C069 C070 Jan Christiaans Betge x Antje Jans Warners

___________________________________________________________

Kerkhof Noordzijde: (schoon)zuster Aaltje Jans Warners (1844)
Kerkhof Noordzijde: ouders Jan Jakobs Warners x Leentje Johannes

___________________________________________________________

Jan Christiaans (Christiaans) Betge, boerenknecht, * 22-04-1804, ~ 06-05-1804 Menkeweer, † 13-04-1875 Zuurdijk, 72 jaar x 31-12-1835 Leens Antje Jans (Jans) Warners, dienstmeid, ~ 30-10-1808 Warfhuizen, † 05-03-1879 Zuurdijk, 70 jaar

bruidegom 31 bruid 27 jaar
verklarende de comparant bruidegom alsmede de vader van de comparante bruid niet te kunnen schrijven noch hunne namen tekenen als hebbende zulks niet geleerd
Ouders Jan: Christiaan Jans Betge, daglooner x Hemke Hendriks
Ouders Antje: Jan Jakobs Warners, daglooner x Leentje Johannes, wonende in 1835 op Zuurdijk
Aangevers overlijden Jan: Menne Landstra, 46 jaar, verver, wonende Zuurdijk en Hendrik Dijkinga, 44 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden Antje: Hendrik Dijkenga, 48 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Johannes Hoeksema, 35 jaar, grofsmid, wonende Zuurdijk

Een neef van Jan – Cristiaan (Coenraads) Bedge, verwer, 1817-1859 – is de schrijver geweest van het geschrift: “Sta stil Wandelaar, lees de Gruwelen dezer dagen en sidder, want de Toorn Gods is nabij”.

___________________________________________________________

Kinderen Betge-Warners:

 1. Christiaan (Jans) Betge, * 31-03-1838 Zuurdijk, † 11-12-1838 Zuurdijk, 8 maand

Getuigen geboorteaangifte: Hendrik Harms Hoven, 46 jaar, schoenmaker, wonende Zuurdijk en []
Verklarende de comparant niet te kunnen schrijven, als hebbende zulks niet geleerd
Aangevers overlijden: Barteld Jogchums van Dijk, 35 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, nabure en Klaas Jans Beukema, 36 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabure

 1. Christina (Jans) Betge, * 19-09-1840 Zuurdijk, † 28-04-1904 Houwerzijl, 63 jaar x 23-05-1866 Ulrum Geert (Boeles) Slotema, * 11-02-1839 Ulrum, † 14-12-1899 Houwerzijl, 60 jaar

Bruidegom 27 bruid 25 jaar
Ouders bruidegom: Boele Slotema x Antje Martens
Getuigen geboorteaangifte: Klaas Jans Beukema, 38 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Jacob Roelfs Hazekamp, 45 jaar, besteller van goederen, wonende Wehe

 1. Leentje (Jans) Betge, * 14-08-1845 Zuurdijk, † 15-08-1845 Zuurdijk, 2 dagen

Aangevers overlijden: Klaas Jans Beukema, 43 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabure en Wibbe Wibbes Kloosterhuis, 30 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk, nabure

 1. Jan (Jans) Betge, schoenmakersknecht, wonende Zuurdijk, * 13-04-1848 Zuurdijk, † 21-03-1871 Ulrum, 22 jaar, wonende Zuurdijk

In de akte van overlijden worden als ouders genoemd: Jan Christiaan Betge en Antje Weits, daglooners, wonende Zuurdijk
Getuigen geboorteaangifte: Klaas Jans Beukema, 46 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Jacob Meints Duinkerken, 28 jaar, daglooner, wonende
Zuurdijk
[] geteekend met uitzondering van den comparant en laatst genoemde getuige, die verklaarden niet te kunnen teekenen als hebbende zulks niet geleerd>

 1. Lena (Jans) Betge, dienstmeid, * 20-05-1851 Zuurdijk, † Noord-Amerika?  x 25-05-1876 Leens Jacob (Gerrits) Vonk, * 01-09-1853 Warfhuizen, † Noord-Amerika?

