D109 D110 Marinus Hazekamp Klazina Oostema

C021 C022 Jan Balkema Hiektje Wierenga
D109 D110 (schoon)ouders Egge Oostema Elizabeth Balkema

 

Klazina (Egges) Oostema, * 24-01-1892 Zuurdijk, † 10-01-1984 Norg, 92 jaar x 16-05-1917 Ulrum Marinus (Jacobs) Hazekamp, verver te Houwerzijl, later wonende te Schoonoord, * 28-08-1891 Baflo, † 17-04-1945 Politz (Polen), concentratiekamp, 53 jaar

 

Bruidegom 25 bruid 25 jaar; bruidegom woonde Hoogkerk, bruid Delfzijl
Ouders bruidegom: Jacob Hazekamp, kleermaker x Eillina Wierenga
Getuigen geboorteaangifte Klazina: Louwe de Vries, 34 jaar, vleeschhouwer, wonende Zuurdijk en []
Klazina deed voor Itje Toxopeus-Torringa en Jantine Siccama-Toxopeus naaiwerk.

Heden, vijftien December negentienhonderd vijftig is door mij, ambtenaarvan de burgerlijke stand der gemeente Sleen, krachtens de wet van twee Juni negentien honderd negen en veertig, Staatsblad nummer 7 twee honderd zeven en twintig, ingeschreven de aangifte, waaruit blijkt, dat op zeventien april negentien honderd vijf en veertig in de omgeving van Pölitz in Duitsland is overleden Hazekamp, Marinus oud drie en vijftig jaren, geboren te Baflo, wonende te Sleen, echtgenoot van: Oostema, Klazina, zoon van: Hazekamp, Jakob en van: Wierenga, Ellina

 d109-d110-hazekamp-oostema-1939  d109-d110-31-12-1946-hazekamp-oostema d109-d110-28-08-1946-hazekamp-oostema-dank  d109-d110-hazekamp-oostema-vehuur-bedrijfd110-1984-01-10-klazina-hazekamp-oostema

Marinus Hazekamp en Klazina Oostema hadden twee kinderen:

  1. Jacob Egge (Marinus’) Hazekamp, huisschilder, * 16-06-1920 Sleen, † 15-01-1945 Neuengamme, Hamburg, concentratiekamp, 24 jaar
  1. Egge Jakob (Marinus’) Hazekamp, leraar geschiedenis, onder-directeur RHBS Groningen, directeur scholengemeenschap, * 21-09-1926 Sleen x 07-09-1954 Nijmegen Cornelia Adriana Martina Drost, * 31-10-1926 Meppel

Drents Dagblad 13-07-1942: Mulo-examens. Groningen. Geslaagd voor diploma B: [] E.J. Hazekamp, Schoonoord

Jacob Egge Hazekamp

Op 21-05-1946 werd door de ambtenaar van de Burgelijke Stand van de gmeente Sleen ingeschreven een overlijdensextract, ontvangen van het informatiebureau van het Nederlandschse Rode Kruis te ’s-Gravenhage, waaruit blijkt dat op 16-01-1945 te acht uur nul minuten in Hamburg-Neuengamme Duitschland is overleden: Hazekamp, Jacob Egge, oud vier en twintig jaren, wonende te Schoonoord, gemeente Sleen, zoon van : Hazekamp, Marinus, thans vermoedelijk overleden en van: Oostema, Klazina, thans wonende te Nijmegen
Provinciale Drentsche en Asser Courant 05-11-1948 Rechtbank verslag:
[]
K.P.-actie in Sleen
De middagzitting werd begonnen met het verhoor van de getuige [] uit Smilde, die op 6 Juli 1944 door de landwacht gearresteerd en naar Assen vervoerd werd. Hier viel hij de SD-ers in handen, die hem op hun gebruikelijke methode tot een bekentenis trachtten te dwingen. Jan [], [] en de landwachter [] namen hem met zijn drieën onder handen en wel zodanig, dat een dokter later zes gekneusde en één gebroken rib bij getuige constateerde. Zelfs nu ondervindt de mishandelde hiervan nog de gevolgen, zo deelde hij mede. Dit geval, dat verder op zichzelf stond, werd gevolgd door een actie in Sleen, tengevolge waarvan niet minder dan dertien Nederlanders het leven verloren. Een K.P.-groep had het plan opgevat, een overval te plegen op het bureau van de Plaatselijk Bureauhouder in Sleen, maar door het ingrepen van een aantal Nederlandse politie-ambtenaren mislukte dit. Er ontstond later een schietpartij, waarbij één der K.P.-ers gewond werd en zich in de heide verscholen hield. Toen hierna de SD, die inmiddels op de hoogte gesteld was, een onderzoek instelde, vonden zij deze gewonde, en het was [], die hem zwaar mishandelde. Toen het slachtoffer op de grond viel, wilde hij hem doodschieten, doch dit werd hem door een Duitser belet. [], hiernaar zelf gevraagd, verklaarde, dat hij zich dit geval niet meer herinnerde, doch hij wilde het niet ontkennen.
Sneeuwbal rolde verder
Nadat deze K.P.-er hen in handen gevallen was, rustten de SD-ers vanzelfsprekend niet, alvorens zij de gehele groep opgerold hadden. Zo kwamen zij te weten, dat de man, Klaas Nieboer geheten, de nacht doorgebracht had bij de familie Hazekamp te Schoonoord en op 22 Mei deden zij hier een inval, waarbij de heer en mevrouw Hazekamp, alsmede een zoon en een onderduiker meegenomen werden. De heer Hazekamp en zijn zoon keerden nimmer uit gevangenschap terug, terwijl de onderduiker twee weken achtereen dagelijks door Lammerts „onder handen genomen” werd. Inmiddels rolde nu de sneeuwbal steeds verder en nadat [] en [] eerst al eens een vergeefse inval in het pension van mej. de Lange te Schoonoord hadden gedaan, werd kort daarop de illegale werker Joustra, die zij zochten, in de Stationsstraat te Assen gepakt. Het volgende slachtofier was de onderwijzer Groen, die in zijn school gearresteerd werd, terwijl later zijn dochter op tragische wijze m de val liep Zij stond op een dag bij het Huis van Bewaring toen Joustra, die zij kende, opgehaald werd voor een verhoor, het meisje groette hem, waarop de SD-ers aan Joustra vroegen, wie dat was. Dat is het meisje van Groen, antwoordde deze, waarop onmiddellijk gestopt werd en [] haar wenkte; zij werd meegenomen. Pres.: Zij is nooit teruggekeerd. []: Dat heb ik gehoord en ik betreur dat
[]

Op de website hetanderecolditz.blogspot.nl is door de dochter van Gerrit Hoffenkamp volgende vermeld:

Mijn vader, Gerrit Hoffenkamp, is soldaat-schutter geweest in de vijf dagen oorlog tegen Duitsland. Daarna is hij ondergedoken bij de familie Hazekamp in Schoonoord. Daar heeft hij meegewerkt in het verzet. Hij is opgepakt, samen met elf anderen uit de verzetsbeweging. Hij is ondervraagd met fysiek geweld in de gevangenis in Assen. Hij  heeft daar blijvende schade aan overgehouden. Hij is vervolgens gevangen gezet in de Waterlookazerne in Amersfoort. Daar vandaan is hij, omdat hij een militair paspoort had, naar Colditz gestuurd, in het zuiden van Duitsland, waar een militair concentratiekamp was.

Op de website monument.vriendenkringneuengamme.nl is het volgende geplaatst:

Jacob Egge Hazekamp is overleden op 16-01-1945 in Hamburg Neuengamme, Hausdeich 60.
Reden tot arrestatie: verzet | Gearresteerd op 23-05-1944 | Verzetsgroep LO
Detentiegeschiedenis: Vught, tot 05-09-1944 | Sachenhausen, vanaf 06-09-1944 tot 16-10-1944 | Neuengamme 16-10-1944 | Kampnummer 58292

Op 10-02-1947 schrijft de burgemeester van Sleen in een brief betreffende de gegevens betreffende den bezettingstijd 1945 het volgende:
[]
In 1944 en 1945 werden enkele arrestaties verricht in de gemeente waarbij de volgende personen betrokken waren en waarvan met een kruisje gemerkte niet zijn teruggekeerd:
Groen, Anna Wilhelmina, wonende te Schoonoord, x
Hazekamp, Jacob Egge, “ “ x
Hazekamp, Marinus, “ “ x
Eising, Geert “ “ x
van Tellingen, Hermannus, “ “ x
Weggen, Grietinus “ “ x
Zwinderman, Jans, “ Sleen x
Kortwijk, Oege, “ Veenoord x
Aardema, Jacob “ Veenoord;
Aardema, Mindert, “ “
Bos, Pieter, wonende te De Kiel;
Bouwes, Roelof, “ Schoonoord;
Brand, Johannes, “ Veenoord;
Hoving, Pieter, “ De Kiel;
Kruimink, Jan, “ Veenoord;
Kuipers, Lute, “ Schoonoord;
de Lange, Martinus Harm, “ “
Meijer, Johannes, “ Noord-Sleen;
Pesman, Berend, “ Schoonoord;
Stadman, Klaas, “ “
Tinge, Hendrik, “ “
Tjaden, Evert Cornelis, “ Noord-Sleen;
Versluis, Arie, “ Schoonoord;
Vos, Jacob, “ Sleen;
Warmels, Arend Seine, “ Schoonoord.

 

Egge Jakob  Hazekamp

Drs E.J. Hazekamp was geschiedenisleraar en onderdirecteur op de R.H.B.S. te Groningen. Zijn bijnaam was “Kruimel”. Later werd hij directeur van het “Heymans Lyceum” te Groningen. Hij was zeer opvliegend. Was je op de RHS Groningen de klas uitgestuurd dan had je grote pech als je je bij hem moest melden.
Als geschiedenisleraar had hij de gave om belangrijke gebeurtenissen beeldend en op humoristisch toon te vertellen. Je zag de bijvoorbeeld Rode Zee splijten en de mensen er met have en goed doorheen rennen alvorens de Rode Zee zich weer sloot. Met open mond werd er dan geluisterd, een speld kon je horen vallen.

E.J. Hazekamp heeft op 07-03-1963 een lezing gehouden voor de Vereniging “Stad en Lande” over “ De Groningse landbouwer en zijn graanbeurs” Hij wilde over de Korenbeurs een boek schrijven (is dit boek ooit uitgegeven?)

Interview E.J. Hazekamp 1985

 

Terug naar D109 D110 Egge Oostema Elizabeth Balkema