C035 C037 Matthijs x Hartsema

___________________________________________________________

C039 moeder Temke Hartsema-Reinders
___________________________________________________________

Geertruid (Iete’s) Hartsema, dienstmeid, * 24-05-1869 Oldehove, † 04-07-1961 Ulrum, 92 jaar x 25-05-1899 Leens Philip Frederik (Adams) Matthijs, boerenknecht, * 26-07-1867 Groningen, † 26-07-1952

Bruidegom 31 en bruid 30 jaar
Bruid woonde in Leens en bruidegom in Wehe
Vader bruid, Iete, woonde in Groningen en moeder bruid, Temke, woonde te Zuurdijk. Waarschijnlijk bij haar zoon Geert Hartsema? Leefden Iete en Temke apart?
Moeder bruidegom Hinderkien, woonde in Wehe
Getuigen huwelijk: Derk Moes, 44 jaar, landgebruiker, wonende te Hoogkerk, halfbroeder van de bruid; Hendrik Woldijk, 36 jaar, daglooner, wonende te Kloosterburen, zwager van den bruidegom; Geert Hartsema, 31 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk, broeder van de bruid

c036 c037 matthijs hartsema    c036 c037 matthijs 1952 overl c036 c037 matthijs hartsema overl

___________________________________________________________

Akte 23-02-1914 Lambertus Marcus Bruins, notaris ter standplaats Leens, repertorium 33
Geert Hartsema, arbeider, wonende te Zuuridjk en Philip Matthijs, arbeider, wonende te Zuurijk, en gehuwd in algeheele gemeenschap van goederen met Geertruida Hartsema, verklaren te scheden en te verdelen:
De behuizing met de vaste, altijddurende, onopzegbare, in alle linken verervende beklemming van 2 are, 80 centiare, doende jaarlijks op 1 mei tot vaste huur de som van f 5,00 staande en gelegen te Zuurdijk, kadastraal bekend gemeente Leens Sectie G nummer 891.
Geert Hartsema en Geertruida Hartsema hadden de eigendom verkregen bij onderhandse akte, (kadaster deel 451 nummer 81)
Waarde voor verdeling: f 600,00

___________________________________________________________

Akte 29-12-1915 Lambertus Marcus Bruins, notaris ter standplaats Leens, repertoriumnr 172
Philip Frederik Matthijs, arbeider, wonende te Zuurdijk draagt over aan Egge Oostema (D109/110), daglooner, wonende te Ulrum, mede voor zijn echtgenote, Elizabeth Balkema:
Eene behuizing met de beklemming van erf en grond, groot 4 aren 60 centiaren, doende jaarlijks op 1 mei tot vaste huur de som van 3 gulden, staande en gelegen te Zuurdijk, kadastraal bekend gemeente Leens Sectie G nummer 701. 
Koopsom f 700,00, te betalen op 01-05-1916
Philip Frederik Matthijs had de eigendom verkregen bij veiling op 04-12-1903, notaris Reilingh te Leens, (kadaster deel 517 nummer 73)

___________________________________________________________

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling