Menu +

Stormvloeden, dijken en polders

___________________________________________________________

B.W. Siemens, kleinzoon van Roelf Eijes Torringa en voorheen landbouwer op De Hoogte, publiceerde in 1974 zijn boek: Dijkrechten en Zijlvesten.

Op de tekening is te zien welke inpolderingen er tussen 1729 – 1837 in De Marne zijn geweest.

Voor 1729 legde men al lage zomerdijkjes aan op de kwelders. Deze dijkjes, ook kadijken genoemd, waren in de winter niet bestand tegen hoge waterstanden en stormvloeden. Deze bedijkte kwelders werden gebruikt voor het weiden van vee en hooibouw.

Topografische kaart (voor 1825) Zuurdijk, waarop ook duidelijk zichtbaar is kleiweg van Barnegaten naar Houwerzijl en de kleiweg van Huizingaheem naar Kattenburg, Wehe  en Leens.

1717: Kerstvloed

1729: Jonker Onno Alberda van Nijenstijn gaat over tot de bedijking van de kwelder “Het Hooge Slijck“, later genoemd “De oude Zuurdizjksterpolder“, 354 hectare. Naar alle waarschijnlijkheid zal de bestaande zomerdijk verzwaard zijn. Van deze bedijking zijn geen stukken in de archieven aanwezig. Van later onderhoud zijn stukken in de archieven aanwezig.

1766: Van De “Hoogster”- of “Vliedorperpolder” te Houwerzijl, 37 hectare, is  de zomerdijk verzwaard

1805: de “Nieuwe Zuurdijksterpolder” te Zuurdijk, 58 hectare, voorheen genaamd “‘t Nieuwe Uiterdijkje” werd herbedijkt. Van deze bedijking zijn in het archief stukken aanwezig.

1810: De Torringa– of Stoepenpolder te Zuurdijk, oorspronkelijk een hooikwelder, werd omgeven door een zomerkadijk en in 1818-1819 door H.W.J. Torringa vergroot tot 43 hectare.

1813: werkzaamheden op de kwelder van Hayemaheerd

1825: Stormvloed. Bij de middeldijk van de boerderij Hayemaheerd ontstond een kolk en het veerhuis “Op de Douwen” werd beschadigd, waarbij 1 dode viel.

1837: De Torringapolder, 15 hectare, in Vierhuizen werd in 1837 ingedijkt door H.W.J. Torringa van Zuurdijk. Van deze bedijking zijn in het archief stukken aanwezig.

1855: De Hoogster en Nieuwe Zuurdijksterpolder zijn in 1855-1856 samengevoegd.

 

___________________________________________________________