G044 Louwina Hofman

G025 G026  dochter Taetske de Vries-Blom schoonzoon Hindrik de Vries
G045 kleinzoon Hans de Vries

 

Louwina (Pieters) Hofman, boerenknecht, landarbeider, * 21-06-1888 Feerwerd , † 28-03-1953 Zuurdijk, 64 jaar x 13-05-1922 Ezinge Hans Blom, boerenknecht, * Burum, † 08-03-1961 Blauwverlaat, 66 jaar

Bruidegom 27 bruid 33 jaar
Ouders bruidegom: Jacob Blom x Teatske van der Molen
Ouders bruid: Pieter Hofman, dagloner x Janna Schuitema
Hans Blom hertrouwde met Hendrikje Jongsma

 

g044 hofman, louwina 2015  g044 blom hans

 

Ouders:

Pieter (Jans) Hofman, boerenknecht, * Ezinge, † 29-12-1934 Ezinge, 75 jaar x 16-05-1885 Aduard Janna (Harms) Schuitema, * Ezinge, † 23-07-1926 Aduarderzijl, 70 jaar

Ouders bruidegom: Jan Hofman x Antje Wolters Venema
Ouders bruid: Harm Gales Schuitema x Louke Heines Mosselaar

Kinderen Hofman-Schuitema:

  1. Jantje (Pieters) Hofman, dienstbode, * 19-02-1886 Ezinge, † 27-01-1937 Groningen, 50 jaar x 22-05-1909 Ezinge Wijert (Gerrits) Nieland, boerenknecht, * Oldehove

bruidegom 25 en bruid 23 jaar
ouders bruidegom: Gerrit Nieland, arbeider x Mentje Nienhuis

  1. Antje (Pieters) Hofman, boerenmeid, * 12-05-1887 Ezinge x 22-05-1909 Ezinge Klaas Kits, boerenknecht, * Oldehove

Bruidegom 21 en bruid 22 jaar
Ouders bruidegom: Thomas Kits x Riemke Spanninga, werkster

  1. Louwina (Pieters) Hofman, * 21-06-1888 Feerwerd , † 28-03-1953 Zuurdijk, 64 jaar x 13-05-1922 Ezinge Hans (Jacobs) Blom, boerenknecht, * Burum

Bruidegom 27 en bruid 33 jaar
De echtgenooten verklaarden tevens te erkennen een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren te Aduarderzijl, gemeente Ezinge, den een en twintigsten Julij negentienhonderdenveertien en in het geboorteregister dezer gemeente ingeschreven onder den voornaam “Janna” als dochter van Louwina Hofman
Ouders bruidegom: Jacob Blom x Taetske van der Molen

  1. Harm (Pieters) Hofman, dagloner, * 18-07-1891 Aduard x 13-11-1909 Ezinge Roelfina Terpstra, dienstmeid, * Feerwerd

Bruidegom 18 en bruid 21 jaar
Ouders bruid: Gessien Terpstra, dienstmeid

  1. Trijntje (Pieters) Hofman, * 16-09-1893 Aduarderzijl, x 28-10-1911 Ezinge Henderikus (Rentjes) Schriemer, kuipersknecht, * De Waarden

Bruidegom 19 bruid 18 jaar
Terwijl Rentje Schriemer, verklaarde de schrijfkunst niet te verstaan
Ouders bruidegom: Rentje Schriemer, dagloner x Nieske Pel

  1. Jan (Pieters) Hofman, * 05-04-1897 Saaksum x 29-08-1918 Winsum Gerhardina van Calker, * Aduard

bruidegom 21 en bruid 18 jaar
ouders bruid: Willem van Calker, arbeider x Ebeltje Jonkman

 

Terug naar Vak G
Terug naar huidige indeling