Bruidegom 22 bruid 25 jaar
Ouders bruidegom: Gerrit Jeltes Vonk, broodbakkersknecht, broodbakker, daglooner x Alberdina Hiddes Bonnes
Getuigen geboorteaangifte: Jan Jacob Bos, 47 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Tjepke Lourens Lion, 24 jaar, ijzersmid, wonende Zuurdijk []
geteekend met uitzondering van den comparant die verklaarde zulks niet te hebben geleerd
Kind: Jan (Jacobs) Vonk, 11-01-1879 Zuurdijk, † 20-06-1879 Zuurdijk5 maanden | graf?
Aangevers geboorte Jan Vonk: Lammert Kramer, 28 jaar, daglooner, wonende zuurdijk en Jacob van Loenen, 26 jaar, daglooner, wonende Warfhuizen
Jacob Vonk x Lena Betge zijn na 1899 geëmigreerd?

___________________________________________________________

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling

___________________________________________________________

Ouders Jan Christiaans Betge:

Christiaan Jans Betge/Betje, dagloner, geboren in graafschap Lippe, † 01-12-1811 Menkeweer, 59 jaar x Menkeweer 20-06-1790 Hemke Hindriks (Kuipers), geboren te Bedum, † voor 1811, beiden wonende Menkeweer

Kerkboeken Menkeweer (lidmatengroningen.nl):
14-06-1772 met Attestatie tot het Graagschap Lippe Detmold overgekomen: Conraad Jans Betge
1786 Den 29 Oct. tot Diaken verkoren Eevert Geerts, in plaats van Conraad Jans Betje, die te voren verkoren en bevestigd is geweest in plaats van den toen afgaanden Diaken Pieter Harms; ‘t welk op zijn tijd en plaats is vergeten an te teekenen, bevestigd den 10 Dec. 1786

huwelijkscontract 05-06-1790 Winsum, Bellingeweer en Thijum
Bruidegomszijde: Beerent Jans Betge, broer; Joachim Klotsli, dedigsman

bruidszijde: Jan Hendriks, broer, W. Amsingh, dedigsman, kluftheer; Sijger Heerkes, dedigsman

Aangevers overlijden Christaan Jans Betge, nalatende 5 onmondige kinderen:
Kornelis Stuivinga, 47 jaar en Jan (Reinders) Tebbens, 54 jaar, landbouwers, naburen, beiden wonende Menkeweer

Kinderen Christiaan Jans Betge en Hemke Hindriks:

 1. Anna Christiaans Betge, * 25-03-1791 Menkeweer, † ? Menkeweer
 1. Conrad/Conraad/Coenraad Christiaans Betge, tigchelbaas, tiggelbaas, dagloner, arbeider, * 02-03-1794, ~ 23-03-1794 Menkeweer, † 26-08-1828 Bedum, 34 jaar 5 maanden, wonende Onderdendam x 07-11-1816 Bedum Wilhelmina/Willemina Hijbes Lantink, * 20-10-1793 Bedum, † 09-01-1849 Bedum, 55 jaar

Bruidegom 22 bruid 23 jaar | bruidegom wonende te Menkeweer, bruid te Onderdendam
Jantje Hendriks verklaarde niet te kunnen schrijven!
Ouders bruid: Hijbo Lantink, schoolonderwijzer x Jantje Hindriks (Jukwert)
Aangevers overlijden Coenraad: Roelf Lantink, 30 jaar, winkelier en Ewe Hybes Groenewolt Lantink, 27 jaar, buiten beroep, beiden wonende Onderdendam, aangehuwde broeders van overledenen

 1. Hindrik Christiaans Betge, boerenknecht, * 22-07-1797, ~ 06-08-1797 Menkeweer, † 25-05-1830 Warffum, 32 jaar
 1. Trijntje Christiaans Betge, * 19-04-1801, ~ 26-04-1801 Menkeweer, obiit 1802 Menkeweer
 1. Trijntje Christiaans Betge, * 11-09-1802, ~ 26-09-1802 Menkeweer, † 29-09-1876, 64 jaar x 1852 Hidde Hinderikus Pesman Danhof, * 27-01-1819 Baflo, † 09-10-1894 Obergum, 75 jaar

Bruidegom 33 bruid 49 jaar
Verklarende de echtgenoote haar naam niet te kunnen schrijven, als zulks niet hebbende geleerd
Moeder bruidegom: Jantje Sierts Danhof | Vader onbekend

