C018 Jacob Nanninga

Grafsteen: gedeeltelijk verdwenen

C085: tante moederszijde, Jantje Meijer-Hoekstra

___________________________________________________________

Jacob (Jacobs) Nanninga, * 19-02-1902 Zuurdijk, † 26-08-1907 Ewer, Zuurdijk, 5 jaar

Aangever en getuigen geboorte Jacob: vader Jacob (Pieters) Nanninga; Luitje Koiter, 52 jaar, koopman, wonende te Wehe; Kornelis Jolman, 29 jaar, gemeentebode, wonende te Wehe
Aangevers overlijden: Hendrik Meijer, 40 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk (Ewer 17) en Willem Loots, 49 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk (Ewer 3)

c018 1907 nanninga j    c018 nanninga j 2012

Ouders:

Jacob (Pieters) Nanninga, boerenknecht, * 17-03-1866 Vliedorp, † 05-08-1944 Leens 4 uur, wonende te Leens, zonder beroep, 78 jaar

Aangever overlijden: Freerk Huizinga, 66 jaar, zonder beroep, wonende te Houwerzijl; die van het overlijden uit eigen wetenschap kennis draagt
Freerk Huizinga was gehuwd met Klasina (Pieters) Nannenga en zwager van Jacob (Pieters) Nanninga

x 18-05-1889 Ulrum, Klaaske (Baukes) Hoekstra, dienstmeid, * Paesens, † 24-01-1943 Houwerzijl, 74 jaar

Getuigen: Lodewijk Koolen, 23 jaar, daglooner; Albert Groothuis, 29 jaar, voerman; Jelmer Kuipers, 42 jaar, veldwachter; Pieter Beukema, 71 jaar, bode; allen wonende te Ulrum

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling

Grootouders Pieter Nanninga x Grietje Doorenbos:

Pieter Nanninga, daglooner, * Ulrum, † 13-01-1901 Houwerzijl, 64 jaar x 17-05-1862 Ulrum Grietje Doorenbos, dagloonersche, * Vierhuizen, † 21-11-1906 Ulrum, 69 jaar

Kinderen:

 1. Klaas (Pieters) Nannenga, * 15-09-1862 Vliedorp, † 05-11-1862 Vliedorp, 7 weken
 2. Klaas (Pieters) Nannenga, * 18-09-1863 Vliedorp, † 01-05-1865 Vliedorp, 1 jaar
 3. Jacob (Pieters) Nannenga, boerenknecht, * 17-03-1866 Vliedorp, † 05-08-1944 Leens 4 uur, wonende te Leens, zonder beroep, 78 jaar x 18-05-1889 Ulrum, Klaaske (Baukes) Hoekstra, dienstmeid, * Paesens, † 24-01-1943 Houwerzijl, 74 jaar

Aangever overlijden Klaaske: Freerk Huizinga, 66 jaar, zonder beroep, wonende te Houwerzijl; die van het overlijden uit eigen wetenschap kennis draagt
Freerk Huizinga was gehuwd met Klasina (Pieters) Nannenga en zwager van Jacob (Pieters) Nanninga
Getuigen huwelijk: Lodewijk Koolen, 23 jaar, daglooner; Albert Groothuis, 29 jaar, voerman; Jelmer Kuipers, 42 jaar, veldwachter; Pieter Beukema, 71 jaar, bode; allen wonende te Ulrum

 1. Trijntje (Pieters) Nannenga, * 16-02-1870 Houwerzijl, † 25-10-1950 Vierhuizen, 80 jaar x 23-05-1891 Ulrum Rijpke Woltha, boerenknecht, * Zoutkamp

Bruidegom 21 en bruid 21 jaar
Ouders bruidegom: Klaas Woltha x Elizabeth Bol

 1. – (Pieters) Nannenga, *† 13-08-1873 Houwerzijl, levenloos
 2. Aafke (Pieters) Nannenga, dienstmeid, * 19-08-1874 Houwerzijl, † 24-01-1904 Houwerzijl, 29 jaar x 17-07-1897 Ulrum Hijlke Nieuwland, boerenknecht, * Driesum

Bruidegom 23 en bruid 22 jaar
Ouders bruidegom: Dirk Nieuwland x Ekke Hijlkes Terpstra

 1. Klasina (Pieters) Nannenga, dienstmeid, * 11-11-1878 Houwerzijl, † 08-02-1949 Houwerzijl, 70 jaar x 14-05-1902 Ulrum Freerk (Hendriks) Huizenga, boerenknecht, * Houwerzijl

Bruidegom 24 en bruid 23 jaar
Ouders bruidegom: Hendrik (Ulferts) Huizenga, timmerman x 06-06-1863 Ulrum Barbera (Wristers) Brugma
De broer van Freerk Huizinga, Ulfert (Hendriks) Huizinga, boerenknecht, * Houwerzijl huwde op 15-05-1886 Ulrum Grietje (Klaas’) van Straten, dienstmeid, * Ewer, dochter van Klaas van Straten en Zwaantje Lap (D104)

Grootouders vaderszijde:

Bauke (Tjerks) Hoekstra, daglooner, * Hallum, † 15-01-1918 Zuurdijk (wonende te Leens), 75 jaar x 10-05-1867 Oostdongeradeel Jantje Klazes Meinsma, dagloonersche, * Paesens , † 26-09-1913 Leens

Aangevers overlijden Bauke: Simon Beukema, schoonzoon van de overledene, 52 jaar, daglooner, wonende Leens

Kinderen Bauke Hoekstra Jantje Meinsma

 1. Klaaske (Baukes) Hoekstra, dienstmeid, * 27-03-1868 Paesens x 18-05-1889 Ulrum Jacob Nanninga, boerenknecht
 2. Jantje (Baukes) Hoekstra, dienstmeid, * 18-07-1869 Paesens, † 30-05-1959 Zuurdijk, 89 jaar x 17-05-1897 Leens Willem (Hendriks) Meijer, boerenknecht, * Warfhuizen
  C084 C085

Ouders Willem: Hendrik Meijer, daglooner x Bouke de Wilde graf C090
Aangever overlijden Jantje: Klaas Koning, 59 jaar, landarbeider, wonende Zuurdijk

 1. – (Baukes) Hoekstra, * † 02-10-1870 Lioesens, levenloos
 2. Elske (Baukes) Hoekstra, * 05-09-1871 Lioessens x 18-05-1895 Ulrum Simon Beukema, boerenknecht, * Vierhuizen
 3. Trijntje (Baukes) Hoekstra, dienstmeid, * 13-10-1872 Hantum x 18-05-1892 Ulrum Willem (Pieters) Lindemulder, boerenknecht, * 09-02-1865 Zuurdijk

bruidegom 27 en bruid 19 jaar
verklarende de moeder der bruid haren naam niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd
getuigen geboorteaangifte Willem: Jan Jacob Goris, 54 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Hendrik Bolt, 29 jaar, varensgezel, wonende Zuurdijk

 1. – (Baukes) Hoekstra, 19-08-1875 Aalzum, levenloos
 2. Tjerk (Baukes) Hoekstra, schoenmaker, * 02-09-1876 Betterwird, † 24-06-1951 Groningen, 74 jaar x 10-05-1906 Leens Antje Douma, * Lutjegast, † 09-09-1948 Ulrum, 70 jaar

 

Kinderen Nanninga-Hoekstra

 1. Jantje (Jacobs) Nanninga, * 05-04-1891 Houwerzijl, x 08-05-1914 Ulrum Jan van Dijk, daglooner, * Marum
 2. Bauke (Jacobs) Nanninga, dienstknecht, * 01-10-1892 Houwerzijl x 12-05-1915 Leens Menke Mulder, * Eenrum
 3. Klaas (Jacobs) Nanninga, daglooner, * 17-05-1894 Houwerzijl x 27-04-1918 Ulrum Tjaaktje Valkema, * Houwerzijl
 4. Elsina (Jacobs) Nanninga, * 13-05-1897 Houwerzijl x 22-12-1917 Ulrum Geert Kalma, daglooner, * Leens

Zie voor Geert Kalma ook Greetsgenealogie.nl
Een zuster van Geert Kalma, Sietske, was gehuwd met Jan Kooi | G069 G070

 1. – (Jacobs) Nanninga, * † 26-03-1899 Houwerzijl levenloos meisje
 2. Pieter (Jacobs) Nanninga, * 08-10-1889 Houwerzijl, † 06-12-1960 Houwerzijl, 71 jaar x 15-05-1915 Ulrum Tunske van Straten, * Houwerzijl
 3. Tjerk (Jacobs) Nanninga, * 29-03-1900 Zuurdijk, 12 uur x 14-05-1929 Ulrum Roelfke Hofman, 27 jaar

Ouders Jacob Nanninga x Klaaske Hoekstra
Geboorte: aktenummer 24
Aangevers geboorte Jacob Nanninga, 34 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk; Tonnis Zeef, 23 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk; Jan Gerard Legro, 24 jaar secretariebeambte, wonende te Wehe
Getuigen huwelijk: Wiert Hes, 27 jaar, chauffeur, wonende te Niekerk; Harm Melinga, 29 jaar, veldwachter, wonende Ulrum

 1. Jakob (Jacobs) Nanninga, * 19-02-1902 Zuurdijk, † 26-08-1907Ewer, Zuurdijk, 5 jaar

graf: C018

 1. Jakob (Jacobs) Nanninga, * 14-08-1910 Houwerzijl
 2. Grietje (Jacobs) Nanninga/Nannenga * 31-05-1895 Houwerzijl namiddags 3 uur

x I 16-12-1916 Ulrum Jan Fokkens, wonende te Leens daglooner, * Ulrum, † 02-04-1929 Leens, 44 jaar

       Akte 25 1916: “verklarende de bruidegom niet te kunnen teekenen als hebbende geen schrijven geleerd”

x II 23-10-1930 Leens met haar neef Pieter Woltha, * 09-08-1892  Zuurdijk, daglooner, † 31-12-1958 Leens

Pieter Woltha was zoon van Rijpke Woltha, daglooner en Trijntje (Pieters) Nannenga, wonende Ewer 9? (Zuurdijk)
Aangevers 1892: vader Rijpke Woltha; Jan van der Kamp, 28 jaar, dagloner, wonende Ewer 7 (Zuurdijk); Aries Japenga, 24 jaar, gemeentebode, wonende te Wehe
Grietje (Jacobs) Nanninga/Nannega was dochter van Jacob (Pieters) Nannenga en Klaaske Hoekstra
Trijntje (Pieters) Nannenga/Nanninga was zuster van Jacob (Pieters) Nanninga/Nannega
Pieter Woltha huwde op 06-12-1919 Ulrum met Willemina Rozema, † 04-04-1923 Ulrum  

___________________________________________________________

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling