martje (Jacobs) Loots, * 01-04-1854 Vierhuizen des avonds te tien uur, † 07-02-1855 Vierhuizen, 10 maanden

Niet opgenomen in Sybolts VII.243
Getuigen geboorteaangifte Martje: Jan Pieters Buitjes, 47 jaar, koopman en Aries van Oostven, 35 jaar, grofsmid, beiden wonende te Vierhuizen
Aangevers overlijden Martje: Jan Pieters Buitjes, 48 jaar, koopman en Leendert Hoven, 27 jaar, broodbakker, beiden wonende te Vierhuizen 

  1. Jan (Jacobs) Loots, bakker, * 02-04-1854 Vierhuizen des morgens te vijf uur, † 13-03-1932 Vierhuizen, 77 jaar x 11-03-1885 Ulrum Anje (Jans) Vos, huishoudster (bij huwelijk), * 23-12-1858 Winsum, † 18-10-1917 Vierhuizen, 58 jaar

Sybolts VII.243.1
Ouders Anje
: Jan Rentjes Vos x Jantje Alderts
Grietje Vos, zuster van Anje, trouwde op 14-05-1898 Baflo met Louwe Bentema, zoon van Geert Louwes Bentema x Eltje Renekes Koning, * Zuurdijk (zie ook graf A126 J. Kadijk)

  1. Willem (Jacobs) Loots, landbouwer Ewer 3, * 07-01-1858 Vierhuizen, † 06-09-1931 Zuurdijk, 73 jaar x 23-04-1896 Leens Albertje (Jans) Wierenga, * 05-02-1868 Leermens, † 08-09-1901 Zuurdijk, 33 jaar

Graf A001 A002 | Sybolts VII.243.3

  1. Roelf (Jacobs) Loots, hoofd controleur bij de Staatsspoorwegen, * 06-02-1856 Vierhuizen, † 31-08-1918 Hengelo, jaar x 19-05-1894 Hengelo Hermina Carolina van der Heiden, * 22-09-1869 Zutphen, † 14-01-1957 Stad Delden, 87 jaar

Sybolts VII.243.2
Getuigen geboorteaangifte Roelf
: Jan Pieter Buitjes, 49 jaar, koopman en Aries van Oosten, 36 jaar, grofsmid, beiden wonende te Vierhuizen
Aangevers overlijden Roelf: Gerrit Hendrik Peucher, 41 jaar, koster en Gerrit Hendrik Warsink, 73 
jaar, gemeentebode, beiden wonende te Hengelo  

  1. Martje (Jacobs) Loots, * 03-02-1860 Vierhuizen, † 12-08-1902 Appel (gemeente Nijkerk) x 14-04-1887 Leens Harm (Hindriks) Oosterhuis, onderwijzer o.a. Appel (gemeente Nijkerk), * 06-04-1861 ’t Zandt, † 21-01-1924 ‘s-Gravenhage

Harm hertrouwde op 26-04-1902 te ’t Zandt met Anna Penterman
Getuigen huwelijk: Lammert Ellens, 68 jaar, landbouwer, wonende te Den Hoorn (boerderij Hummersmaheerd); Reeuwert Blink, 57 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk (boerderij Rondenburg); Enne Kadijk, 36 jaar, landbouwer, wonende te Leens (boerderij Tuinsterheerd); Foppe Jan Bakker, 54 jaar, veldwachter, wonende te Wehe

  1. Klaas (Jacobs) Loots, * 13-09-1864 Vierhuizen, † 27-12-1936 Zuurdijk, 72 jaar, boerderij Ewer 3

graf A005 | Sybolts VII.243.3
Getuigen geboorteaangifte Klaas: Jan Buitjes, 58 jaar, kastelein, wonende te Vierhuizen en Pieter Beukema, 46 jaar, veldwachter, wonende te Ulrum
Aangevers overlijden Klaas: Remmert Schaap, 39 jaar, landarbeider, wonende te Zuurdijk

  1. Rijpko (Jacobs) Loots, * 17-10-1867 Vierhuizen, † 05-11-1867 Vierhuizen, 18 dagen

Niet opgenomen in Sybolts onder VII.243
Getuigen geboorteaangifte Rijpko
: Roelf Loots, 50 jaar, schoenmaker, wonende te Vierhuizen en Pieter Beukema, 49 jaar, veldwachter, wonende te Ulrum
Aangevers overlijden Rijpko: Jan Buitjes, 61 jaar, koopman en Pieter Bol, 41 jaar, daglooner, beiden wonende te Vierhuizen

___________________________________________________________

Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling