A128 A129 Schelte Toxopéus en Itje Torringa

___________________________________________________________

A127 dochter Annette Toxopéus († 1893)
A130 A131 schoonzoon Djurre Siccama († 1965) en dochter Jantine Toxopeus († 1954)
A132 A133 schoonzoon Johan Antonie Doyer († 1962) en dochter Annette Henriette Toxopeus († 1988)
A134 dochter Henderika Catharina Toxopeus († 1989)
A135 kleindochter Jacoba Siccama en Jacob de Waard
A145 vader Roelf Eijes Torringa († 1885) A146 moeder Annetta Geuchina Zijlma († 1884)

___________________________________________________________

Itje (Roelfs) Torringa, * 28-08-1861 Zuurdijk, Ewer, Hayemaheerd, † 22-05-1940 Zuurdijk, Ewer, Hayemaheerd, 78 jaar x 19-05-1884 Leens Schelte (Lambertus’) Toxopeus, landbouwer te Garsthuizen en boerderij “Kooyenburg, * 26-03-1858 Tjamsweer,  † 15-08-1933 Groningen, 75 jaar

In de akten van de burgerlijke stand wordt de achternaam Toxopeus geschreven. Ondertekend werd met Toxopeus en later Toxopéus. Op de grafsteen eveneens Toxopéus 
Schelte had een hekel aan zijn voornaam en verbood zijn kinderen hem te benoemen
Zijn dochter Annette Doijer-Toxopeus, destijds woonachtig in Shanghai, overtrad – gezien de afstand – het verbod en noemde haar zoon Schelto.
Jan Doijer, een nadere zoon van Annette Doijer-Toxopeus, noemde zijn zoon ook Schelto.
Jacoba de Waard-Siccama, nichtje van Schelto en Jan, bleef niet achter en noemde de jongste zoon ook Schelto

Itje was in het bezit van een deel van “Van de Schelde tot de Weichsel” samengesteld door de neven J.A. en L. Leopold, waarin ondermeer opgenomen was “‘n Aovend op Daipswaal” geschreven door haar oom Geuchien Zijlma
Getuigen huwelijk: Enno Torringa, 30 jaar, landbouwer, broeder bruid, wonende Zuurdijk; Eije Torringa, 26 jaar, landbouwer, broeder bruid, wonende Zuurdijk; Jan de Cock, 38 jaar, landbouwer, zwager bruid, wonende Hornhuizen (boerderij Onrust); Stephanus Louwes, 59 jaar, landbouwer, oom bruid, wonende Vliedorp 
Bruidegom 26 bruid 22 jaar
Ouders bruidegom: Lambertus Pieters Toxopeus, landbouwer x Jantje Scheltes van Gennip
Getuigen geboorteaangifte Schelte: Koert Hansen Mulder, 51 jaar, ijzersmid, wonende Appingedam en Herman Noordhoff, 38 jaar, bakker, wonende Appingedam
Aangevers overlijden Schelte: Jacob van der Wal, 52 jaar, boekhouder, wonende Groningen en Gerrit Herman Borghardt, 64 jaar, klerk, wonende Groningen 
Getuigen geboorteaangifte Itje: Nicolaas Bolt, 33 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk (Ewer 3) en Albert Dob, 59 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen
Aangevers overlijden Itje: Geert Lukas Smidt, 37 jaar, leedaanzegger, wonende Groningen

 Pince-nez gedragen door Schelte Toxopeus, geleverd door opticien W. Bebingh, Grote Kromme Elleboog 1 te Groningen
 Lorgnet gebruikt door Itje Toxopeus-Torringa

___________________________________________________________

In 1934 schonk mevrouw Itje Toxopeus-Torringa, wonende te Groningen door bemiddeling van B. W. Siemens te Houwerzijl een aantal stukken, welke na de ordening en beschrijving bleken in rechtstreeks of voor een groot deel in zijdelings verband te staan tot de Familie Torringa, welke  de boerderijen “Hayemaheerd“, “Stoepemaheerd”, “Freeburg”, “Doornbosheerd” en “Nieuw Ewer” te Zuurdijk heeft bewoond. Toen de heer Roelf Eijes Torringa, boerderij “Hayemaheerd” in 1885 overleed, zijn de stukken nog enige tijd op de boerderij bewaard gebleven totdat ze werden overgebracht naar de boerderij “Kooyenburg” van Schelte Toxopeus gehuwd met een dochter van R.E. Torringa genaamd Itje Torringa. Toen deze boerderij niet langer door het echtpaar Toxopeus-Torringa bewoond werd, ontfermde de heer Siemens zich over de verzameling en met toestemming van Itje Torringa, die inmiddels weduwe was geworden, werd ze overgebracht naar het rijksarchief in Groningen. Er worden nog steeds stukken toegevoegd. (Archieftoegang 484 Familie Torringa 1676 – 1889)___________________________________________________________

    
foto d.d. 2004

___________________________________________________________

Kinderen:

  1. Lambertus Pieter (Scheltes) Toxopeus, * 10-06-1885 Garsthuizen x Meentje Heeres
  2. Annette (Scheltes) Toxopeus, * 12-07-1887 Garsthuizen
  3. Jantine (Scheltes) Toxopeus, * 06-11-1888 Garsthuizen x Djurre (Djurres) Siccama 
  4. Annette Henriette (Scheltes) Toxopeus, * 11-11-1894 Zuurdijk x Johan Antonie (Antonies) Doijer
  5. Hendrika Catharina (Scheltes) Toxopeus, * 13-01-1897 Zuurdijk x Jacobus Daniël Poll
___________________________________________________________


28 augustus 1836 foto verjaardag Itje Toxopeus-Torringa 

v.l.n.r.:
bovenste rij (staand) : kleinzoon Toon Siccama, kleindochter Ida Siccama, zoon Bertus Toxopeus, kleinzoon Toon Doijer, schoondochter Meentje Toxopeus-Heeres, kleindochter Meentje Wijk-Toxopeus, schoonkleinzoon Simon Wijk, kleindochter Itie Hijlkema-Toxopeus, kleinzoon Jut Siccama
tweede rij (zittend): schoonzoon Jut Siccama, schoonzoon Jo Doijer, dochter Tine Siccama-Toxopeus, de jarige Itje Toxopeus-Torringa, dochter Net Doijer-Toxopeus, dochter Riek Poll-Toxopeus
derde rij (hurkend): kleinzoon Schelto Doijer, kleinzoon Jan Doijer, kleindochter Coob de Waard-Siccama

Kleindochter Coob Siccama vertelde dat de grotere kleinkinderen “op hete kolen zaten”, want het was “Bommen Berend” en daar wilden ze heen en de verjaardag kon hun min of meer gestolen worden! 

___________________________________________________________

Terug naar Vak A