D017 D018 Jan van der Kamp (1940) Dertje Borgers (1956)

___________________________________________________________

C019 C020 ouders Derk van der Kamp (1908) Aaltje van Holten (1901)
D027 D028 zoon Jan der Kamp (1945)  Johanna Hendrika Wevers (1980)
D036 D037 zoon Harmannus van der Kamp (1964) Harmiena Pieterdiena Hendriks (1969)
___________________________________________________________

Jan (Derks) van der Kamp, dienstknecht, * 23-06-1864 Ewer 7, Zuurdijk, des nademiddags te vijf uur, † 24-12-1940 Groningen, 76 jaar x 10-09-1885 Leens Dertje (Jans) Borgers, * 02-03-1868 Warfhuizen, des morgens te twee uur, † 12-06-1956 Leens, 88 jaar

Ewer 7 Eigenaren 
Jan van der Kamp heeft gewerkt bij: Gebroeders Huizing, Schelte Toxopeus (Kooyenburg), Djurre Siccama (Freeburg en Kooyenburg)

In 1922 woonden zij in de inpandige woning van de boerderij Kooyenburg en daarna te Leens
In de nacht van ⅔ november 1922 werd de boerderij Kooyenburg van Djurre Siccama in brand gestoken. Jan en Dertje waren hun inboedel kwijt en er waren lepeltjes gestolen

Jan van der Kamp heeft  als remplaçant 2½ jaar als militair gediend bij het 12e Regiment Infanterie te Groningen in de Raubenhaupt Kazerne.  

Bruidegom 21 bruid 17 jaar
Getuigen huwelijk: Foppe Jan Bakker, 52 jaar, veldwachter; Haaje Bolt, 23 jaar, klerk; Herman Waterbolk, 28 jaar, klerk; Hilbrand Beukema, 26 jaar, dagloner, de drie eerstgenoemde getuigen wonende te Wehe, en de laatstgenoemde getuige te Schouwerzijl woonachtig.

Op die zelfde dag trouwden Hilbrand Beukema met Korneliske van Dijk, Jan van der Kamp was een van de getuigen! Korneliske was een dochter van Siert van Dijk en Anna Bloem.

Getuigen geboorteaangifte Jan: Marten van Straten, 33 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Berend Alberts, 42 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Aangever overlijden Derkje: Pieter Hoeksema, 54 jaar, landarbeider, wonende Leens.

Getuigen geboorteaangifte Derkje: Jan Aardema, 46 jaar, dagloner, wonende Warfhuizen en Hendrik Dekker, 42 jaar, dagloner, wonende Warfhuizen
Ouders Jan: Derk van der Kamp, tuinier x Aaltje van Olten, tuinierster | C019 C020.
Ouders Derkje: Jan Borgers, dagloner x Wietske Berghuis, dagloonster.
In de 
geboorteaangifte heeft de dochter de naam van Dertje gekregen; bij haar huwelijk en overlijden is het volgens de akte Derkje.
In de advertentie en op de grafsteen: Dertje.

___________________________________________________________

___________________________________________________________


In de linkerschuur ter hoogte van het “wasrik” bevond zich de inpandige woning.
De ansichtkaart is gemaakt toen Schelte Toxopeus op de boerderij woonde. Hij was fokker van Lincoln schapen, een geïmporteerd Engels schapenras.

In de nacht van ⅔ november 1922 werd de boerderij in brand gestoken. Jan en Dertje waren een groot deel van de inboedel en de kleren kwijt.
Verdacht van de brandstichting waren de inwonende dienstbode Harmina Kremer en haar vriend de getrouwde Willem Aardappel.

Onderstaand het aan Jan van der Kamp sr afgenomen verhoor:

Pro Justitia
PROCES-VERBAAL van verhoor

Op heden den 2 Januari 1923 is voor mij D: N. Van Hasselt Wn  Rechter-Commissaris, belast met de instructie van strafzaken bij de Arrondissements-Rechtbank te Groningen, geassisteerd door den Mr A. Geerts Wildervanck Wn,  griffier dierzelfde Rechtbank, verschenen de persoon, die heeft gezegd genaamd te zijn:

Jan van der Kamp
Getuigenverhoor
 van

oud 58 jaren van beroep landarbeider, woonplaats Zuurdijk geen dienstbode te zijn van, noch door bloedverwantschap of aanhuwelijking te bestaan tot de beklaagde 

Harmina Kremer

Taxe f

En voorts, na de belofte afgelegd te hebben van de geheele en niets dan de waarheid te zullen zeggen, naar aanleiding der aan getuige gedane vragen, heeft verklaard als volgt:

