(Graf 25a) Kinderen Marten Ædsges Teenstra

In bewerking

___________________________________________________________

Kinderen Marten Aedsges Teenstra

x I Lijsbet Douwes Beintema:

 1. Douwe Martens Teenstra, landbouwer, inpolderaar van het Ruigezand, * 07-03-1768 Anjum, boerderij “De Ganzenpol“, † donderdag 19-06-1823 Ruigezand (Oldehove), 55 jaar, huis No 98 om nademiddags drie uur, longtering

x I 16-11-1794 Oldehove Jantje Lues Dijkhuis, ~ 29-12-1765 Vierhuizen, † 01-12-1805 Ruigezand
x II 03-02-1808 Oldehove Riemke Willems Swart, van Oostermeer, † 18-09-1808 Ruigezand
x III 07-08-1810 Zuidhorn Barber Hendriks Siccama, * 24-06-1792 Oudwoude, ~ 22-07-1792 Oudwoude, † 01-05-1823 Ruigezand, 30 jaar, longtering 

Douwe en zijn broer Ædsge polderden als beklemde Meijers het Ruigezand in, vader Marten Ædsges Teenstra was adviseur en eigenaar van de gronden 

Naar Douwe Martens Teenstra

 1. Barber Martens Teenstra, ~ 28-01-1770 Anjum, † ?

Ouders Marten Eesges x Lijsbert  Douwes 
Barber overleed als jong kind
Marten Douwes Teenstra vermeld haar niet in zijn Familieaantekeningen
in 1795 werd uit het 3de huwelijk van Marten Aedsges Teenstra een dochter Barber geboren

 1. Lysbeth Martens Teenstra, * 12-05-1774 Kollum, boerderij “De Raken“, ~ 29-05-1774 Kollum, † 13-10-1817 De Waarden, boerderij “Holdingaheerd“, huis no 50, 43 jaar

Lysbeth werd later genoemd: Elizabeth
Naar Lysbeth Martens Teenstra
x I 06-05-1791 Grijpskerk Willem Renderts, van de Waarden, landbouwer Ruigewaard, * 26-05-1760, † 06-09-1797  
x II 28-07-1805 Harke Jans van Holdinga, * 26-08-1780 Zuiderwaard, † 02-12-1828 De Waarden, 48 jaar

 1. Ædsge Martens Teenstra, landbouwer, inpolderaar van het Ruigezand, * 17-06-1776 Zuurdijk, boerderij “Castor“, † 28-12-1818 Ruigezand, 42 jaar, huis no 100, longtering x tussen 25-08 en 30-09-1810 Pieterzijl (in de Doopsgezinde Vermaning aldaar) Fokeltje Klaassens de Waard, * 22-05-1790 De Waarden, boerderij “Eerste Aykemaheerd” (Wester Waarddijk 14, Pieterzijl), † 14-05-1821 Pieterzijl, 30 jaar, huis no 112, longtering 

Naar Ædsge Martens Teenstra 
Ædsge met zijn broer Douwe polderden als beklemde Meijers het Ruigezand in
, vader Marten Ædsges Teenstra was adviseur en eigenaar van de gronden 

 1. Marten Douwes Teenstra vermeld dit kind niet in zijn Familieaantekeningen 
 1. Marten Douwes Teenstra vermeld dit kind niet in zijn Familieaantekeningen 
 1. Marten Douwes Teenstra vermeld dit kind niet in zijn Familieaantekeningen 
 1. Marten Douwes Teenstra vermeld dit kind niet in zijn Familieaantekeningen 
 1. Marten Douwes Teenstra vermeld dit kind niet in zijn Familieaantekeningen 

x II 2?-12-1785 Geertje Jans:

 1. Gepke Martens, ~ 11-03-1787 Zuurdijk, boerderij “Castor“, † zeer jong, boerderij “Castor

DTB Zuurdijk 11-03-1787: Den 11 Meert Gepke Martens Dr van Marten Æsche en Geertjen Jans

 1. Jan Harms Martens Teenstra, landbouwer boerderij “Beusum“, ~ 18-04-1790 Zuurdijk, boerderij “Castor”, † 07-06-1833 Vierhuizen, “Beusum”, 43 jaar, huis 46 x 16-12-1810 Leens Wilhelmina/Willemina Bartelds Houwinga/Houwenga, ~ 06-11-1791 Leens, † 10-04-1849 Vierhuizen, “Beusum”, 57 jaar

Naar Jan Harms Martens Teenstra
Volgens zijn neef Marten Douwes Teenstra ging Jan veel op jacht
Ook Jan werd getroffen de landbouwcrises, waardoor hij ene gedeelte van de kwelder moest verkopen aan Jan Tijmens te Winsum en uiteindelijk de boerderij aan zijn zwager Jacobus Albertus Ulkens?

x III 05-05-1793 Anna Luies Dijkhuis:  

 1. Barber Martens Teenstra, ~ 08-02-1795 Zuurdijk, boerderij “Castor“, † 17-04-1817 Groningen, longtering, 22 jaar, aan de Ossenmarkt ten haren huize getekend Lett . No . Kanton No 1 x 20-06-1813 Jacobus Albertus Uilkens, doctor in de filosofie, predikant te Eenrum, * 01-05-1772 Wierum, † 30-05-1825 Warfhuizen, 54 jaar, huis No 68a (vischhuisje “Klein bij Weinig“, longtering

Naar Barber Martens Teenstra
Familieaantekeningen M.D. Teenstra: Barber ging in de Stad Groningen op bezoek bij haar zieke neef Rembertus Eizo de Cock, die besmette zijn nicht met de longtering 

 1. Hilligje Martens Teenstra, * 15-04-1798 Zuurdijk, boerderij “Castor“, † 03-06-1829 Groningen, longtering, 31 jaar, Guldenstraat Lett K No 6 x 27-04-1818 Groningen Jacobus Albertus Uilkens, doctor in de filosofie, predikant te Eenrum, professor in den Natuur en Wiskundege faculteit, * 03-05-1772 Dorquert, † 30-05-1825 Warfhuizen, 54 jaar, huis No 68a, longtering

 Naar Hilligje Martens Teenstra 

 1. Truida Martens Teenstra, ~ 09-08-1801 Zuurdijk, “Castor”, † 15-04-1802 Zuurdijk

DTB Zuurdijk 1801: Den 9 Augustus een dogter gedoopt van Marten Æsges en Anna Luies Dijkhuis, genaamd Truida 

___________________________________________________________

In zijn Familieaantekeningen uit 1837 noteert Marten Douwes Teenstra dat zijn grootvader Marten Ædsges Teenstra 14 kinderen verwekt heeft:
Na eene korte ziekte van eenige dagen overleed Marten Ædsges te Zuurdijk op den 2 April 1806 in den ouderdom van 63 jaren en ruim drie maanden nalatende van de 14. 6 kinderen en 3 Kindskinderen.

___________________________________________________________

Terug naar Graf 25a Marten Ædsges Teenstra