1943 vliegend fort “Mary Ellen III” Verslagen U.S. Army Air Forces betreffende het neerstorten

 

CASUALTY Questionnaire
1664

1. Your name: Ward John R. Rank 1st Lt. Serial No. 0-802085

2. Organization 385(H) Gp Commander Vandeventer Rank Col. Sqn Co Hamilton Rank Major

3. What year did you go down? 1943 month December day 11

4. What was the mission:
stratigic, target, Emden, Germany, target time 1400, altitude 25,000 route scheduled, over Norh Sea, route flown as briefed

5. Where were you when you left formation?
Over North Sea off. Coast of Holland

6. Did you bail out?
Yes

7. Did other members of crew bail out?
Yes

8. Tell all you know about when, where, how each person in your aircraft for whom no individual questionnaire is attached bailded out. A crew list is attached. Please give facts. If you don’t know, say: “No Knowledge”.

Lts. Poore, Nichols, and Stuckenbruck, Sgts. O’connel, Balough, Capellos, Kelly, Woodall (deceased) all bailed out over Holland.

9. Where did your aircraft strike the ground?
In area of Zudkamp, Holland

10. What members of your crew were in the aircraft when it struck the ground? (Should cross check with 8 above and individual questionnaires)
S/Sgt. Morris.

11. Where [] they in aircraft?
Waist gun position (B-17)

12. What was their condition?
Unknown

13. When, where, and in what condition did you last see any members not already described above?
All living members of crew were seen in Amsterdam 1 week later and again at Camp Lucky Strike, France, May. 1945
(Attached)

Forrest V. Poore 1st Lt

Lynn C. Stuckenbruck 2nd Lt. Navigator

William A. Nichols 2nd Lt. Bombardier

John D. O’Connel T/Sgt. Radio Operator

Paul L. Balough S/Sgt. Radio Operator, Asst.

William Kelly T/Sgt. Engineer

Alva M. Woodall (deceased) S/Sgt. Engineer, Asst

James Capellos Sgt. Tail Gunner

Harold Morris (deceased) S/Sgt. Ball Turrit
Haedquarters
Goodfellow Field
San Angelo, Texas

6 November 1945

Subject: Interrogation of Former Prisoners of War
To: Commanding General, Army Forces, Washington 25, D.C.
Attn: Personal Affaires Branch, Room 4315 Munitions Building

1. In compliance with your TWX AFPPS, 28 Sept 45, the following information is submitted:
a. Name of caualty: Alva Woodall
b. Rank: S/Sgt.
c. Crew Position: Top Turret Gunner
d. Date last seen: 6 March 1944
e. Place last seen: Over coast line over Holland adjacent []
f. Circumstances of loss of aircraft: Aircraft assigned to 385th Bombardment Group, 4th Combat Wing. Aircraft was attacked by single engine fighters in returning from bombing mission. Enemy fire struck our Number Two engine causing fire which quickly spread tot he wing.
g. Known information (eye witness only):
I was co-pilot on this mision. Crewe members saw Woodall had landed in a canal and drowned.
I know Woodall could not swim and was scared of water.
Conversations with German military personnel who took us captive revealed that Woodall had landed in a canal and drowned. Woodall’s parachute and name plate, both of which were soaked with water, were shown us at the time of this statement. In addition the Germans stated that Woodall’s body was at Sudkemp, however, the body was not shown to us.

John R. Ward, 1st Lt, AC
0802085, Goodfellow, Texas

Cc: CG, AFTRIC, Attn: Pers. Affairs Off.
Cc: CG, AAFCFTC, Attn: Pers. Affairs Off.
Aan de Heer Chef Staf Militair Gezag
Sectie I
Groningen

En Aan: C.A. Detachment
Bloemsingel 1
Groningen

No.802/5/2. 27 Maart 1945 -1.776.1. 11 Mei 1945

Graven Gealliëerde en Duitsche Militairen.
--

Naar aanleiding van het terzijde aangehaald schrijven, heb ik de eer, U het volgende mede te delen.
Op de algemeene begraafplaats te Oldehove bevindt zich één graf van een gealliëerde militair. Het betreft hier een oorlogsvlieger, wiens naam en verdere bijzonderheden hieronder volgen:
Alva M. Woodall,
Number 140883140 T 43 A.
Address: Luna E. Woodall,
310n Magnolla Avenue,
Orlando. Fla. P.

