D109 D110 Egge Oostema Elizabeth Balkema

___________________________________________________________

Egge (IJzebrands) Oostema, schipper, daglooner, * 17-01-1860 Warfhuizen, † 29-05-1918 Zuurdijk, 58 jaar x 07-11-1887 Leens Elizabeth (Jans) Balkema, * 25-01-1861 Oldehove, † 08-01-1944 Hoogkerk, 82 jaar

Balkema werd ook geschreven als Bolkema
Bruidegom 27 bruid 26 jaar, bruidegom en bruid woonden op Zuurdijk
Vader van de bruidegom woonde in Noord-Amerika te Fulton, (Illinois)
Ouders bruidegom: IJzebrand Oostema , daglooner x Klasien Borgman, * Zoutkamp, † 04-05-1882 Groningen, 51 jaar
Ouders bruid: Jan Balkema, daglooner x Hiektje Wieringa, wonende Zuurdijk
“ eene notarieele toestemming tot het aangaan van dit huwelijk van den vader des bruidegoms, benevens eene vertaling daarvan”
Aangevers overlijden Egge: Jan de Boer, 45 jaar, winkelier, wonende Zuurdijk en []

Kerkboek 1918:
3 juni ’18 Bij de ter aardebestelling van E. Oostema 2,24

d109-oostema-balkema-a  d109-d110-egge-oostema-25-huw d109-d110-egge-oostema-overl-1 d109-d110-elizabeth-oostema-balkema

___________________________________________________________
Kinderen Oostema-Balkema:

 1. – (Egges) Oostema, * † 17-01-1888 Zuurdijk, levenloos, vrouwelijk geslacht

Aangevers: Hendrik Krom, 57 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Louwe de Vries, 30 jaar, vleeschhouwer, wonende Zuurdijk

 1. Jan IJzebrand (Egges) Oostema, smid, * 07-03-1889 Zuurdijk, † 11-11-1956 Hoogkerk, 67 jaar x 21-10-1916 Hoogkerk Siepke (Jans) Engelsman, * 28-02-1888 Appingedam

Bruidegom 27 bruid 28 jaar
Ouders bruid: Jan Engelsman, daglooner x Grietje van der Berg
Getuigen geboorteaangifte: Douwe van der Sloot, 34 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en []

 1. Klazina (Egges) Oostema, * 24-01-1892 Zuurdijk, † 10-01-1984 Norg x 16-05-1917 Ulrum Marinus (Jacobs) Hazekamp, verver te Houwerzijl, later te Schoonoord, * 28-08-1891 Baflo, † 17-04-1945 Politz (Polen), concentratiekamp, 53 jaar
 2. Bruidegom 25 bruid 25 jaar; bruidegom woonde Hoogkerk, bruid Delfzijl
  Ouders bruidegom: Jacob Hazekamp, kleermaker x Eillina Wierenga
  Getuigen geboorteaangifte Klazina: Louwe de Vries, 34 jaar, vleeschhouwer, wonende Zuurdijk en [] 

  ___________________________________________________________

  Akte 29-12-1915 Lambertus Marcus Bruins, notaris ter standplaats Leens, repertoriumnr 172
  Philip Frederik Matthijs, arbeider, wonende te Zuurdijk draagt over aan Egge Oostema (D109/110), daglooner, wonende te Ulrum, mede voor zijn echtgenote, Elizabeth Balkema:
  Eene behuizing met de beklemming van erf en grond, groot 4 aren 60 centiaren, doende jaarlijks op 1 mei tot vaste huur de som van 3 gulden, staande en gelegen te Zuurdijk, kadastraal bekend gemeente Leens Sectie G nummer 701. 
  Koopsom f 700,00, te betalen op 01-05-1916
  Philip Frederik Matthijs had de eigendom verkregen bij veiling op 04-12-1903, notaris Reilingh te Leens, (kadaster deel 517 nummer 73)
  ___________________________________________________________

  Naar Marinus Hazekamp Klazina Oostema
  Terug naar Vak D
  Terug naar huidige indeling