1880 – 1881 doodgraver Douwe van der Sloot

 

 

Op heden donderdag den 29 April 1880 hebben Kerkvoogden der hervormde gemeente van Zuurdijk Hendrik Dijkinga, als doodgraver voor het tijdvak den 30 April 1879 tot 1 Mei 1880, uitbetaald en voor het vervolg bedankt op grond zijnen bediening en het onderhoud van de nieuwe begraafplaats te wenschen overliet.

Verder is met Douwe van der Sloot overeengekomen om dezelfde functies voor dezelfde voordeelen van af den 30 April 1880 tot den 1 Mei 1881 waar te nemen.

J Huizing

J Zijlma

 

___________________________________________________________

Douwe van der Sloot zie: C080

In 1880 plaatste Douwe zijn initialen in het raamluik van het lijkhuisje

 

___________________________________________________________

Terug naar Doodgravers