1943 vliegend fort Mary Ellen III archief gemeente Oldehove

 

 

In te zenden in duplo aan het
INFORMATIEBUREAU VAN HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
Te ’S-GRAVENHAGE

14 Korte Voorhout
Afdeeling Gravendienst
Bezuidenhoutscheweg 22

Verzonden op 28 Maart 1941

Te gebruiken by eventueele nieuwe gevallen van ter aarde bestelde buitenlanders.-

Den heer Burgemeester der Gemeente OLDEHOVE (Gr.)

Aan de Heer Chef Staf Militair Gezag
Sectie I
Groningen

En Aan: C.A. Detachment
Bloemsingel 1
Groningen

No.802/5/2. 27 Maart 1945 -1.776.1. 11 Mei 1945

Graven Gealliëerde en Duitsche Militairen.
--

Naar aanleiding van het terzijde aangehaald schrijven, heb ik de eer, U het volgende mede te delen.
Op de algemeene begraafplaats te Oldehove bevindt zich één graf van een gealliëerde militair. Het betreft hier een oorlogsvlieger, wiens naam en verdere bijzonderheden hieronder volgen:
Alva M. Woodall,
Number 140883140 T 43 A.
Address: Luna E. Woodall,
310n Magnolla Avenue,
Orlando. Fla. P.

Deze vlieger, wiens bommenwerper op 11 December 1943 in een luchtgevecht werd aangeschoten, kwam per parachute beneden en raakte in het Reitdiep bij Oldehove.
Hij was misschien reeds dood of anders is hij verdronken; in elk geval werd het lijk na eenige tijd opgevischt.
In tegenwoordigheid van de toenmalige politieautoriteiten en den Hervormde predikant Ds. P.G. Dijkema werd Woodall in den vroegen morgen van 16 December 1943 ter aarde besteld op de algemeene begraafplaats te Oldehove. De predikant bad en laas een psalm in het Engelsch.
Op zijn graf is geplaatst een wit kruis met zijn naam en het opschrift: He died for his country.
Graven van Duitsche militairen zijn in deze gemeente niet aanwezig.
Vertrouwende, dat bovenstaande inlichingen voldoende zijn.

De Burgemeester van Oldehove,
(get) C. Slager
den Afdeelings Militairen Commissaris
Vak V.
Assen Parkhotel.

13 November 1945. 1337/-1.776.1 30 November 1945.

Neergestorte Gealliëerde vliegers

Naar aanleiding van Uw terzijde aangehaald schrijven, heb ik de eer, U het volgende mede tedeelen.
Tijdens de bezettingsjaren zijn in de gemeente Oldehove geen geallieerde vliegtuigen geland.
Op 11 December 1943 echter stortte een Amerikaansche bommenwerper neer in de naburige gemeente Leens.
Eén der piloten, die per parachute was uitgesprongen, daalde echter in een breed water en verdronk. Deze piloot, genaamd: Alva M. Woodall, Number 14083140 T 43 A, Adress: Luna E Woodall, 310n Magnolla Avenue te Orlando in Florida USA; werd op 16 December 1943 op de algemeene begraafplaats te Oldehove begraven.
Van dit alles werd door mij bij schrijven van 11 Mei 1945 mededeeling gedaan aan den Militairen Commissaris te Groningen en aan het CA Detachement te Groningen.
Op 29 October 1945 werd het lijk van genoemden Woodall door Amerikaansche legerautoriteiten opgegraven, wellicht met de bedoeling het te Maatricht te herbegraven.
De moeder van Woodall werd door een plaatselijk comite schriftelijk met de bijzonderheden betreffende de dood van haar zoon in kennis gesteld. Deze brief werd inmiddels door haar beantwoord.
Over de rest van de bemanning is hier niets bekend; misschien zijn hieromtrent in de gemeente Leens nog eenige bijzonderheden bekend.

De Burgemeester van OLDEHOVE,
Get. C. Slager.
het Ministerie van Oorlog
Bureau Gravendienst
’s-Gravenhage.

Nr 162. 15 November 1945. 1391/-1.776.1 10 November 1945.

Onderhoud militaire graven.

In antwoord op Uw nevenvermeld schrijven, deel, ik U mede, dat in de gemeente Oldehove geen graven van Duitsche militairen aanwezig zijn.
On December 1943 werd op de algemeene begraafplaats te Oldehove een Amerikaansche vlieger begraven. Hiervan werd mededeeling gedaan aan de daarvoor aangewezen instanties.
Vanwege de Amerikaansche leger-autoriteiten is het lijk van deze vlieger begin November opgegraven, zeer waarschijnlijk met de bedoeling, het een herbegrafenis te geven op de begraafplaats voor gesneuvelde Amerikaansche vliegers te Maastricht.
Momenteel bevinden zich in deze gemeente geen graven van Gealleerde militairen meer.

De Burgemeester van OLDEHOVE,
Get. C. Slager.


 

 

Terug naar 1943 vliegend fort Mary Ellen