1808 Lijst der Paarden Harddraverij om de Gouden Tabaksdoos

___________________________________________________________

No.
1. Eene Zwarte Merrie; lange Staart. Pikeur: Marten Jacobs. Toebehoorende aan Harke Jans, van Grijpskerk.

2. Een Blauw-bles Ruun; lange staart. Pikeur: Siemen Joesten. Toebehorende aan Jan Tijmens van den Ham.

3. Eene Zwarte-bles Merrie; korte staart. Pikeur: Eigenaar. Toebehorende aan Albert Meis, van Enumatil.

4. Eene Zwarte Merrie; lange staart. Pikeur: R. van der Harne. Toebehorende aan Jan Haas, van Groningen.

5. Eene Zwarte Merrie; korte staart. Pikeur: Eigenaar. Toebehorende aan Derk de Vries, van Oldehove.

6. Eene Zwarte Merrie; lange staart. Pikeur: Eigenaar. Toebehorende aan Meindert Juursema, van de Leek.

7. Eene Zwarte Merrie; lange staart. Pikeur: Steven Bruins. Toebehorende aan Izaak van Delden, van Groningen.

8. Eene Zwarte Merrie; korte staart. Pikeur: R. Schattenberg. Toebehorende aan Veenekamp, van Jemgum.

9. Eene Bruine Merrie; korte staart. Pikeur: Jan Schattenberg. Toebehorende aan Gerrit Marrink, van Groningen.

10. Een Tijger Ruun; korte staart. Pikeur: Steven Bruins. Toebehorende aan Willem Luitjes Wyk, van Bedum.

11. Eene Zwarte Merrie; lange staart. Pikeur: R. van der Harne. Toebehorende aan Willem Bakker, van Groningen.

12. Eene Zwarte-bles Merrie; korte staart. Pikeur: Eigenaar. Toebehorende aan Tjerk Jans, van Gerkes-Klooster.

13. Eene Zwarte Merrie; lange staart. Pikeur: Eigenaar. Toebehorende aan Jan ten Post, van Groningen.

14. Eene Roode-schimmelde-bles Merrie; korte staart. Pikeur: Marten Jacobs. Toebehorende aan Lammert S[], van Noordhorn.

15. Eene Bruine Merrie; korte staart. Pikeur: Eigenaar. Toebehorende aan Meindert Juursema, van de Leek.

16. Een Bruine-bles Ruun; lange staart. Pikeur: Pieter Luurs. Toebehorende aan Roelf Eyes, van Suurdijk.

17. Eene Zwarte Merrie; korte staart. Pikeur: Willem Bouwmeester. Toebehorende aan J. Nevels, van Groningen.

18. Eene Bruine-bles Merrie; lange staart. Pikeur: Louw Meinders. Toebehorende aan Roelf Eyes, van Suurdijk.

19. Eene Vos Merrie; lange staart. Pikeur: Jan Schattenberg. Toebehorende aan Gerrit Marrink, van Groningen.

___________________________________________________________

3 eigenaren hadden 2 paarden ingezet
5 eigenaren reden zelf
5 eigenaren: 1 pikeur, 1 koopman en 3 kastelein/logementhouder/herbergier
4 eigenaren waren landbouwer
2 eigenaren waren neven
2 pikeurs waren kastelein/logementhouder/herbergier
1 pikeur was olieslager
1 pikeur was pikeur
1 pikeur was keurmeester van  paarden
2 pikeurs reden voor 2 eigenaren
2 pikeurs waren landbouwer
4 eigenaren waren koopman
3 eigenaren zijn niet getraceerd
1 pikeur is niet getraceerd

Dat de kooplieden, kasteleins/logementhouders en landbouwers ruim vertegenwoordigd waren is niet vreemd te noemen. Veel kasteleins organiseerden wedstrijden, hetgeen goed voor de klandizie was, maar ook voor de handel in paarden. Vaak waren ze ook hengstenhouders. Om vanuit de provincie naar de stad te gaan was men aangewezen op de trekschuit of op paarden, tenzij men te voet ging. Onderweg werd er gepleisterd in de herbergen/logementen. Ook konden de paarden, wagens en koetsen en sjeesen gestald worden. De logementen waren de voorlopers van de huidige parkeergarages?
De landbouwers fokten ook paarden en wilden laten zien dat zij goede paarden hadden. Goed voor de handel.