In de nacht van 2 op 3 November ben ik wakker geworden doordat een raam werd ingeslagen in mijn woning in de boerderij van Djurre Siccama te Zuurdijk. Ik ben de schuur ingeloopen en zag dat de groote schuur aan de Noordzijde in brand stond. In die schuur bevond zich veel ongedorscht koren aan de zijde naar de koestal daarvan gescheiden door een schot. Op de zolder van de koestal lag nog stroo. Op de vloer van de schuur lag veel kaf. Dat kaf lag in een ommuring van stroopakken. De wind was tijdens de brand uit het Zuid-Westen. Zoowel ten Noorden als ten Oosten staan op drie of vier minuten afstand van de boerderij van Siccama andere boerderijen waarvan de schuren met riet gedekt zijn. Aan de houding van verdachte Harmina Kremer heb ik die nacht noch daarna niets bijzonders gemerkt. In de avond van 2 November omstreeks 9 uur ben ik nog door de schuren van Siccama gekomen en was alles goed. De schuren worden electrisch verlicht. Ik kan geen opheldering geven omtrent de brand. Mijn woning in de schuur van Siccama is ook geheel verbrand. Van mijn inboedel heb ik alleen wat meubels en kleeren kunnen redden met behulp van anderen.

Na voorlezing volhard en onderteekend
J v d Kamp
Waarvan dit proces-verbaal
A Geerts Wildervank
N van Hasselt

___________________________________________________________

Kinderen Jan van der Kamp en Derkje Borgers

 1. Aaltje (Jans) van der Kamp, * 19-12-1885 Schouderzijl, des avonds acht uur, † x 07-05-1908 Leens Gerrit de Vries, * 01-03-1888 Zoutkamp, † 19-11-1933 Ulrum

Gerrit heeft gewerkt bij Willem en Roelf Siemens op de boerderij De Hoogte te Houwerzijl
Getuigen geboorteaangifte Aaltje: Jacob Vos, 28 jaar, daglooner, wonende Warfhuizen en Foppe Jan Bakker, 52 jaar, veldwachter, wonende Wehe

 1. Wietske (Jans) van der Kamp, * 08-10-1887 Ewer 7, Zuurdijk, des nachts 1 uur x 30-12-1908 Ulrum Remmert Lantinga, dagloner, * 18-01-1883 Vierhuizen, geëmigreerd naar USA

Getuigen geboorteaangifte Wietske: Freerk Schaaf, 32 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Foppe Jan Bakker, 54 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Bruidegom 25 bruid 21 jaar
Ouders bruidegom: Albert Lantinga, daglooner x Jantje van der Kloet
Getuigen huwelijk: Jakob Groenendaal, 28 jaar, gemeentesecretaris, wonende Urum; Lubbertus Hendericus van Julsingha, 21 jaar, ambenaar secretarie, wonende Wehe; Jan Wasscher, 35 jaar, gemeente timmerman, wonende Ulrum; Tjeerd de Vries, 37 jaar, veldwachter, wonende Ulrum 

 1. Derk (Jans) van der Kamp, * 22-12-1890 Ewer 7, Zuurdijk, des morgens te acht uur, een van tweeling, † 28-12-1890 Ewer 7, Zuurdijk, 6 dagen, des avonds 7 uur

Graf: ?
Getuigen geboorteaangifte (akte 103) Jan: Jan Francies Mankaert, 57 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Foppe Jan Bakker, 58 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Aangevers overlijden Derk: Jan Francies Mannaert, 57 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Roelf Hooghiem, 53 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk

 1. Jan (Jans) van der Kamp, * 22-12-1890 Ewer, Zuurdijk, des morgens te acht uur, een van een tweeling, † ? Ewer, Zuurdijk, 5 dagen, des namiddags 2 uur

Graf: ?
Getuigen geboorteaangifte (akte 104)  Jan: Jan Francies Mankaert, 57 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Foppe Jan Bakker, 58 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Aangevers overlijden Jan: Jan Francies Mannaert, 57 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Roelf Hooghiem, 53 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk

 1. Derk (Jans) van der Kamp, * 01-05-1892 Ewer, Zuurdijk, des namiddag vijf uur, † 23-05-1902 Ewer Ewer 7, Zuurdijk, 10 jaar, des voormiddags 7 uur, Ewer 7

  Graf: ?
  Getuigen geboorteaangifte Derk: Hendrik Dijkinga, 61 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Aries Japenga, 24 jaar, gemeentebode, wonende Wehe
  Aangevers overlijden Derk: Willem Loots, 34 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Derk Rijpkes Doornbos, 32 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk

  1. Jan (Jans) van der Kamp, zetboer, hotelier * 25-06-1893 Ewer, Zuurdijk, des nachts 3 uur Ewer 7, † 18-03-1945 Groningen, ziekenhuis, 5 uur, 51 jaar x 04-08-1917 Hengelo (O) Johanna Henderika (Jans) Wevers, * 28-10-1894 Hengelo (O), † 16-03-1980 Ulrum

