H079 H080 Jacob Hofman Aaltje Boersma

___________________________________________________________

H120 Kleinzoon Jacob Schriemer
C051 zuster Antje Lap-Hofman
___________________________________________________________

Jacob (Sipkes) Hofman, dagloner, * 17-12-1885 Oudega, † 13-8-1951 Zuurdijk, Ewer 7 x 04-05-1910 Ulrum Aaltje (Wolters) Boersma, * 23-7-1886 Zoutkamp, † 12-5-1965 Warffum

Bewoners Ewer 7
Bruidegom 24 en bruid 23 jaar
De gehuwden verklaren hierbij te erkennen een kind van het mannelijk geslacht genaamd Henderikus geboren te Zoutkamp den negenden Mei negentienhonderd en zes als zoon van Aaltje Boersma, [] en tot welke erkenning door den vader de moeder hare toestemming geeft
Ouders bruid konden niet schrijven
Ouders Aaltje: Wolter Boersma dagloner x Jitske Winius
Ouders Jacob: Sipke Hofman dagloner x Jeltje Boelens wonende te Houwerzijl

___________________________________________________________

h079 h080 hofman boersema  h079 hofman boersma huw 1945  h079 hofman boersma 1951 overl

Kinderen Jacob Hofman en Aaltje Boersma:

 1. Henderikus Hofman, * 19-05-1906 Zoutkamp, † ?

Erkend bij huwelijk op 04-05-1910 van Aaltje Boersma met Jacob Hofman

 1. Jeltje (Jacobs) Hofman, * 17-06-1910 Houwerzijl, † ? wonende te Faan x 12-10-1933 Leens Sietse (Jans) Schriemer, dagloner, * 14-09-1911 Tolbert, † ?

Bruidegom 22 en bruid 23 jaar
Ouders Sietse Schriemer: Jan Schriemer, dagloner x Geertje van der Heide
Verklarende de moeders van bruidegom en bruid niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd
Bij het huwelijk heeft de bruidegom met toestemming van de bruid erkend Jacob, * 6-10-1928 te Zuurdijk, Ewer 7 als Jacob Hofman en door erkenning Jacob Schriemer † 15-2-2001 Electra x 19-06-1954? Aafke Zuidema

 1. Wolter (Jacobs) Hofman, kweker, * 26-04-1912 Zuurdijk, † 21-11-1962 Eenrum, 50 jaar x 12-05-1938 Leens Antje (Jacobs) Boersma

bruidegom 26 en bruid 25 jaar
getuigen huwelijk: Sipkeliena, oud een en twintig jaar, zonder beroep, wonende te Zuurdijk, zuster van de bruidegom en Cornelia Boersma, oud negen en twintig jaren, zonder beroep, wonende te Nieker, zuster van de bruid
ouders bruid: Jacob Boersma x Sijtske Douma

 1. Sipkeliena (Jacobs) Hofman, * ?, † 01-02-2013 Ten Post x 04-05-1940 Menno Staal, * 25-06-1919, † 13-12-1990 Appingedam

___________________________________________________________

Ouders Jacob Hofman:

Sipke (Jacobs) Hofman dagloner, * 07-07-1854 Oudega, † 18-03-1926 Houwerzijl, 71 jaar x Jeltje (Harmens) Boelens, * 15-03-1861 Oostermeer, † 06-11-1954 Houwerzijl, 92 jaar

Bruidegom 30 en bruid 23 jaar
Ouders Sipke: Jacob Roelofs Hofman x Eelkje Barteles Kooistra
Ouders Jeltje: Harmen Boelens x Romkjen Alles IJtsma

___________________________________________________________

Kinderen Sipke Hofman x Jeltje Boelens

 1. Romkje (Sipkes) Hofman, * 21-09-1884 Oudega, † 06-01-1884 begraven Houwerzijl x 14-05-1910 Ulrum Sietse (Sijtzes) Grijpstra, daglooner, * 19-07-1886 Leens, † 15-10-1979,  begraven Houwerzijl

Bruidegom 23 en bruid 25 jaar, wettiging 1 kind, Jeltje, * 03-10-1906 Houwerzijl
Verklarende de moeder der bruid niet te kunnen tekenen als hebbende geen schrijven geleerd 

 1. Jacob (Sipkes) Hofman dagloner * 15-12-1885 Oudega † 13-8-1951 Zuurdijk, Ewer 7, 65 jaar x 04-05-1910 Ulrum Aaltje (Wolters) Boersma * Zoutkamp 23-7-1886, † 12-5-1965
  H079 H080
 1. Harmen (Sipkes) Hofman, * 07-10-1887 Oudega, x 29-05-1913 Leens Martje (Johannes’) Ludema, daglooner, * Munnekezijl,

Bruidegom 25 en bruid 20 jaar
Getuigen huwelijk: Jacob Goris, 29 jaar, daglooner te Houwerzijl
Ouders bruid: Johannes Ludema, † 22-01-1938 Leens, 76 jaar x Aaltje Boersma, * Niawier, † 22-01-1938 Leens, † 19-02-1924 Leens, 62 jaar 

 1. Eelkje (Sipkes) Hofman, 23-01-1890 Kommerzijl, † 08-09-1890 Houwerzijl x 25-10-1913 Ulrum Jan (Jakobs) Goris, daglooner, * Houwerzijl, † 19-05-1967

Bruidegom 29 en bruid 23 jaar
Verklarende de moeder des bruidegoms niet te kunnen tekenen als hebbende geen schrijven geleerd 

 1. Emke (Sipkes) Hofman, * 25-11-1891 Niekerk, x 12-096-1914 Ulrum Egbert Davids) Renkema, daglooner, * Lutjegast

Bruidegom 22 en bruid 22 jaar
Ouders bruidegom: David Renkema x Frouktje Stol  

 1. Antje (Sipkes) Hofman, * 27-08-1893 Houwerzijl, † 10-04-1983 x 01-06-1918 Ulrum Jannes (Jacobs) Lap, * 13-03-1893 Warfhuizen, † 10-09-1962 Zuurdijk, 69 jaar |C051

Bruidegom 25 en bruid 24 jaar
Verklarende de moeders van der comparanten niet te kunnen teekenen, als hebbende geen schrijven geleerd
Ouders Antje: Sipke Hofman, daglooner x Jeltje Boelens
Ouders Antje: Jacob Lap x Trientje van Dijk
Aangever overlijden Jannes: Klaas Koning, 62 jaar, landarbeider, wonende te Zuurdijk

 1. Gepke (Sipkes) Hofman, * 01-02-1896 Houwerzijl x 04-05-1921 Ulrum Jan (Wiegers) Delfstra, daglooner, * Zuurdijk

Bruidegom 22 en bruid 25 jaar
Verklarende de moeder des bruidegoms niet te kunnen teekenen als hebbende geen schrijven geleerd
Ouders bruidegom: Wieger Delfstra x Tietje Bonnes graven A009 A010 

 1. Roelfke (Sipkes) Hofman, * 16-11-1897 Houwerzijl, † 23-06-1900 Houwerzijl, 2 jaar
 1. Barber (Sipkes) Hofman, * 13-03-1900 Houwerzijl, † 02-11-1988 begraven Houwerzijl x Tamme Tammens, * 07-05-1894, † 17-02-1977 begraven Houwerzijl
 1. Roelfke (Sipkes) Hofman, * 24-02-1902 Houwerzijl, † 17-08-1988 Houwerzijl x 14-05-1929 Ulrum Tjerk (Jacobs) Nanninga, * 29-03-1900 Zuurdijk, † 15-04-1968

Bruidegom 29 en bruid 27 jaar
Ouders bruigom Jacob Nanninga x Klaaske Hoekstra
De broer van Tjerk, Jacob Nanninga, is begraven in C018

___________________________________________________________

Terug naar Vak H
Terug naar huidig indeling