Aangever geboorte Hidde: [] Maria Cornelis Mulder, 47 jaar, vroedvrouw, dewelke mij een kind van het mannelijke geslacht voorstelde, op woensdag den zeventwintigsten Januarij des jaars achttienhonderd en negentien des avonds om half negen wien in onechte geboren uit Jantje Sierts Danhof, van beroep dienstmeid laatst gewoond te Winsum, en thans ten huize van den dagloner Egbert Rennis Rus, wonende in den Andel in no 84; terwijl de comparante verklaarde dat dit kind de namen zouden worden gegeven van Hidde Henderikus Pesman Welke verklaring geschied zijnde in tegenwoordigheid van Egbert Rennes Rus, 49 jaar, dagloner, wonende Andel en Hendrik Roelf Zuidema, 52 jaar, landbouwer, wonende Andel [] de beide getuigen dewelke verklaarden niet te kunnen schrijven
Maria Mulder tekende als M.C. Muller

De opgegeven namen komen niet voor de familie van de ouders van Jantje en zou een verwijzing kunnen zijn naar de biologische vader?
Op 28-07-1826 huwt te Baflo Hidde Henderikus/Hendrikus Pesman, koopman te Tinalinge, landbouwer Stitswerd, ~ 11-10-1795 Tinallinge, † 18-12-1862 Stitswerd, 64 jaar x Trijntje Hessels Mellema, * Nieuw Beerta, † 02-11-1859 Stitswerd, 59 jaar
Bruidegom 31 bruid 25 jaar

Hidde was zoon van Henricus/Hendrikus Pesman, landbouwer Tinallinge x Elijzabeth Hiddes
Jantje Danhof, dienstmeid, * 21-10-1793, ~ 27-10-1793 Den Andel huwde 23-05-1829 Hoogezand Jacob Venema, olieslagersknecht, * Hoogezand
bruidegom 29 bruid 35 jaar, beiden wonende Hoogezand
Jacob was een zoon van Arend Jacobs Venema, schoenmaker x Jantje Jacobs Meurs
Jantje was een dochter van Siert Reinoldsz Danhof, dagloner x Grietje Ates

 1. Jan Christiaan Betge/Betje, boerenknecht, * 22-04-1804, ~ 06-05-1804 Menkeweer, † 13-04-1875 Zuurdijk, 72 jaar x 31-12-1835 Leens Antje Jans Warners, dienstmeid, * 21-10-1808, ~ 30-10-1808 Warfhuizen, † 05-03-1879 Zuurdijk, 70 jaar | C069 C070
___________________________________________________________

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling

Kinderen Betge-Lantink:

 1. Cristiaan (Coenraads) Bedge, verwer, * 09-03-1817 Menkeweer, zondag, † 08-08-1859 Bedum, 42 jaar x 20-01-1855 Bedum Martje Jans Doff, * 15-02-1833 Groningen, † 20-03-1900 Bedum, 67 jaar

Bruidegom 37 bruid 21 jaar | beiden wonende te Bedum
Cristiaan Conraats Bedge, zich noemende Betge
Getuigen huwelijk: Renger Tjaarts Rijkels, 27 jaar, winkelier, wonende Bedum, aangehuwd broeder van den comparant
Ouders bruid: Jan Klaassens Doff x Anje Jans Mulder

c169-c070-1846-06-05-c-c-betge-verversknecht

Martje hertrouwde 5-02-160 Bedum Kornelis (Klaas’) van der Laan, verwer, * Ulrum
Kornelis was een zoon van Klaas Alles van der Laan, verver en glasenmaker x Derkje Hindriks van der Poort
Klaas Alles was in 1833 kerkvoogd te Ulrum en volgeling van Ds Hendrik de Cock
. Op 12-05-1836 preekte Hendrik de Cock in zijn huis, alwaar ook kinderen werden gedoopt. Klaas wilde de veldwachter niet toelaten en dreigde hem zelfs van het erf te smijten. Dr. J. Wesseling De Afscheiding van 1834 Deel 1, blz 74)

 1. Hijbo Roelfs Lantink (Coenraads) Betge, * 05-04-1818 Menkeweer, zondag, † 24-11-1827 Onderdendam, 9 jaar 6 maanden, huis no 3

Aangevers overlijden: Koenraad Christiaans Betge, 33 jaar, daglooner, wonende Onderdendam, vader en []

 1. Hendrik (Coenraads) Bedge, landbouwersknecht, * 25-08-1822 Menkeweer, huis no 41, zondag, † 20-01-1864 Noordwolde, 40 jaar x 29-06-1850 Bedum Karsina Jans de Jonge, * 31-03-1823 Wetsinge, † 06-06-1871 Bedum, 58 jaar

Bruidegom 27 bruid 27 jaar
Ouders bruid: Jan Klaassens de Jonge x Anje Sijmons Hoving