  Getuigen geboorteaangifte Jan: Adolf Schaap, 49 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Luitje Doorenbos, 26 jaar, gemeentebode, wonende Wehe
  Bruidegom 24 bruid 22 jaar 
  Ouders Johanna: Jan Hendrik Wevers, landbouwer x Geesken Averbeek of Overbeek 
  Zij woonden vanaf 1918 op Vlakkeriet; daarna in Marum waar zij het hotel Kruisweg te Marum bestierden; daarna weer terug naar Vlakkeriet
  Vader Jan van der Kamp werkte als kleine jongen bij Eije Torringa op Nieuw Ewer. Eije zei dat hij later bedrijfsleider kon worden. Jan wilde niet. Toen Eije in 1915 overleed kreeg Werkman uit Houwerzijl ƒ 2.000; hij kocht zich er een vrachtwagen voor en werd vracht- en boderijder

  1. Anco (Jans) van der Kamp, * 14-01-1896 Ewer 7, Zuurdijk, des namiddag 8 uur, geëmigreerd naar USA, † 1925

   Anco van der Kamp 
  Getuigen geboorteaangifte Anco: Garmt Zijlstra, 34 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Jan Japenga, 25 jaar, gemeentebode, wonende Wehe 

  1. Harmannus (Jans) van der Kamp, * 12-10-1898  Ewer 7, Zuurdijk,  des voormiddags 2 uur, † 23-02-1964 Groningen, 65 jaar x Harmiena Pieternella Hendriks, * 11-09-1902 Stadskanaal, † 01-03-1969 Groningen

   Hij was caféhouder in Groningen; volgens Anco Jan der Kamp heeft hij ook nog gewerkt bij Hendrik Meijer van Hayemaheerd
   Getuigen geboorteaangifte Harmannus: Rutgert de Boer, 35 jaar, veldwachter, wonende Wehe en Gerrit Vos, 28 jaar, gemeentebode, wonende Wehe

   1. Antje (Jans) van der Kamp * 04-04-1900 Ewer 7, Zuurdijk, des namiddags 8 uur, † 01-06-1963 Groningen, 63 jaar

   Zij was hoofdverpleegster in Academisch Ziekenhuis;  zij had T.B.C. en is in Davos geweest
   Getuigen geboorteaangifte Antje: Garmt Zijlstra, 38 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Jan Gerard Legro, 24 jaar, secretarie-beambte, 24 jaar, wonende Wehe

   1. Garmt (Jans) van der Kamp, * 05-05-1902 Ewer 7, Zuurdijk, des voormiddags 4 uur, † 18-05-1902 Ewer 7, Zuurdijk, des voormiddags 9 uur, 13 dagen

   Getuigen geboorteaangifte Garmt: Rutgert de Boer, 39 jaar, gemeenteveldwachter, wonende Wehe en Kornelis Jolman, 29 jaar, gemeentebode, wonende Wehe 
   Aangevers overlijden Garmt: Jan Zijlma, 78 jaar, zonder beroep, wonende Zuurdijk en Willem Loots, 34 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk

   1. Derk (Jans) van der Kamp * 10-05-1904 Ewer 7, Zuurdijk, des namiddags 2 uur, geëmigreerd naar USA

   Getuigen geboorteaangifte Derk: Jan Dijkstra, 67 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Fokke Ronda, 33 jaar, gemeentebode, wonende Wehe

   1. Jantina Margaretha Fenna Harmanna (Jans) van der Kamp, * 27-01-1912, Zuurdijk, des voormiddags half 6, † 07-08-1940 Ooststellingwerf, wonende te Groningen x 18-04-1935 Leens Jan Tuil, typograaf, * 10-09-1906 Onstwedde

   Zij heeft kinderverlamming gehad en overleden aan T.B.C. en volgens Anco Jan van der Kamp waarschijnlijk besmet door haar zuster Antje
   Bruidegom 28 bruid 23 jaar 
   Getuigen huwelijk: Geert Tuil, 22 jaar, typograaf, wonende Groningen, broeder van den bruid en Jan van der Kamp, 41 jaar, zetboer, wonende Ulrum, broeder der bruid 
   Ouders bruidegom: Willem Tuil, sluisknecht x Ettje de Jonge 
   Getuigen geboorteaangifte Jantina: Idze Dijkstra, 35 jaar, gemeente-timmerman, wonende Wehe en Albert Smit, 39 jaar, gemeente-veldwachter, wonende Wehe 

   ___________________________________________________________

   Kinderen Jan van der Kamp en Johanna Henderika Wevers:

      1. Jan van der Kamp, * 1920 Vlakkeriet
      1. Anco Jan van der Kamp, * 18-10-1927 Marum

   ___________________________________________________________

   Terug naar Vak D