Menu +

Luidklok “Maria” in de toren van Zuurdijk

______________________________________________________________

Geluidsopname van de luidklok door Ed Hartman

______________________________________________________________

De torenklok die de naam Maria draagt, is één van de oudste van De Marne, stamt uit 1482 en is gegoten door een man genaamd Herman. Deze klok heeft randversieringen van Jezus, Maria en de apostelen, en een randschrift in gotische letters:
HER HINDRICK KERKHER. YWE TO EWER. BAUKE TO EWER. HARMA MEYNERSSOEN KERCKVOGHEDEN WEREN.
HERMAN MI GOET.
ANNO DNI MCCCCLXXXII.
MARIA BIN ICK GHEHETEN.
KERSPEL TO SURDIKE LEITE MI GETE’.

Ook staat er een afbeelding van Sint Kunibertus op. De laatste naam, en dat op een torenklok uit 1482, roept vragen op. Is het toeval òf is er een herinnering aan verbonden? St Kunibertus leefde rond het jaar 600 en was leermeester van Dagobert, koning van het Frankenland. Hoe hij hier is gekomen is niet bekend. Maar het is wel toevallig dat die naam in de Groninger Ommelanden, in één van de kleinste dorpjes, honderden jaren later op een oude torenklok gevonden wordt. 

(Moeten we daarom onze kerk maar Kunibertkerk noemen?)

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

Terug naar kerk Zuurdijk

Naar de windvaan op de toren