C.O. Jellema ‘DOORNBOSHEERT’

Doornbosheert is een boerderij op Zuurdijk.
Klaas T. Noordhuis werd er geboren en groeide er op. Klaas Tammo trouwde op 7 februari 2003 met Cornelius Onno Jellema in het kerkje van Zuurdijk.
Cor Jellema stierf op 19 maart in datzelfde jaar.

 

Gedicht van Cor Jellema opgedragen aan Klaas::

Gedekte veiligheid, daken breeduit:
de voorraadschuren. Dwars daarop ‘t vooreind.
Onuitgesproken eenzaamheid verfijnt
tot kijken: velden, groen achter de ruit,

oneindig voor het kind, een dijk besluit
wat wereld is. Zonlicht op halmen seint
verlangen over. Wegzijn. Dat verdwijnt
nooit. Ondanks erf, gracht, singel, fluitenkruid.

Daar nestelde een koolmees ieder jaar.
Je wees de boom op ‘t hoekje van de gracht,
de holte aan, nu dichtgegroeid. Ik dacht:

je was het wat je zag, en nog, de som
van zien; ‘t bestaan der dingen draai je om
door het te zijn, hun voorraad, hun gevaar.

C.O. Jellema

uit vijf sonnetten voor K.

___________________________________________________________

Noot: De in de boom nestelende koolmees is geen verzinsel van de dichter. De boom stond in de appelhof en tegen de ree aan.