B014 Hillegonda Jacoba Torringa-Torringa (1941) B015 Gerard Torringa (1938)

___________________________________________________________

A zoon Hendericus Warendorp Torringa x J Bos
A kleinzoon Jan Warendorp Torringa
B001 B002 ouders Jannes Luitje Torringa x Trientje Tebbens
B004 B005  broer Adam Torringa  x Adriana Anlina Loots
B007 nicht Jacobina Titia Westerhuis-Torringa
B013 zoon Pieter Johannes Torringa x Allegonda Paulina Niesen
B016 zoon Jannes Luitje Torringa x Geertruida Niessine Heeres
B017 kleinzoon Gerard Torringa († 1986)

___________________________________________________________

Gerard (Jannes) Torringa, landbouwer, * 08-04-1872 Zuurdijk (boerderij “Stoepemaheerd”), † 23-01-1938 Visvliet, 65 jaar, wonende Groningen, Westersingel 10

Gerard Torringa was in 1897 lid de Rederijkerskamer M.I.N.E.R.V.A. te Zuurdijk
Gerard Torringa was actief in de paardensport als pikeur, eigenaar en fokker.
Hij verkreeg uit de erfenis van zijn zwager Klaas Torringa het drafpaard W Petrosia. Na zijn overlijden ging W Petrosia over op zijn zoon Jannes Luitje Torringa..
In de uitslagen van voor 1938 wordt afwisselend J.L. Torringa en dan weer Gerard Torringa als eigenaar vermeld.

Getuigen geboorteaangifte Gerard: Johannes Beukema, 49 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Jacob Waterbolk, 56 jaar, burgemeester, wonende Wehe
Aangever overlijden Gerard: Dirk Elsinga, 32 jaar, landbouwer, wonende Visvliet 
Ouders: Jannes Luitjes Torringa (B001) x Trijntje Tebbens (B002)
Grootouders: Henderikus Warendorp Jannes Torringa (Graf 41) x Antje Ates de Graaf (Graf 40)
Overgrootouders: Jannes Luitjens Torringa x Hendrika Warendorp (Graf 39)

x 21-08-1902 Kantens Hillegonda Jacoba (Pieters) Torringa, * 19-07-1876 Zandeweer, † 26-09-1941 Groningen, 65 jaar

Bruidegom 30 bruid 26
Getuigen huwelijk: Louwe Boer, 40 jaar, landbouwer te Warfhuizen, zwager bruidegom; Adam Torringa, 36 jaar, landbouwer te Leens, broeder bruidegom; Jacob Julles Arkema, 57 jaar, landbouwer Usquert, oom bruid; Johan Torrenga, 27 jaar, landbouwer Zandeweer, broer bruid
Aangever overlijden Hillegonda Jacoba: Ebbert Hulzebos, 64 jaar, lijkkistenfabrikant, wonende Groningen

In de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakte van Hillegonda Jacoba is de achternaam vermeld als Torrenga. Dit had moeten zijn Torringa. In de geboorte- en huwelijksakte wordt getekend met Torringa


Getuigen geboorteaangifte: Nanning Jans Wieringa, 68 jaar, veldwachter, wonende Kantens en Heiko de Vries, 34 jaar, broodbakker, wonende Kantens

Ouders Hillegonda Jacoba: Pieter (Johannes) Torrenga, landbouwer x Martje (Jacobs) Arkema. Pieter tekent met Torringa.    Vanaf dit huwelijk wordt de naam in de registers van de Burgerlijk Stand: Torrenga
Grootouders: Johannes (Pieters) Torringa x Louwke (Harms) Addinga  Johannes tekent met Torringa
Overgrootouders: Pieter Jannes Torringa x Anje Klaassen Thema
Betovergrootouders: Jannes Luitjens Torringa x Hendrika Warendorp (Graf 39)

___________________________________________________________

                
In het artikel wordt onterecht de leeftijd van 70 jaar vermeld

___________________________________________________________

Gerard en zijn broers Adam Torringa en Hendericus Warendorp Torringa fokten paarden.
Op 16-02-1911 werd echter op de te Assen gehouden Voorjaars-Rijkshengstenkeuring afgekeurd zijn hengst Cellebroeder.
Naar Fokker Gerard Torringa
16-02-1911 Verslag keuring

___________________________________________________________

Gerard Torringa en zijn zoon Jannes Luitje Torringa waren in 1935 eigenaar van de merrie W. Petrosia en koersten ook met deze merrie. Deze draver zal verkregen zijn uit de nalatenschap van zwager/oom Klaas Torringa.
In het Leeuwarder Nieuwsblad van 20-07-1935 staat het verslag van het kampioenschap Korte Baan:
Door het breken van zijn sulky kwam de pikeur van W. Petrosia, G. Torringa, in de laatste bocht te vallen. In dezelfde serie reden 20 meter voor de finish de pikeurs J. de Boer en J. van Leeuwen elkaar in de wielen.
Verslag 
Joannes Franciscus de Boer 
was een kleinzoon van pikeur Jan Pieter Oepkes de Boer, die voor Hendericus Warendorp Jannes Torringa (de grootvader van Gerard Torringa) ondermeer Goliath reed.
___________________________________________________________

In het Nieuwsblad van het Noorden van 12-05-1937 is de verhuizing naar de Westersingel 10 te Groningen vermeld: 

Van 1936 tot 1938 woonden de zoons Jannes Luitje Torringa en Hendericus Warendorp Torringa op de boerderij te Warfhuizen.
In 1938 vertrok Jannes Luitje Torringa naar zijn ouders aan de Westersingel 10 te Groningen en daarna naar de boerderij “Vierhuizen” aan de Heirweg 6 te Visvliet.
Hendericus Warendorp Torringa bleef op de boerderij te Warfhuizen.
Op maandag 10-07-1939 werd de schuur van deze boerderij in brand gestoken. Het voorhuis bleef gespaard.

11-07-1939 NvhN
Foto 14-07-1939 Het Noorden in Woord en Beeld
Herbouw tekening 

___________________________________________________________

Gerard kocht in 1935 de boerderij “Vierhuizen” aan de Heirweg 6 te Visvliet.
 NvhN 26-02-1935

K.J. de Waard, landbouwer op De Waarden te Grijpskerk noteerde in zijn dagboek:
1935
21 Febr. De boerderij Vierhuizen groot 37.07.50 Hct vaste huurƒ 275 verkocht aan G. Torringa van Zuurdijk voor ƒ 70000. Uit de hand verkocht. Deze boerderij is op 13 Jan. 1931 verkocht voor ƒ 50.100

De verkopers waren de broers Izebrand, Harko en Lammert de Boer. Zij stelden Dirk Elsinga (1905-1964) als bedrijfsleider aan. Dirk was ook in 1938 de bedrijfsleider van Gerard Torringa.
Vanaf 1937 woonde Gerard in Groningen en ging blijkbaar met de bus naar Visvliet om de boerderij te bezoeken en overleg te plegen met bedrijfsleider Elsinga. Op 23-01-1938 stapte Gerard in Visvliet uit de bus, zag een auto niet en werd met fatale gevolgen aangereden.
Het ligt voor de hand dat Gerard naar de boerderij gebracht werd, temeer daar de bedrijfsleider Dirk Elsinga het overlijden mijn de gemeente Grijpskerk aangaf.
Op de grafsteen staat dat Gerard in Groningen is overleden. In de advertentie staat niet dat Gerard in Visvliet is overleden. Wel staat er Groningen, Westersingel 10. Wellicht dat de advertentie aan de grafsteenhouwer gegeven is, waardoor deze meende dat de overlijdensplaats Groningen was.

Bij de boedelscheiding werd aan de zoon Jannes Luitje Torringa x Geertruida Niessien Heeres de boerderij “Vierhuizen” toegedeeld.
De boerderij te Warfhuizen aan de Zuurdijksterweg 4 werd toegedeeld aan de zoons Hendericus Warendorp Torringa x Jantje Catharina Bos en Pieter Johannes Torringa x Allegonda Pieternella Niesen.

___________________________________________________________

Op 07-07-1936 brandde door blikseminslag de schuur van de boerderij “Vierhuizen” af. Verzekeraar Woudsend dekte de schade

Onder architectuur van J.C. Velting werd de schuur herbouwd door I.J. Kielstra te Visvliet (Nvhn 28-07-1936)

___________________________________________________________

Het voorhuis van de boerderij “Vierhuizen” voldeed blijkbaar voor het toekomstige echtpaar J. L. Torringa G. N. Heeres niet meer aan de eisen van de tijd en werd besloten tot het bouwen van een nieuw voorhuis. Bij meer boerderijen op het Groningerland gebeurde toen en nu hetzelfde.