 1. Jantje (Coenraads) Bedge, dienstmeid, winkeliersche, * 17-04-1824 Menkeweer, huis no 41, zaturdag, † 09-04-1895 Bedum, 70 jaar, gealimenteerdex I 07-05-1853 Usquert Renger Tjaarts Rijkels, boerenknegt, * 24-03-1817 Warffum, huis no 98, † 07-06-1859 Bedum, 42 jaar

Bruidegom I 36 bruid I 29 jaar
Ouders bruid I : Tjaart Renger Rijkels, koorenschipper, dagloner x Janna Menkes (Noorman) 

   x II 11-05-1861 Bedum Jacob Smit, dagloner, * 22-01-1823 Bedum, † 02-05-1876 Bedum, 53 jaar

Bruidegom II 38 bruid II 37 jaar
Ouders bruidegom II: Jan Hiddes Smit, dagloner x Trientje Jacobs Bosveld
Getuige geboorteaangifte Jantje: Meindert Wybes Bakker, 35 jaar, steenbakker en landbouwer, wonende Menkeweer en []

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling

Geschriften C.C. Betge:

Aansporing om den Heer Jezus te zoeken; 15 cents
Aan mijn geliefde Waarheidsvrienden; 10 cents
1834*: Sta stil Wandelaar, lees de Gruwelen dezer dagen en sidder, want de Toorn Gods is nabij; 5 cents; 8 blz. Groningen, N. C. v. d. Veer, 1834
1834: Eene Hartelijke en Getrouwe Aansporing aan onbekende Zondaren, om den Heere Jezus zonder uitstelling te zoeken, door Christiaan C. Betge, oud omstiet 17 jaren, à 10 cents
1835*: BETGE, C. C. Een hartelijke en troostrijke toespraak, aan mijne geliefde broeders en zusters in den Heere Jezus Christus, die in onze dagen met mij, door de Baaidienaars gehaat en versmaad worden. VI + 15 blz. Veendam, T. E. Mulder, 1835.
1835*: Betge, Chr. C. Eene ernstige vermaning aan onbekeerden, tot opwekking der zorgelooze en slapende zielen; tot vernietiging van het dwaze ongeloof en tot troost en bemoediging van de ware geloovigen of iets over onze booze en gedonteerende dagen, waarin vele valsche profeten-leeraren en Christenen zijn opgestaan, die den krijg voeren tegen de uitverkorenen Gods in J. Chr. met eene ernstige waarschuwing aan alle trouwelooze Burgemeesters of dergelijke rechters. 34 blz Groningen, J. H. Bolt, 1836.
1836: Iets over onze boze en godonterende dagen, waarin vele valse Profeten-Leeraren en Christenen zijn opgestaan, die den krijg voeren tegen de uitverkorenen Gods in J.C., met een ernstige waarschuwing aan alle trouweloze Burgemeesters, of dergelijke Regter, door C.C. Bete. Prijs 25 cents

* vermeld in de Catalogus van de tentoonstelling met betrekking tot de „Afscheiding van 1834″, gehouden van 10 – 20 october 1934 in het Geografisch Instituut te Utrecht 

c169-c070-c-c-betge-sta-stil-wandelaar c169-c070-1834-08-21-c-c-betge-opregte-haarlemsche-courant c069-c070-1834-05-16-betge-c-c-betge-groninger-courant c169-c070-1836-11-04-c-c-betge-groninger-courant c169-c070-1836-11-08-c-c-betge-groninger-courant

___________________________________________________________

08-11-1836 Groninger Courant
J. H. BOLT , Boekdrukker en Boekverkooper te Groningen, gelezen hebbende, in de Groninger en Provinciale Couranten van den 3 November l.l., eene Advertentie wegens een Boekje van C. C. BETGE, getiteld : ERN-
STIGE VERMANINGEN, en wat er al verder volgt, berigt, dat hij wel op aanzoek van genoemden Schrijver hetzelve ter zijner Drukkerij heeft ter Pers gebragt, maar dat na afloop daarvan de uitgave van een zoodanig iets door
hem volstrekt is van de hand gewezen.
Weshalve — daar hij van de hen ter verkoop toegezondene Exemplaren, door den Boekhandelaar T. E. MULDER, te Veendam, welke zich met de Uitgave van dit Geschrift heeft belast, geene wil verkoopen — hij verzoekt,
dat het ALOM TE BEKOMEN, waarmede de gemelde Advertentie een’ aanvang neemt, niet op hem mag worden toegepast.
___________________________________________________________

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling