Molenaar Kamp

in bewerking

___________________________________________________________

Hendrik Jans Kamp, bakkersknecht, broodbakker, ~ 24-01-1802 Vliedorp, † 13-05-1837 Zuurdijk, 36 jaar, huis 24b x 08-12-1831 Leens Grietje Klazens Huizenga, broodbakkersche, zonder beroep, * 01-03-1805, ~10-03-1805 Warfhuizen, † 21-07-1850 Oostwold, 45 jaar, des avonds tien uur

Bij acte van 20-12-1834 werd door Hendrik Jans Kamp gekocht:
Eene behuizinge met annexen geteekend Numero vier en twintig zijnde een broodbakkerij benevens een Rogmolen tot dus ver nog ongenummerd met den beklemming van het daarbij behorende heem waarop voorschreven gebouwen zijn staande doende jaarlijks op Mei aan Simon Jans Jeltes landbouwer te Zuurdijk in de gemeente Leens Canton Kwartier en Provincie als boven en in de Kadastrale legger der Gemeente Leens bekend onder Sectie G. numero twee honderd vier en tachtig en twee honderd vijf en tachtig, zijnde de Rogmolen door Comparant verkoper op voorschreven heem in den jare achttien honderd een en dertig nieuws gebouwd

Blijkens de akte van overlijden woonde Hendrik Jans Kamp in het huis 24b. In 1839 woonde op 24b Jacob Geerts Staal op 24b en Grietje Klasens Huizenga op 24d
Hendrik Jans Kamp zal bakkersknecht geweest zijn bij Elle Heines Elles, 26 jaar, bakker te Warfhuizen
Bruidegom 29 bruid 26 jaar
Ouders bruidegom: Jan Hendriks Kamp, kleermaker x Martje Luitjes/Luutjes
Ouders bruid: Klaas Jans Huizenga, schoenmaker x Eva Geerts
DTB Niekerk Vliedorp 1802: Den 24 Jan: het kind gedoopt [] van Jan Hinderks en Martjen Luutjes
Aangevers overlijden Hendrik: Klaas Luitjes Lap, 60 jaar, daglooner en Jan Christiaans Betgé, 33 jaar, daglooner,, beide te Zuurdijk woonachtig [] verklarende de laatstgenoemde deposant niet te kunnen schrijven, als hebbende zulks niet geleerd
Aangevers overlijden Grietje: Kornelis Kornelis van der Wal, 62 jaar, zonder beroep, wonende Lagemeeden, goede bekende en Hilbrand Nicolaas Balk, 34 jaar, zonder beroep, wonende Oostwold, mede goede bekende

Kinderen Kamp-Huizenga:

  1. Jan (Hendriks) Kamp, voerman, dagloner, * 21-04-1834 Warfhuizen, † 25-03-1913 Appingedam, 78 jaar x 03-06-1865 Ulrum Janna Venekamp, * 15-11-1837 Zoutkamp,  † 13-08-1913 Appingedam, 75 jaar

Bruidegom 31 bruid 27
Getuigen huwelijk: geen familieleden
Ouders bruid: Roelf Geerts Venekamp, schoenmaker x Anje Pieters Boerema, schoenmakersche
Getuigen geboorteaangifte Jan: Elle Heines Elles, 26 jaar, bakker, en Evert Mennes Beukema, 26 jaar, dagloner, beide wonende te Warfhuizen
Getuigen geboorteaangifte Janna: Eisse Klasen Sluiter, 47 jaar, schipper, wonende zoutkamp en Albert Kaspers Groothuis, 46 jaar, heel- en vroedmeester, wonende Ulrum

  1. Hendrik (Hendriks) Kamp, * 14-09-1837 Zuurdijk, huis 24b 12-04-1838 Zuurdijk, 7 maanden

Getuigen geboorteaangifte:
Getuigen geboorteaangifte: Tjerk Jacobs Zantenga, 30 jaar, daglooner en Jacob Sjabbes Gastema, 27 jaar, broodbakkersknecht, beiden te Zuurdijk woonachtig
Aangevers overlijden: Derk Hoeksema, 43 jaar, onderwijzer der jeugd, wonende Zuurdijk, nabure en Klaas Luitjes Lap, 62 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk, nabure

___________________________________________________________

Grietje Klazens Huizenga, bakkersche, broodbakkersche, zonder beroep, * 01-03-1805, ~10-03-1805 Warfhuizen, † 21-07-1850 Oostwold, 45 jaar, des avonds tien uur hertrouwde op 23-02-1839 Leens met Jacob Sjabbes Gastema, bakkersknecht, bakker, broodbakker, scheepsjager, arbeider, * 12-02-1810, ~ 01-03-1810 Hoogemeeden, † 19-05-1886 Hoogkerk, 76 jaar

___________________________________________________________

Naar Molenaar Gastema 

Terug naar Molenaars