NvhN 14-09-1938

 NvhN 24-09-1938 
NvhN 13-10-1938

___________________________________________________________

In de oorlog werden per ongeluk door waarschijnlijk Engelse vliegtuigen bommen gegooid op de Stad Groningen. Deze bommen maakten vooral in de eerste oorlogsjaren slachtoffers. Bij de jaarlijkse dodenherdenking van 4 mei nemen de bomslachtoffers een aparte plaats in.

De meeste slachtoffers vallen in de nacht van 26 op 27 september 1941. Vanwege de opkomende mist wordt een Engels bombardement op Emden op het laatste moment afgeblazen, maar een aantal vliegtuigen is al onderweg. Een van deze vliegtuigen bombardeert per ongeluk de Groningse Schildersbuurt.

De eerste bom valt aan de achterzijde van Westersingel 6, waar Hillegonda Jacoba Torringa dodelijk gewond raakt. De bom kwam door het dak en trof Hillegonda in de slaapkamer. []
Op Zuurdijk ging het “verhaal” dat de brandkast op zolder door de bom werd geraakt en vervolgens kwam de brandkast door de zoldervloer naar beneden en viel bovenop Hillegonda.

 

___________________________________________________________

Kinderen:

  1. Pieter Johannes (Gerards) Torringa, * 11-12-1903 Warfhuizen, † 25-09-1985 Hardenberg x Allegonda Paulina Niesen, * 30-05-1923, † 15-05-2015

Getuigen geboorteaangifte: Harmannus Jan Boer, 34 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen en Fokke Ronda, 32 jaar, gemeentebode, wonende Wehe

  1. Jannes Luitje (Gerards) Torringa, landbouwer op de boerderij “Vierhuizen” te Visvliet, * 06-10-1906 Warfhuizen, † 15-02-1987 Visvliet x 28-04-1938 Bedum Geertruida Niessine Heeres, * 18-05-1917 Siddeburen, † 30-06-2009 Zuidhorn

Getuigen geboorteaangifte Jannes: Harmannus Jan Boer, 37 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen en Albert Smit, 34 jaar, gemeenteveldwachter, wonende Wehe
Bruidegom 31 bruid 20 jaar

Getuigen huwelijk: Jan Alberts Ploegh, 66 jaar, landgebruiker, wonende Bedum, stiefvader der bruid en Pieter Johannes Torringa, 34 jaar, ambtenaar ter secretarie, wonende Westerbork, broeder van den bruidegom
Ouders Geertruida: Berend Geert Heeres, assuradeur x Jantiene Hofman

  1. Hendericus Warendorp (Gerards) Torringa, landbouwer, * 01-02-1910 Warfhuizen, † 17-12-1982 Warfhuizen, 72 jaar x 21-09-1938 Leens Jantje Catharina (Jans) Bos, * 01-09-1915 Zuurdijk, † 08-01-2012 Warfhuizen

Getuigen geboorteaangifte Hendericus: Harmannus Jan Boer, 40 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen en Albert Smit, 37 jaar, gemeenteveldwachter, wonende Wehe
Bij Koninklijk Besluit van 29-07-1912 is de naam Warendorp toegevoegd aan de achternaam Torringa 
Getuigen geboorteaangifte Jantje
: Rieuwert Blink, 85 jaar, zonder beroep, wonende Zuurdijk en Stephanus Jacobus Wildervanck, 39 jaar, secretarie-beambte, wonende Den Hoorn
Bruidegom 28 bruid 23 jaar 

Ouders Jantje: Jan Jacob Bos, landbouwer (Pollux) x Henderica Harmanna van der Steeg 
Getuigen huwelijk: Pieter Johannes Torringa, 34 jaar, ambtenaar ter secretarie, wonende Westerbork, broeder van den bruidegom en Titia Hillegonda Bos, 21 jaar, zonder beroep, wonende Groningen, zuster van de bruid 

___________________________________________________________

Terug naar Vak B