C065 C066 Jannes Lap Evertje van Dijk

In bewerking

___________________________________________________________

C053 C054 zoon Jacob Lap, schoondochter Trientje van Dijk
C055 C056 dochter Teetje Lap, schoonzoon Anne Bos
C062 C063 zoon Luitje Lap, schoondochter Trijntje de Vries

___________________________________________________________

Jannes (Luitjens) Lap, daglooner, * 19-07-1844 Vliedorp, † 02-12-1909 Zuurdijk, 65 jaar x 24-10-1867 Leens Evertje (Jacobs) van Dijk, dagloonster, * 01-09-1844 Leens, † 20-12-1925 Zuurdijk, 81 jaar

Bruidegom 23 en bruid 23 jaar; wettiging 1 kind Jacob, * 30-08-1867 Zuurdijk
Verklaarde de bruid hare naam niet te kunnen teekenen als hebbende zulks niet geleerd
Ouders bruidegom: Luitjen Lap x Teetje Warner
Ouders bruid: Jacob Ekkes van Dijk, daglooner x Meiske Fokkes Haan
Aangevers overlijden Jannes: Klaas Koning, 34 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jan van Slooten, 33 jaar, 33 jaar, wonende te Zuurdijk
Aangevers overlijden Evertje: Folkert van der Zweep, 55 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Klaas Klaassen, 52 jaar, daglooner, wonende Zuuridjk

 

c065 lap dijk jannes 1909 kopie c065 lap vries jannes 1925 kopie

___________________________________________________________

Kinderen Lap-van Dijk:

 1. Jacob (Jannes’) Lap, boerenknecht, daglooner, * 30-08-1867 Zuurdijk, † 21-10-1930 Zuurdijk, 63 jaar x 19-05-1892 Leens Trientje (Sierts) van Dijk, dienstmeid, * 14-08-1866 Warfhuizen, † 26-03-1951 Zuurdijk, 83 jaar

Bruidegom 24 bruid 25 jaar
Aangever geboorte: Jacob Ekkes van Dijk, 49 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
Getuigen geboorteaangifte: Jannes Lap, 23 jaar, boerenknecht, wonende Zuurdijk en Berend Alberts, 46 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Jacob werd erkend bij het huwelijk van Jannes Lap en Evertje van Dijk op 24-10-1867 
Ouders Trientje: Siert van Dijk x Anna Bloem 
Aangevers overlijden Jacob: Remmert Schaap, 33 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Stephanus Jacobus Wildervanck,54 jaar, secretarie-beambte, wonende Wehe 
Aangevers overlijden Trientje: Remmert Schaap, 53 jaar, landarbeider, wonende Zuurdijk

2. levenloos kind, * † 07-04-1871 Zuurdijk, mannelijk geslacht 

Aangevers: Simon Jolman, 29 jaar, daglooner, wonende Zuuridjk en Klaas van Vliet, 62 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk 

3. Teetje (Jannes’) Lap, dienstmeid, * 20-06-1869 Zuurdijk, † 16-11-1920 Groningen, wonende Zuurdijk, 51 jaar x 17-05-1894 Leens Anne (Jans) Bos, daglooner, * 13-05-1871 Winsum, † 04-06-1954 Groningen, wonende Leens, 83 jaar

C055 C066
Bruidegom 23 bruid 24 jaar
Getuigen geboorteaangifte: Reeuwert Blink, 39 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Foppe Jan Bakker, 36 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Ouders Anne: Jan Jans Bos, daglooner x Grietje Westerhoff
Aangevers overlijden Teetje: Hindrik Louwe de Jonge, 35 jaar, administrateur van het Academisch Ziekenhuis en Taeke Henstra, 40 jaar, klerk, beiden wonende Groningen
Aangevers overlijden Anne: Albertus Ignatius Kubbenga, 30 jaar, arbeider, wonende Haarlem

4. Luitje (Jannes’) Lap, boerenknecht, * 22-02-1873 Zuurdijk, † 21-02-1949 Leens, 75 jaar x 10-05-1900 Leens Trijntje (Gerrits) de Vries, * Kollum, † 07-01-1949 Groningen, wonende Leens, 69 jaar

Bruidegom 27 bruid 20 jaar
Ouders bruid: Gerrit de Vries x Janke Wilbers
Getuigen geboorteaangifte: Jan van Kampen, 42 jaar, koopman, wonende Wehe en Foppe Jan Bakker, 40 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Aangever overlijden Luitje: Pieter Hoeksema, 46 jaar, landarbeider, wonende Leens
Aangever overlijden Trijntje: Michiel Cornelis de Jonge, 45 jaar, bediende, wonende Groningen

