1813 werkzaamheden op de kwelder van Hayemaheerd

___________________________________________________________

In 1805 werd de “Nieuwe Zuurdijksterpolder” te Zuurdijk, 58 hectare, voorheen genaamd  “t Nieuwe Uiterdijkje” herbedijkt.
De nieuwe dijk en de kwelder achter de nieuwe dijk moesten onderhouden en bewerkt door dijkwerkers.

 

In september 1813 stond op de kwelder, eigendom van Everdina Oudeman, de weduwe van Roelf Eijes een tent, waarin meerdere dijkwerkers verbleven.

Op 17-09-1813 werd in de tent het kind Bernardus Jacobs Dijk Drent geboren. In de geboorteakte staat dat het kind geboren is Harm Jacobs Drent en deszelfs huisvouw Grietje Harkes.
Echter, pas in 1817 zijn de ouders gehuwd. Daarvoor “hokten” ze.

 

Bernardus Jacobs Dijk Drent, * 17-09-1813 Zuurdijk des s: avonds om vijftien uiren in de Tent staande op de Kwelder van den Weduwe van Roelf Ejes, wonende te Zuurdijk, uit hem Jacob Harms Drent Declarant en Grietje Harkes Desselfs Huisvrouw geboren en aan welk hij verklaard heeft den voornaam van Bernardus Jacobs Dijk te hebben gegeven

De derde voornaam is de verwijzing naar de dijk bij de kwelder.
Getuigen geboorteaangifte: Jan Rierts oud 39 jaar, dagloner, wonende Zoutkamp en Jan Jans Bos, 32 jaar, dagloner, wonende Kommerzijl [] de Eerste Getuige die deze niet met ons hebben vertekend als kunnende niet schrijven

___________________________________________________________

Ouders:

Jacob Harms Drent, dagloner, schipper, * Niehove, † 10-08-1824 Oldekerk, 69 jaar, huis no 20 Niekerk, domicilie Niezijl x II 14-08-1817 Grijpskerk Grietjen Harkes (Pol), arbeidster, * ? Niezijl, † 24-05-1845 Niezijl, 63 jaar

De huwelijksakte werd des avonds te zeven uur opgemaakt door Klaas J: de Waard, Officier van den Burgerlijken Staat binnen de Gemeente Grijpskerk
De bruidegom was weduwnaar van Enje Ennes en de bruid  weduwe van Klaas Tammes
Bruidegom 62 en bruid 36 jaar | bruidegom was schipper, wonende te Niezijl
De Bruid Grietje Harkes verklaarde niet te kunnen schrijven
Ouders bruidegom: Harm Jacobs Drent x Aafke Kornelis
Ouders bruid: Harke Jans, arbeider x 21-05-1780 Niezijl Martje Klaassens (Pol), † 21-12-1815 Niezijl  | beiden van Pieterzijl
Vader bruid Harke Jans was weduwnaar van Jijmke Reinders
Moeder bruid Martje was weduwe van Louwe Pieters; zij huwden 16-05-1773 Grijpskerk
Aangevers overlijden Jacob: Tamme Jans Meerveld, 28 jaar, schoenmaker, en Klaas Luuts Bakker, 26 jaar, arbeider, beide wonende Niekerk
Grietje Harkes Pol huwde op 11-09-1803 Niezijl Klaas Tammes, boerenarbeider, † 20-01-1809 Niezijl, 38 jaar

 

___________________________________________________________

Bernardus Jacobs Dijk Drent, * 17-09-1813 Zuurdijk, zeeman, † 21-04-1853 Katwijk aan Zee, 40 jaar x 25-10-1840 Katwijk Antje/Annetje Haasnoot, Katwijk aan Zee

Woonde Wijk 5 huisnr 524 Katwijk aan Zee 
Ouders Haasnoot: Jan Krijnsz Haasnoot x Neeltje Vooijs

Kinderen Drent-Haasnoot:

1. Jan (Bernardus) Drent, * Katwijk aan Zee, † 22-03-1855 Den Helder, 13 jaar, aan boord van de schoener “Anna Marie Henriette”, liggende in Den Helder

2. Jacobus (Bernardus) Dijk Drent , 06-11-1842 Katwijk aan Zee x 27-03-1872 Leuntje Kruijt, * 04-11-1845 Katwijk aan Zee

Bruidegom 29 en bruid 26 
Ouders bruid: Dirk Kruijt x Aagje Parlevliet

3. Krijn (Bernardus) Dijkdrenth, * 17-01-1844 Katwijk aan Zee x 14-12-1870 Geertje Verloop, * 06-05-1844 Katwijk aan Zee

Bruidegom 26 bruid 26
Ouders  Geertje : Harmen Verloop x Maartje de Best

4. Bernardus (Bernardus) Dijkdrenth, * 20-07-1847 Katwijk aan Zee x 12-02-1873 Katwijk Annetje Haasnoot, * 30-08-1846 Katwijk aan Zee

Bruidegom 25 en bruid 24 jaar
Ouders bruid: Pieter Haasnoot x Louisa Ester Wassenaar 