Tot ver in de 19e eeuw werden er door kasteleins wedstrijden gehouden.
De schoon-, klein-, achterkleinzoon van Roelf Eijes, zijnde Hendericus Warendorp Jannes Torringa, Roelf Eijes Torringa, Jannes Torringa en Hendericus Torringa zetten de traditie met succes voort. Het paard genaamd Goliath van Hendericus Warendorp Jannes Torringa was landelijk een beroemdheid.

De uitgeloofde prijzen, als zwepen en zilveren voorwerpen, werden niet speciaal gemaakt. Vaak waren ze 2e hands. De zwepen werden uit oud zilver samengesteld.

___________________________________________________________

 1. Pikeur: Marten Jacobs | zie 14

EigenaarHarke Jans

Harke Jans van Holdinga, landbouwer op de Waarden, boerderij “Holdingaheerd” (Ooster Waarddijk 3, Kommerzijl) en “Grovestins” (Ooster Waarddijk 1, Kommerzijl), burgemeester van Grijpskerk, ~ 03-09-1780 Grijpskerk, † 02-12-1828 De Waarden, 48 jaar
x I 1805 Elizabeth Martens Teenstra, huishoudster, * 1774 op de boerderij De Raken, onder Kollum, † 16-10-1817 De Waarden, 43 jaar, huis no 50
x II 13-04-1820 Grijpskerk Jantje Bartels van Leggeloo, * 12-12-1802 Hoogezand, † 15-02-1862 De Waard, Grijpskerk, 59 jaar

Harke Jans wordt ook genoemd: van Hollinga, Van Holdinga en woonde in het huis Nº 49
DTB Grijpskerk 1780: Den 3 September gedoopt ‘t zoontje van Jan Harkes en Trijntje Siertsema genaamd Harke
Ouders Harke: Jan Harkes (bijnaam “Ossenboer”), * 1737 Den Ham, landbouwer Taco Aykemaheerd, Waardweg 1 Grijpskerk x I Trijntje Jelmers Steenhuizen x II Trijntje Martens Siersema, * 1750 
Harke Jans van Holdinga is een zoon uit het tweede huwelijk van Jan Harkes 
Een kind uit het eerste huwelijk van Jan Harkes is Ida Jans Ossenboer x Meindert Jacobs Juursema | Zie 6

Elizabeth Martens is een een zuster van Douwe Martens Teenstra en Aedgse Martens Teenstra x Fokeltje Klaassen de Waard, dochter van Marten Aedges Teenstra van Zuurdijk (boerderij Castor) en Elisabeth Douwes Bentema
Huwelijkscontract 25-07-1805 Zuidhorn:
Getuigen bruidegomszijde: Jan Harkes, vader; Meindert J. Juursema, aangetrouwde broer x Ida Jans, halfzuster;  Arent Pieters, aangetrouwde broer x Bouktje Jans, halfzuster; Jelmer Sijrsema, volle oom 
Getuigen bruidszijde: Douwe Martens, volle broer, sibbevoogd over de bruid voorkinderen bij wijlen Willem Rinnerts in echte verwekt; x Jante Dijkhuis, aangetrouwde zuster; Jannes W. Krijthe, aangetrouwde halve oom, voormond over de bruids kinderen bij wijlen Willem Rinnerts in echte verwekt; Lieuwktje Rinnerts, halve moei
Ouders bruid II: Bartels Roelfs, landbouwer x Elligje Michiels Post
Getuigen huwelijk II: Jannes Willem Krijthe, 63 jaar, landbouwer; Sijtze K de waard, 24 jaar, Kandidaat bij de doopsgezinde Christenen; Pieter Jacobs Boersma, 46 jaar, winkelier; Jannes Gerrits Snoek, 50 jaar, veldwachter, allen wonende in de gemeente Grijpskerk
Bruidegom II 39 bruid II 17 jaar

