Kerkhof Graf 47 48 Hindrik Hindriks van Ulms de Jonge (1808) en Trijntje Jurriens (1808)

In bewerking

___________________________________________________________

Hindrik Hindriks van Ulms de Jonge, landbouwer Freeburg, * Mariënkoer (Oost Friesland), † 20-08-1808 Groningen, 68 jaar en ruim 7 maanden x 14-12-1760 Warfhuizen Trijntje Jurriens, † 04-07-1808 Zuurdijk, 69 jaar en ruim 3 maanden

Ouders Hindrik Hindriks van Ulms de Jonge: Hindriks van Ulms de Oude x (waarschijnlijk) Elisabeth van Cammen, † voor 1746 te Mariënkoer
Grootouders moederszijde: dominee Egbertus van Cammen x Sara Wiilands/Wijlants
Ouders Trijntje Jurriens: Jurrien Jacobs (de Boer), landbouwer Luidenburg, † 20-01-1780 Warfhuizen x Geertien Claassens (Burchtman/Borgman)
Grootvader Trijntje Jurriens: Claas Jannes Borgman

DTB Warfhuizen 1760:
Den 14 December zijn Hindrick Hendricks van Zuirdijck en Trijnje Jurriens van Warfhuizen na drie agtervolgende Huwlijksproclamatien gehad te hebben, hier in den Huwlijken staat bevestigd.
DTB Wehe Zuurdijk 1808:
Den 10 Julij aangegeven het Lijk van Trijntje Jurriens, huisvrouw van Hindrik Hinders van Ulms te Zuurdijk, aldaar overleden den 4 Julij 1808, in den ouderdom van 69 jaren en ruim 3 maanden, nalatende haren man, zonder kinderen.
Den 22 Augustus aangegeven het Lijk van H: Hinders van Ulms, Weduwnaar van [] Trijntje Jurriens, overleden te Groningen den 20 augustus 1808, oud 68 jaren en ruim 7 maanden, gewoond hebbende te Zuurdijk, nalatende ene Zuster Sara Hindrik, woonagtig te Zuurdijk

Zijn vader werd “Olle Hin” genoemd en hij “Jonge Hin

___________________________________________________________
Ter gedachtenis van den
Eerzaamen HlNDRIK. HINDRIKS
VAN ULMS, weduwnaar van wijlen
TRYNTJE IURRJENS, voornaam Landman
te Zuurdijk, overleden op den 20 van
Oogstmaand 1800 in den ouderdom
van 68 Jaren en ruim 7 maanden.

Die onder deze grafzerk ligt
Wien Boer en Burger was verplicht
Is nu vereend met zijn Echtgenoot
Opnieuw verbonden door den Dood
Zij liggen 't zaam'hier zijd aanzijd
Van zorg en kommer thans bevrijd
Dat hen nu Jezus eens uit 't stof
WEER op doe staantot zijnen hof.
Ter gedachtenis
van de eerzame
Tryntje Iurriens,
in leven Huisvrouw Van de E
HINDRIK HINDRIK Van ULMS te Zuurdijk
aldaar overleden op den 1 van
Hooimaand 1808 in den ouderdom van
69 jaren en bijna 3 maanden.

Toen wij huwden met ons beiden
Was om 't blijven, niet om 't scheiden
Blij[ven had een wijl zijn beurt]
Maar [eens] is die band gescheurd
God die Weet hoe lang 't zal duren
Of wij twee zijn weer geburen;
God verwek' ons uit het stof
Tot vermelding van zijn lof.
Tekening: verzakt, verweerd en gescheurd. Liggende steen.
in het midden eengekroond wapenschild zonder wapen.
Bijzonderheden: verweerd en gescheurd. Liggende steen.
Tekening: als vorige.
Opmerking: zie A. Pathuis: Groninger Gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298 - 1814. Assen / Amsterdam.
Van Gorcum, 1977. Pag. 828 nr. 4586.
Het vers op het onderste vlak is bijna hetzelfde als van Garnwerd nr. 1269 op pag. 269.

___________________________________________________________

Zwager en buurman Eye Roelfs is ongelukkig aan zijn einde gekomen. In de voorzomer van 1790 kwam deze dorstig van het land thuis en dronk daar haastig een op de tafel staande kom water leeg. Even later bleek hem, dat in de kom rattekruidwater zat, welke overgebleven was van het wassen van schapen tegen de maden. Het drong tot hem door, dat de gevolgen wel eens ernstig konden zijn. Aan zijn zwager en buurman “Jonge Hen” werd raad gevraagd. Hendrik Hendriks van Ulms, de Jonge, had verstand van huismiddeltjes en recepten. “Jonge Hen” begreep direct, dat dit onvoorzichtige drinken waarschijnlijk dodelijke gevolgen zou hebben. Op de 31ste mei 1790 is Eye Roelfs aan de gevolgen overleden. 
___________________________________________________________

Hindrik Hindriks van Ulms de Jonge wilde absoluut niet in de kerk begraven worden. In die tijd spuwde men nog gewoon in de kerk.

Hindrik wilde zich volgens de overleveringen zich niet “door de Zuurdiekster boeren op de kop laten spij’n“.

___________________________________________________________

Geuchien Zijlma noteerde over “Jonge Hin“:

Zich steeds onder voorvallen en gezegden op de voorgrond dringende, had hij ook mijn vader (= Hendrik Jans Zijlma, Graf 34) als zoontje van vijf jaren bij de hand gehad, bij de begravenis mijner grootvader Jan Hendriks en nog heugde hem het nadrukkelijk zeggen

Ziet ge nu wel jonge, waar Uw vader blijft?

___________________________________________________________

Kinderen  Jurrien/Jurjens Jacobs (de Boer)  x Geertien Claassens (Burchtman/Borgman):

  1. Claaske Jurriens (de Boer), ~ 22-02-1750 Warfhuizen
    Ouders Claaske: Jurrien Jacobs x Geertien Claassens Burchtman
  2. Jacob Jurriens (de Boer), ~ 30-12-1753 Warfhuizen
    Ouders: Jurrien Jacobs x Geertjen Claassens
___________________________________________________________

Naar contract inpoldering kwelder Zuurdijk-Houwerzijl 1805

Naar Successieaangifte 

Kerk Rij 1 grafstenen vader Hindrik Hindriks van Ulms de Oude en stiefmoeder Hilje Eijes 

Kerk Rij 3: zuster Sara Hindriks  en zwager Eije Roelfs 

Terug naar Graven Kerkhof