___________________________________________________________

Ouders Jannes Lap:

Luitjen Klasens (Klaas) Lap, boerenknecht, daglooner, *  Zuurdijk, † 16-07-1873 Houwerzijl, 64 jaar x 29-05-1833 Ulrum Teetje/Tietje Jans (Jannes) Warners, dagloonersche, * Houwerzijl, † 27-08-1864 Houwerzijl, 58 jaar

Bruidegom 24 en bruid 26 jaar
Ouders Luitjen: Klaas Luitjens Lap, daglooner x Korneliske Hendriks Kamphuis
Ouders Teetje: Jannes Jans Warners, daglooner x Aafke Gijwes Til, dagloonersche
Verklarende de moeder der bruid haren naam niet te kunnen teekenen, als hebbende zij geen schrijven geleerd

Kinderen Luitjen Lap x Teetje Warners:

 1. Klaas (Luijtens) Lap, * 18-07-1833 Vliedorp, † 23-08-1834 Vliedorp, 1 jaar

huis geteekend N: 2 te Vliedorp
aangevers overlijden: Kornelis Harms van Straten, 38 jaar, daglooner en Jakob Derks de Jonge, 31 jaar, olieslagersknecht, beide wonende te Vliedorp, als naburen

 1. Klaas (Luijens) Lap, boerenknecht, landgebruiker, landbouwer, * Vliedorp, † 16-01-1917 Zuurdijk, 81 jaar x 27-05-1861 Leens Elizabeth (Gerrits) Jolman, dienstmeid, * Zuurdijk, † 24-01-1917 Zuurdijk, 79 jaar
  C067 C068

Bruidegom 26 en bruid 23 jaar
Getuigen huwelijk: Jelte Jans Jeltes, 70 jaar, Rijks-veldwachter, wonende te Wehe, oom van de bruid []
Verklarende de moeders van de comparanten niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd
Ouders Klaas: Luitjen Klasens Lap x Teetje Jannes Warners
Ouders Elizabeth: Gerrit Lammerts Jolman x Anna Simons Jeltes
Aangevers overlijden Elizabeth: Willem Meijer, 46 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jacob Pruis, 33 jaar, wonende te Zuurdijk
Aangevers overlijden Klaas: Willem Meijer, 46 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jacob Pruis, 33 jaar, wonende te Zuurdijk

 1. Aafke (Luitjens) Lap, * Vliedorp 14-01-1837, † 10-09-1837 Vliedorp, 7 maanden
 2. Aafke (Luitjens) Lap, * 14-09-1838 Vliedorp, † 06-02-1917 Houwerzijl, 78 jaar x 11-05-1861 Ulrum Meint (Ruurds) van Kuiken, daglooner, * Nes (Westdongeradeel), † 29-11-1875 Houwerzijl, 46 jaar

Bruidegom 31 en bruid 24 jaar
Verklarende de bruidegom zijnen naam niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd

 1. Korneliske/Kornelske (Luitjens) Lap, * 31-07-1841 Vliedorp, † 25-11-1919 Houwerzijl, 78 jaar x 22-05-1867 Ulrum Hendrik (Wijbrands) Buikema, boerenknecht, * 16-12-1841 Leens, † 13-03-1925 Niekerk, 83 jaar

Bruidegom 25 en bruid 25 jaar
Ouders bruidegom: Wijbrand Rijpkes Buikema x Aukje Remkes Dijkstra

 1. Jannes (Luitjens) Lap, * 19-07-1844 Vliedorp, † 02-12-1909 Zuurdijk, 65 jaar x 24-10-1867 Leens Evertje (Jacobs) van Dijk, * 01-09-1844 Leens, † 20-12-1925 Zuurdijk, 81 jaar
  C065 C066

Bruidegom 23 en bruid 23 jaar; wettiging 1 kind Jacob, * 30-08-1867 Zuurdijk
Verklaarde de bruid hare naam niet te kunnen teekenen als hebbende zulks niet geleerd
Ouders bruid: Jacob Ekkes van Dijk, daglooner x Meiske Fokkes Haan
Aangevers overlijden Jannes: Klaas Koning, 34 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jan van Slooten, 33 jaar, 33 jaar, wonende te Zuurdijk
Aangevers overlijden Evertje: Folkert van der Zweep, 55 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Klaas Klaassen, 52 jaar, daglooner, wonende Zuuridjk 

___________________________________________________________

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling