Lijkhuisje gerestaureerd in 2013

2013 lijkhuisje voor restaratie 2013 lijkhuisje na reatauratie
2013 lijkhuisje voor restauratie 2013 lijkhuisje na restauratie

Het besluit van de bouw van een lijkhuisje werd genomen in 1877. Precies 135 jaar later kon het besluit genomen worden dat het huisje gerestaureerd kon worden, waren er voldoende fondsen geworven.

Steenhouwerij De Schreef uit Schouwerzijl heeft een herinneringssteentje voor het huisje gemaakt waarin bovenstaande jaartalen samengevoegd zijn. De uiteindelijke uitvoering lukte niet meer in 2012, maar het steentje was er al.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting J.B. Scholtensfonds en Idéfix Zinkbedrijf hebben bijgedragen om de restauratie mogelijk te maken.

 

Verblijfplaatsen voor vleermuizen en amfibieën
De restauratie van het lijkhuisje in 2013 is gecombineerd met het aanbrengen van verblijfplaatsen voor vleermuizen en amfibieën.

Aan de muur tegenover de toegang is bovenin een stelsel van houten schotten bevestigd waartussen vleermuizen kunnen verblijven.
Onderaan de muur is een houten bak geplaatst die is gevuld met gestapelde stukken boomstam.

De ruimtes daaronder kunnen door amfibieën (bruine kikker, kleine watersalamander) worden gebruikt als winterverblijfplaats.

De diertjes kunnen via enkele openeningen het lijkhuisje binnenkomen.

   

Ondertussen blijkt het experiment te functioneren!
Op bovenstaande foto de uitwerpselen van een vleermuis.
(info: Albert Erik de Winter, Landschapsbeheer Groningen)

Zie voor alle milieumaatregelen en ontwikkelingen ook het Dorpsbos, onder ‘Groen’.

 

Enkele voorwerpen en bijzondere zaken die in het lijkhuisje te zien zijn

Op de interieurfoto zijn ook de gerestaureerde baren, voor een kind en een volwassene, te zien. Ze liggen op de balken.

 

De lijkkar is in de 20-er jaren door smid Munting gemaakt. Hij wordt nog altijd gebruikt.

 

2015 08 grafpaal v loenen kopie

Houten grafpaal van Jacob van Loenen

 

2015 08 15 collectebus kopie

Collectebus, ook wel armenbox genoemd. Ook door smid Munting gemaakt.

Ondertussen gerestaureerd en….. de sleutel is gevonden!

Hij kan weer aan het gerestaureerde toegangshek bevestigd worden.

 

 

D. van der Sloot sneed in 1880 zijn naam in raamluik

 

 

 

 

 

 

 

 

Op heden donderdag den 29 April 1880 hebben Kerkvoogden der hervormde gemeente van Zuurdijk Hendrik Dijkinga, als doodgraver voor het tijdvak den 30 April 1879 tot 1 Mei 1880, uitbetaald en voor het vervolg bedankt op grond zijnen bediening en het onderhoud van de nieuwe begraafplaats te wenschen overliet. Verder is met Douwe van der Sloot overeengekomen om dezelfde functies voor dezelfde voordeelen van af den 30 April 1880 tot den 1 Mei 1881 waar te nemen.
J Huizing
J Zijlma

Douwe van der Sloot
Douwe
(Klaas’) van der Sloot, boerenknecht, * 23-07-1854 Zuurdijk, † Grand Rapids?  x 16-05-1878 Leens Janna (Johannis’) Streelman, dienstmeid, * 06-04-1852 Obergum, † 30-04-1918 Grand Rapids, 66 jaar

Bruidegom 23 en bruid 26 jaar; bruid wonende Zuurdijk
Getuigen geboorteaangifte: Enne Jans Huizing, 50 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk []
Moeder bruidegom en vader bruid konden niet teekenen, als hebbende dit niet geleerd
Ouders Bruidegom: Klaas van der Sloot, daglooner x Johanna Kaptein
Ouders bruid: Johannis Hendriks Streelman, daglooner x Geertej Moeken

 

In het liekhoeske zijn op de balk ook nog een paar raadselachtige inscripties te zien. Helemaal goed te ontcijferen is het niet, maar staat er: ‘KB 13 sep1943, met daarboven ADJ? En verderop 22 Jul 1944, met daarboven een 2’?
Zouden er in de 2e wereldoorlog mensen ondergedoken hebben gezeten? Al was het maar voor een nacht?

Foto met dank aan Ingrid van der Spoel, Artemisia Photography.

Terug naar lijkhuisje

Terug naar Begraafplaats