Aangevers overlijden Harke: Rendert Jannes Krijthe, 39 jaar, landbouwer en Dirk Hindriks Tuinstra, 39 jaar, arbeider, meiden wonende op de Waard onder Grijpskerk en naaste buren
Aangevers overlijden Jantje: Klaas Klaassens de Waard, 46 jaar, landbouwer, wonende De Waarden, bekende en Fekke Spoelstra, 37 jaar, arbeider, wondende De Waarden, bekende 

Jantje hertrouwde op 20-03-1833 Hoogezand met Pieter Dirks Teenstra, landbouwer, * De Waarden, † 10-02-1862 De Waarden, Grijpskerk, 72 jaar 
Getuigen huwelijk: Pieter Kornelis de Hoop, landbouwer, wonende op De Waard onder Grijpskerk, neef bruidegom; Jannes Rijpkes Krijthe, landbouwer, wonende op De Waard onder Grijpskerk, behuwd neef bruidegom;  Hindrik Jans van der Laan, 36 jaar, zeilmaker en Harm Jans Nieboer, 39 jaar, logementhouder, de laatsten te Hoogezand woonachtig en goede bekenden
Bruidegom 43 en bruid 30 jaar | bruidegom weduwnaar van Janke Djurres Siccama 

Ouders Pieter: Dirk Edges Teenstra x Martje Pieters 
Aangevers overlijden Pieter: Klaas Klaassens de Waard, 46 jaar, landbouwer, wonende De Waarden, bekende en Fekke Spoelstra, 37 jaar, arbeider, wondende De Waarden, bekende 
 

 1. Pikeur: Sijmen Joestens

Sijmen Joestens, kastelein, tapper, ~ 18-03-1768 Fransum, † 02-02-1834 Aduard, huis Nº 3, 65 jaar
x I 24-03-1793 Den Ham Fransum Aafke Theodorus Heijming
x II 09-07-1812 Aduard Anje Jacobs van Langeweer, herbergierster, *  24-09-1791 Hogemeeden, † 16-02-1878 Aduard , 86 jaar

Huwelijk I: DTB 1793: 24 maart Uitgekondigt het huwelijk tusschen Sijmen Joestens van Fransum & Aafke Theodoris van Aduard en dezelve te aduard voor het bed gecopuleert
Bruidegom 44 bruid 20 jaar
Ouders bruidegom: Joest Jans, voortijds landbouwer, ouderling Fransum, † 1782 x Angenietje Klasen, landbouwersche
Ouders bruid: Jacob Harms, landbouwer op de Hogemeeden x Ebeltje Jacobs, landbouwersche
Anje Jakobs hertrouwde op 04-03-1836 Aduard met Tonnis Bouwsma, * Niekerk (WK), † 16-09-1886 Aduard, 81 jaar 

Eigenaar: Jan (Jans) Tijmens, landbouwer, ~ 09-07-1746 Den Ham, † 16-08-1820 Den Ham, 74 jaar, Huis Nº 87, avonds circa zeven uren

Zie voor hem: Familie Tijmens 
Ouders Jan: Jan Tijmens x Trientje Jans Nienhuis 

Aangevers overlijden Jan: Derk Jacobs Hamming, 65 jaar, landbouwer, en Harm Jans de Jong, 44 jaar, landbouwer, beide woonachtig op den Ham, naburen


In veel publicaties wordt gesteld dat Jan Tijmens, gehuwd met Elizabeth Eijes, de eigenaar zou zijn. Deze Jan Tijmens woonde in 1808 in Winsum en was een oomzegger van de Jan Tijmens van Den Ham

 1. Pikeur en Eigenaar: Albert Meis, van Enumatil

In aanmerking zou kunnen komen: Albert Melis, landbouwer, tolgaarder, † 26-08-1828 Enumatil, 70 jaar, huis Nº 47 x Eltje Borgerts, † 16-09-1828 Enumatil, 70 jaar, huis Nº 47

