Luidklok Maria teksten

in bewerking

___________________________________________________________

In publicaties worden de onderstaande teksten aangehouden.

Bovenste randschrift:
HER HINRICK KERCKHER. IJWE TO EWER. BAUKE TO EWER. HARMA MEYNERSSOEN KERCKVOGHEDEN WEREN HERMAN MI GOET.

Onderste randschrift:
ANNO DNI MCCCCLXXXII. MARIA BIN ICK GHEHETEN. KERSPEL TO SURDIKE LEITE MI GETE’. 

De teksten zijn onder de kop en schouder van de klok rondom de klok gegoten. Tussen de woorden is een + aangebracht en bovendien worden gedeelten van zinnen gescheiden met afbeeldingen van apostelen.

De klok is zo opgehangen dat de afbeelding van Maria op het zuiden zit en die van Kunibertus op het noorden.
Direct boven de beeltenis van Maria is een beeltenis van een apostel geplaatst, daarna komt het woord: ANNO. De teksten te laten beginnen met her + hinrick op de bovenste regel en ANNO is te verdedigen. her hinrick was naar alle waarschijnlijkheid de pastoor van de kerk. In de tekst worden zowel kerkheer en kerkvoogden genoemd.

In de randschriften komt tussen woorden en letters vaak het teken  voor. Wellicht om duidelijk te maken dat er een nieuw woord begint.  Mogelijk is dit teken voor opvulling van de tekst dient. Een paar woorden zijn afgekort, zoals GETE. Zijn de afbeeldingen van de apostelen gelijkmatig over de klok verdeeld.? Weten zal zijn Meten.

___________________________________________________________

Onderstaande foto’s zijn op 04-11-2017 genomen door een amateur, die pas later zag dat de beelden en teksten zo fraai waren. Een professionele fotograaf zal ongetwijfeld foto’s van een veel betere kwaliteit maken. Het werk van Herman is het waard. Wellicht kan ook beter gezien worden of Herman alle letters met de hand in was heeft gemodelleerd of dat hij een mal heeft gebruikt. Het laatste ligt voor hand. In dat geval zouden er overeenkomsten gevonden kunnen worden op de ander door Herman gegoten klokken.

___________________________________________________________

Bovenste regel: [apostel] her + hinrick [apostel]

Onderste regel: [apostel] ANNO [apostel]

        
Hakbijl? en boek: ?            Zwaard en boek?: ?

___________________________________________________________

Bovenste regel:[apostel] her + hinrick [apostel]  kerckher [apostel] ywe


Onderste regel: [apostel] DNI  [apostel]
ANNO DNI: in het jaar des heren 

       
Zwaard en boek?: ?                       Kruis: Andreas?

 

___________________________________________________________

Bovenste regel: [apostel] bauketo [apostel] ewer + herm[]

[apostel] MARIA [apostel] BIN + ICK

        
? en boek: ?                           knots? en geen boek: ?

 

___________________________________________________________

 

___________________________________________________________

Bovenste regel [apostel] meynerd   soen [apostel]

Onderste regel: [apostel] GHEHETN [apostel]

In de beschrijvingen wordt altijd genoteerd: meynerssoen 

Er staat echter: meynerd  soen. De laatste letter van de naam Meynerd lijkt in het geheel niet op de letter s welke voorkomt in het woord soen.

   
Volderstok? en boek        Pen? en boek

___________________________________________________________

 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Terug naar Luidklok Maria