5. Leendert (Bernardus) Dijkdrenth, stuurman, * Katwijk aan Zee, † 02-06-1878 Middelburg, 27 jaar

Hij woonde te Katwijk aan Zee, zijn vader is overleden aldaar

___________________________________________________________

Kinderen Grietje Harkes (Pol) x Klaas Tammes (Drent) , boerenarbeider, † 20-01-1809 Niezijl, 38 jaar

  1. Martje Klasens Drenth, dienstmaagd, * 06-04-1805, De Waard , ~ 14-04-1805, † 06-12-1886 Niezijl, 82 jaar  x 04-06-1835 Grijpskerk Jan Wobbes Veenema, grenier, boerenknegt, arbeider, * Sebaldeburen, † 14-07-1869 Niezijl, 68 jaar

Bruidegom 34 en bruid 30 jaar
Ouders bruidegom: Wobbe Jans Veenema x Wimke Alberts, arbeidster

  1. Harke Klaassens Drent, fuselier bij het tweede Bataillon der achtste Afdeeling infanterie met onbepaald verlof, wonende in het schip, arbeider, * 21-09-1808 Niezijl, ~ 25-09-1808 Niezijl, † 10-04-1869 Groningen, 60 jaar

x I 12-02-1835 Groningen Sietske Visker, naaister, ~ 05-05-1807 Groningen, † 15-10-1857 Groningen, ruim 50 jaar, Noorder Haven, letter L no 66

Bruidegom I 26 en bruid I 27 jaar 
Harke: Een van tweeling 
Bruidegom: Harke Klaassens, zich noemende Drent
Schriftelijke permissie van den Kolonel Kommanderende de achtste Afdeeling Infanterie gegeven aan den bruidegom om een wettig huweljk aan te gaan 

Moeder bruid 1: Janke Visser 
Verklarende de moeder van die echtgenoot niet te kunnen schrijven

x II 06-06-1858 Groningen Trijntje Gerrits, naaister, * 29-09-1810, ~ 16-07-1811 Groningen, † 08-11-1874 Groningen, 64 jaar

Bruidegom II 49 en bruid II 47 jaar 
Hebbende de bruidegom onder eede verklaard, dat hij van zijne jeugd af den familienaam Drent, welke door zijn vader is aangenomen, steeds heeft gedragen, doch niet in staat is daarvoor een legaal bewijs bij te brengen, uit hoofde het hem onbekend is, of in der tijd van die naam aanneming eene akte is opgemaakt; voorts dat hij volgens gebruik den voornaam zijns vaders in den tweeden naamval heeft aangenomen en dien ten gevolge ook, in de door hem overgelegde onder 3o aangehaalde overlijdens akte van zijne vorige vrouw Harke Klaassens Drent is genoemd 
Verklarende de echtgenoote [] niet te kunnen schrijven
DTB Groningen 1811: Dingsd d 16 Trijntje onechte D: v. Janna Gerrits op de keesweer
Moeder bruid 2: Janna Gerrits, werkvrouw 

  1. Riemke Klaassens (Drent/Drenth), * 21-09-1808 Niezijl, ~ 25-09-1808 Niezijl, † 05-03-1866 Noordhorn, 57 jaar x 31-01-1833 Zuidhorn Jan Hindriks Wieringa/Wiersema, timmerman, * 26-07-1797 Tolbert, † 12-05-1853 Noordhorn, 54 jaar

Riemke: Een van tweeling
Bruidegom 35 en bruid 24 jaar
Bruidegom weduwnaar van Grietje Benediktus Vegter
Ouders bruidegom: Hindrik Hiddes Wieringa, arbeider x 16-05-1790 Tolbert Hindrikje Jans, arbeidster

  1. Tamme Klaassens, ~ 01-01-1804 Niezijl, † ?
___________________________________________________________

 

Jacob Harms (Drent) x 17-02-1782 Grijpskerk Enje Ennes, † 02-10-1809 Niezijl, 53 jaar, nalatende benevens haren echtgenoot, 4 kinderen

DTB Grijpskerk 1782: Den 3 Februari voor de eerste maal gekondigt
Den 30 dito voor de twede maal
Den 17 dito voor de derde maal Jacob Harms van Commerzijl en Enje Ennes van Noordhorn

Kinderen Jacob Harms (Drent) x Enje Ennes

  1. Aafke Jakobs Drent, wolkennaaister, ~ 25-05-1792 Groningen, aan het Schuitendiep, † 26-01-1853 Oldekerk, 60 jaar x 03-01-1817 Oldekerk Anne Everts Nanninga, timmerman, ~ 25-04-1790 Oldekerk, † 04-07-1857 Oldekerk, 67 jaar

Bruidegom 26 bruid 24
Ouders Aafke: Jacob Harrems x Einje Ennes
Ouders bruidegom: Evert Pieters Nanninga, timmerman x Albertje Pieters

  1. Berend Jakobs (Drent), ~ 14-12-1794 Niezijl, † 14-07-1808 Niezijl, 13 jaar
  1. Kornelis Jakobs (Drent), ~ 08-04-1798 Niezijl, † ?
___________________________________________________________

 

Terug naar Stormvloeden Dijken en Polders