 1. Pikeur: R. van der Harne

Rudolf Josephus van der Harne, kastelein In ‘t Wapen van de Ommelanden, Nieuw Ebbingestraat, voor de Ebbingepoort, * Sappemeer,  ~ 02-02-1776 Kleinemeer (Sappemeer), † 27-02-1822, 46 jaar, oude Boteringestraat Lett K Nº 30, Rooms Katholiek x 13-02-1803 Groningen Susanne Maria Sluiter, * ?, † 6 wijnmaand 1809 Groningen, 27 jaar

Rudolf was een zwager van Ruurt Schattenberg; Zie 8 
DTB Kleinemeer 1776: Parentes Berent Roelofs van der Harren et Maria Jans Rossing 2 februi Baptizati Rudolphus Suxepit Roelef van der Harren Zapmeer 
Bij zijn huwelijk was hij genaamd: Roelof
DTB Rooms-Katholiek Groningen 1803, Statie Oosterstraat: 13 Febr Roelof van de Harne en Susanna Maria Sluiter; getuigen Monsr B Woldering en Jufvrouw Schattenburg
Ouders Rudolf: Bernardus van der Harne, stelmaker x Maria Rossing
Aangevers overlijden Rudolf: Ruurt Schattenberg, 60 jaar, keurmeester van de paardenfokkerij, zwager en Josephus Joannes Lormani, 40 jaar, winkelier, aangehuwde neef, beide wonende Groningen 
De begrafeniskosten bedroegen f 20,70
Ouders Susanne: Willem Sluiter x Petronella Maria Wagenaar

  

Eigenaar: Jan Haas, van Groningen

geen gegevens gevonden

 1. Pikeur en EigenaarDerk de Vries, van Oldehove

Derk Thomas de Vries, pikeur, koopman, kastelein, ~ 19-10-1775 Oldehove, † 21-10-1854 Groningen, 70 jaar, Pottebakkersrijge Lett F no 1 x 11-05-1806 Oldehove Antje Menses Feringa, * Niehove, † 30-07-1841 Zuidhorn, 55 jaar, huis Nº 111, Nieuwe Straat

Geboorte van Derk niet gevonden
In 1822 was Derk koopman te Zuidhorn en in 1828 kastelein te Zuidhorn
Bruidegom van Oldehove en bruid van Grijpskerk
Huwelijkscontract 02-04-1806 Zuidhorn:
Getuigen bruidegomszijde: Thomas de Vries, vader x Henderika Kist, moeder; Klaas Menses, zwager
Getuigen bruidszijde: Lubbertus Claassen, voormond; Jan Schuiringa, vreemde voogd; Eije Menses, volle broer; Jakob Heerkes, zwager; x Martje Menses, volle zuster; Jan Jans, volle oom
Ouders Derk: Thomas Derks de Vries, kastelein, negosiant, koopman, † 11-03-1814 Oldehove, 69 jaar, huis No. 1 x Hinderika Kist, * Groningen, † 14-04-1826 Oldehove, 73 jaar, huis Nº 31 | gewoond hebbende te Warfhuizen en Oldehove
Aangevers overlijden Antje: Jan Hindriks Staal, 28 jaar, zonder beroep en Arien Johannes Widervanck, 25 jaar, klerk, wonende beiden te Zuidhorn, onverwachte getuigen en Diakenen der Hervormde Gemeente aldaar, [] in leven echtgenoote van Derk Thomas de Vries, zonder bepaald beroep, gewoond hebbende te Zuidhorn, zich thans ophoudende te Groningen

Aangevers overlijden Derk: Teunis Camphoff, 42 jaar, leedaanzegger, en Jan Meijer, 35 jaar, schoenmaker, beiden wonende Groningen
Geboorteakte tweeling: Attje en Henderika de Vries, * 05-09-1817 Oldehove, huis Nº 119