Deze vlieger, wiens bommenwerper op 11 December 1943 in een luchtgevecht werd aangeschoten, kwam per parachute beneden en raakte in het Reitdiep bij Oldehove.
Hij was misschien reeds dood of anders is hij verdronken; in elk geval werd het lijk na eenige tijd opgevischt.
In tegenwoordigheid van de toenmalige politieautoriteiten en den Hervormde predikant Ds. P.G. Dijkema werd Woodall in den vroegen morgen van 16 December 1943 ter aarde besteld op de algemeene begraafplaats te Oldehove. De predikant bad en laas een psalm in het Engelsch.
Op zijn graf is geplaatst een wit kruis met zijn naam en het opschrift: He died for his country.

Graven van Duitsche militairen zijn in deze gemeente niet aanwezig.

Vertrouwende, dat bovenstaande inlichingen voldoende zijn.

De Burgemeester van Oldehove,
(get) C. Slager
den Afdeelings Militairen Commissaris
Vak V.
Assen Parkhotel.

13 November 1945. 1337/-1.776.1 30 November 1945.

Neergestorte Gealliëerde vliegers

Naar aanleiding van Uw terzijde aangehaald schrijven, heb ik de eer, U het volgende mede tedeelen.
Tijdens de bezettingsjaren zijn in de gemeente Oldehove geen geallieerde vliegtuigen geland.
Op 11 December 1943 echter stortte een Amerikaansche bommenwerper neer in de naburige gemeente Leens.
Eén der piloten, die per parachute was uitgesprongen, daalde echter in een breed water en verdronk.
Deze piloot, genaamd: Alva M. Woodall, Number 14083140 T 43 A, Adress: Luna E Woodall, 310n Magnolla Avenue te Orlando in Florida USA; werd op 16 December 1943 op de algemeene begraafplaats te Oldehove begraven.
Van dit alles werd door mij bij schrijven van 11 Mei 1945 mededeeling gedaan aan den Militairen Commissaris te Groningen en aan het CA Detachement te Groningen.
Op 29 October 1945 werd het lijk van genoemden Woodall door Amerikaansche legerautoriteiten opgegraven, wellicht met de bedoeling het te Maatricht te herbegraven.
De moeder van Woodall werd door een plaatselijk comite schriftelijk met de bijzonderheden betreffende de dood van haar zoon in kennis gesteld. Deze brief werd inmiddels door haar beantwoord.
Over de rest van de bemanning is hier niets bekend; misschien zijn hieromtrent in de gemeente Leens nog eenige bijzonderheden bekend.

De Burgemeester van OLDEHOVE,
Get. C. Slager.
het Ministerie van Oorlog
Bureau Gravendienst
’s-Gravenhage.

Nr 162. 15 November 1945. 1391/-1.776.1 10 November 1945.

Onderhoud militaire graven.

In antwoord op Uw nevenvermeld schrijven, deel, ik U mede, dat in de gemeente Oldehove geen graven van Duitsche militairen aanwezig zijn.
In December 1943 werd op de algemeene begraafplaats te Oldehove een Amerikaansche vlieger begraven. Hiervan werd mededeeling gedaan aan de daarvoor aangewezen instanties.
Vanwege de Amerikaansche leger-autoriteiten is het lijk van deze vlieger begin November opgegraven, zeer waarschijnlijk met de bedoeling, het een herbegrafenis te geven op de begraafplaats voor gesneuvelde Amerikaansche vliegers te Maastricht.
Momenteel bevinden zich in deze gemeente geen graven van Gealleerde militairen meer.

De Burgemeester van OLDEHOVE,
Get. C. Slager.

 

 


Het tijdelijke graf van Alva M Woodall is met geel aangegeven

 

   
De grafpaal te Oldehove                                De grafpaal te Margraten

 

___________________________________________________________

Terug naar 1943 neerstorten vliegend fort Mary Ellen III