A074 A077 Jacob Hekma x Martje Hekma-Wijk

in bewerking

___________________________________________________________

Kerkhof Graf 28 29: Jan Ennes Hekma x Korneliske (Duurts) Rits(z)ema, ouders
Kerkhof Graf 30:  Aaltje Jans Hekma, zuster
A073 Enne Hekma, broer
A075 A076 Martje Hekma-Huizing, schoonzuster
; Duurt Hekma, broer
A078 Korneliske Hekma, nicht
___________________________________________________________

Jacob (Jans) Hekma, landbouwer boerderij “Castor”, * 08-08-1867 Zuurdijk, † 27-07-1936 Leens, 68 jaar x 05-04-1899 Winsum Martje (Peterus) Wijk, * 04-01-1876 boerderij “Ernstheem”, † 12-11-1955 Leens, 79 jaar

Naar Boerderij “Castor” 
Waarschijnlijk fokte hij met zijn broer Enne (Jans) Hekma paarden onder de naam: Gebroeders Hekma
Het huwelijk bleef kinderloos
Ouders Jacob: : Jan Ennes Hekma, x Korneliske (Duurts) Rits(z)ema, 69 jaar, Kerkhof Graven 28 29
Ouders Martje: Peterus Wijk x Klaaske Stol
Getuigen geboorteaangifte Jacob: []

a073 grafmonument hekmaa073 grafmonument hekma _00002 kopie

a074 jacob hekma adva074 jacob hekma adv 2a074 1955 11 12 martje hekma wijk adv 1

a074 1906 04 25 j hekma beklemmig zuurdijk
NvhN 25-04-1906 verkoop eigendom Castor; beklemde meijer J. Hekma
a074 1912 06 08 j hekma hazewindhond NvhN 08-06-1912a074 1922 05 16 j hekma windhond jong
NvhN 16-05-1922
a074 1914 04 25 gebr hekma stier
NvhN 25-04-1914 Jacob en Enne Hekma
a074 1928 10 06 j hekma legerhond vermist
NvhN 06-10-1928
a074 1928 12 29 j hekma verhuur land
NvhN 29-12-1928
a074 1930 03 06 hekma boeldag zuurdijk NvhN 04-03-1930a074 1936 11 28 jacob hekma castor verhuring NvhN 28-11-1936 a074 1953 12 05 hekma-wijk bomen castor NvhN 05-02-1953

___________________________________________________________

Vader Jan Ennes Hekma kocht in 1875 van de erfgenamen van zijn oom Freerk Jans Hekma (Kerkhof Graf 27)  de boerderij “Castor“.
In 1897 werd bij de verdeling van de nalatenschap Castor tegendeel aan Jacob Hekma.
In 1930 gingen hij en zijn echtgenote in Leens wonen, het huis waar later het notariskantoor Hibma was gevestigd.
 Gevelsteen “Castor” en “Pollux”, Hoofdweg 1, Leens
In 1930 werd de boerderij verhuurd aan neef Jan Enne Hekma, die in 1937 landbouwer werd op Huizingaheem.
In 1937 werd de boerderij verhuurd aan Willem Togtema en in 1948 aan IJsbrand Jacob Togtema.

In 1956 werden bij de verdeling eigenaar:
Triintje Fokeltje (Tine) Meijer gehuwd met Rubertus Jacob (Ru) Clevering, landbouwer Huninga te Eenrum
en Fokelina Alida Jouktje Meijer gehuwd met Gerke Schuringa

___________________________________________________________

Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling