Graf 45 Rijpke Jans Loots

In bewerking

___________________________________________________________

Graf 42 echtgenote Hendrika Tebbens en zoon Johannes Loots
Graf 43 dochter Rena Loots
Graf 44 echtgenote Hilje Ritsema
A001 A002 broer Willem Loots, schoonzuster Albertje Wierenga
A005 broer Klaas Loots

___________________________________________________________

Rijpke Jans Loots, landbouwer “Stoepemaheerd” 1845-1861, daarna boerderij “Klein Midhuizen“, * 23-06-1819 Vierhuizen, † 24-12-1906 Ulrum, 87 jaar

Aangevers overlijden: Klaas Venhuizen, 58 jaar, logementhouder, wonende te Ulrum en Berend Beukema, 63 jaar, commissionair, wonende ter Ulrum

x I 21-09-1844 Ulrum Henderika (Albrechtus) Tebbens, * 31-03-1818 boerderij “Oldeheem” te Niekerk, † 22-10-1848 Zuurdijk, boerderij “Stoepemaheerd“, 30 jaar | Graf 42

Bruidegom 25 bruid 26 jaar
Ouders bruidegom: Jan Klasens Loots, landbouwer x Trientje Rijpkes Beukema
Ouders bruid: Albregtus Elgersma Tebbens, landbouwer (Oldeheem te Niekerk) x Rena Torringa
Getuigen huwelijk: Adam Tebbens, 31 jaar, landbouwer (Rietemastraat 20, Leens), wonende Ulrum, broeder der Bruid en Schoonbroeder des Bruidegoms; Freerk Jacobs Vennema, 29 jaar, landbouwer, wonende Den Andel, schoonbroeder des Bruidegoms; Johannes Tebbens, 28 jaar, landbouwer (Menkemaheerd), wonende Vierhuizen en Wilhelmus Muller Tebbens, 24 jaar, zonder beroep, wonende Niekerk, broeders der Bruid
Aangevers overlijden Rena: Klaas Jans Beukema, 46 jaar, landbouwer (Karpo), wonende Zuurdijk, nabure en Freerk Jans Hekma, 42 jaar, landbouwer (Castor), wonende Zuurdijk, nabure

x II 07-06-1855 Leens Hilje (Ubels) Ritsema, * 16-10-1819 Warffum, † 01-11-1858 Zuurdijk, boerderij “Stoepemaheerd“, 39 jaar | Graf 44

bruidegom 35 bruid 35 jaar
bruidegom weduwnaar van Henderika Tebbens; bruid weduwe van Freerk Roelfs Sikkens
ouders bruid: Ubel Derks Ritsema x Liefke Julles Zuidvelt
Aangevers overlijden Hilje: Jan Hekma, 30 jaar, landbouwer (boerderij “Castor”), wonende Zuurdijk en Jan Huizing, 28 jaar, landbouwer (boerderij “Huizingaheem”), wonende Zuurdijk

___________________________________________________________

Rijpke Jans Loots huurde op 17-02-1848 de boerderij “Stoepemaheerd” van de Erven Hendericus Warendorp Jannes Torringa
Zie ook 1856 Cholera De Stoepen

___________________________________________________________

Rustplaats 
van
R1JPKE JANS LOOTS, 

geboren te Vierhuizen 

den 23 Juni 1839, 

overleden te Ulrum

den 24 December 1906.

Bijzonderheden: gescheurd; liggende steen; ijzeren hek er omheen; tekst op een papierrol

Grafsteenhouwer: J. Glas Ulrum

Grafsteen geleverd door Johannes Glas, verver/huisschilder te Ulrum

___________________________________________________________

Kinderen Loots-Tebbens

  1. Rena (Rijpkes) Loots, * 08-12-1844 Zuurdijk, † 12-03-1853 Zuurdijk, 8 jaar

 graf 43
Getuigen geboorteaangifte: Okke Nannes Eertman, 57 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Arend Ables Bos, 44 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk [] verklaarde de laatstgenoemde getuige niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd   

  1. Jan (Rijpkes) Loots, landbouwer “Klein Midhuizen“, * 25-12-1846 Vierhuizen, † 10-05-1928 Ulrum, 81 jaar x 20-04-1870 Ulrum Ailiena Johanna (Willems) Dijkhuis, * 06-06-1849 Vierhuizen, 11-05-1928 Ulrum, 78 jaar

Jan Loots was een zwager van Jochum Helmers Mansholt en kocht met hem de boerderij “Westerhalm” van de Erven Hendrika Torringa
Bruidegom 23 bruid 20 jaar

Ouders bruid: Willem Lammerts Dijkhuis, landbouwer x Henrica Beukema
Getuigen huwelijk: Wilhelmus Muller Tebbens, 49 jaar, zonder beroep, wonende Niekerk, oom van den bruidegom; Lammert Helprigs Dijkhuis, 31 jaar, landbouwer, wonende Vierhuizen, broeder van de bruid; Rijpko Jan Dijkhuis, 29 jaar, landbouwer, wonende Ulrum, broeder van de bruid; Renne Dijkhuis, 26 jaar, zonder beroep, wonende Vierhuizen, broeder van de bruid

  1. Johannes (Rijpkes) Loots, * ?19 -10-1848 Zuurdijk, † 26-10-1848 Zuurdijk, 7 dagen | Graf 42

Getuigen geboorteaangifte: Rijpke Mennes Beukema, 58 jaar, overzetter, wonende Warfhuizen en Rijpke Dijkstra, 55 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Aangevers overlijden: Jan Albartus Valkema, 37 jaar, daglooner, wonende Warfhuizen en Lammert Jacobs van Dijk, 26 jaar, daglooner, wonende Warfhuizen

Kinderen Loots-Ritsema

  1. Rena (Rijpkes) Loots, * 10-04-1856 Zuurdijk, † 03-08-1942 Vierhuizen, 86 jaar x 07-05-1875 Jochum Helmers (Ubbo’s) Mansholt, landbouwer boerderij “Fletum” en later wonende op de boerderij “Westerhalm”, veredelaar, * Ditzumer-Hammrich in Pruissen, † 08-02-1914 Ulrum, boerderij “Westerhalm“, 69 jaar

Naar boerderij “Westerhalm”
Jochum Helmers Mansholt was een zwager van Jan Loots en kocht met hem de boerderij “Westerhalm” van de Erven Henderika Torringa
Getuigen geboorteaangifte Rena: Willem Helder, 28 jaar, boerenknecht, wonende Zuurdijk en Enne Jans Huizing, 52 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk
Bruidegom 31 bruid 19 jaar
Ouders bruidegom: Ubbo Janssen Mansholt, landbouwer x Tettje Jochums Schmidt
Getuigen huwelijk: Ubbo Janssen Mansholt, 63 jaar, landbouwer, wonende Eexta, vader des bruidegoms; Jan Loots, 28 jaar, landbouwer, wonende Vierhuizen, halfbroeder der bruid; Jan van Julsingha, 33 jaar, gemeente secretaris, wonende te Ulrum, en Pieter Beukema, 57 jaar, veldwachter, wonende te Ulrum 
Aangevers overlijden Jochum: Lambertus Helprig Mansholt, 38 jaar, landbouwer, neef van de overledene en Frederik Tichelaar, 51 jaar, zetboer, wonende te Vierhuizen

___________________________________________________________

Terug naar Kerkhof Graven