 1. Pikeur en eigenaar: Meindert Juursema, van de Leek | Zie ook 15

Meindert Jakobs Juursema, deurwaarder bij het Vredegerecht van het Kanton de Leek, kastelein, herbergier, ~ 04-10-1767 Niezijl, † 18-05-1836 Leek, 68 jaar, huis Nº 133 x 01-07-1787 Grijpskerk Ida Jans Osseboer, kasteleinse, herbergiersche, * 08-06-1767 Grootegast, † 23-04-1862 Leek, 94 jaar

Meindert Jakobs Juursema en Harke Jans van Holdinga waren zwagers
DTB Niezijl 1787: Den 27 Juni voor de eerste maal gekondigt Den 24 dato voor de tweede Den 1 Juli voor de derde en op die dag  
gecopuleert Meindert Jacobs van Niezijl en Ida Jans van de Waarden
Ouders Meindert: Jacob Lubberts, landbouwer Hiddemaheerd, Rijksstraatweg 2, Niezijl x 02-06-1764 Niezijl Willemke Meinderts  Bruidegom van Niezijl, bruid van Den Ham
Ouders Ida: Jan Harkes x Trijntje Jelmers DTB Grootegast 1767: d. 8 Jun: gedoopt te G: Gast een Dogter van Jan Harkes en Trijnje Jelmers op ‘ t Dorp, is genaamt IJtjen
Aangevers overlijden Ida: Willem ten Hoor, 45 jaar, veldwachter, wonende Leek en Henderikus Zwarts, 38 jaar, kastelein, wonende Leek
Aangevers overlijden Meindert: Alef Jans ter Veld, 42 jaar, kastelein, wonende Leek, gebuur en Jan [] Sissing, 31 jaar, bakker, wonende Leek, gebuur

 1. Pikeur: Steven (Bruines) Bruins

Steven (Bruines) Bruins, pikeur, * Adorp, † 23-09-1833 Groningen, desavonds te half elf uur, Prinsenstraat Lett. R no 360, 70 jaar x Harmanna Maria Nieman, * Groningen, † 05-10-1825 Groningen, des morgens acht uur, eerste Drift bij de Heerpoort Lett B. No 156, 60 jaar

Ouders Steven: Bruine Bruins, kastelein x Beetje
Ouders Harmanna: Freerk Nieman, barbier x Anna Magrietha Reigart
De successieaangifte van Harmanna wordt gedaan door: E van Eerde Archidiacon B H de Jonge en P Balkema Diaconen over de derde Kluft der Armen van de Vaderlandse Hervormde Gemeente in Groningen [] verklaren dat Harmanna Nieman door gemelde Gemeente is geälimenteerd geworden
Aangevers overlijden Harmanna: Philippus Bakker, 67 jaar, sjouwer en Remko Emmes Diephuis, 49 jaar, gepensioneerd Militair, beiden woonachtig Groningen en naburen
Aangevers overlijden Steven: Jan Gazendam, 48 jaar, metselaar en Klaas Dooijes, 47 jaar, sjouwer, beide wonende Groningen 

Eigenaar: Izaäk (Jans) van Delden, negociant, * Deventer, † 10-10-1819 Groningen, 77 jaar, Ossemarkt Lett G Nº 253 Kanton Nº 1 x 18-02-1770 Groningen Menje (Arends) van Olst, * 08-11-1735 Groningen, † 18-07-1807 Groningen, 71 jaar

Huwelijkscontract 10-02-1770 Groningen:
Getuigen bruidegomszijde: Caatje Medema, moeder, weduwe Jan van Delden; Steeven van Delden, broer, vertegenwoordigd door Gerrit van Olst; Aaltje van Delden, zuster,  vertegenwoordigd door Gerrit van Olst; Alle Beerends Tichelaar, zwager,  vertegenwoordigd door Gerrit van Olst
Getuigen bruidszijde: Arend van Olst, vader; Gerrit van Olst, broer; Christoffer van Olst, broer; Frouke van Olst, zuster; Eefje Meidendorp, nicht; Klaas G Bleeker, neef; Christoffer Meedendorp; Janneke Visseringh, nicht 
Bruidegom 35 bruid 42
Ouders Izaäk: Jan van Delden, koopman x Kaatje Alles Miedema 

Ouders Menje: Arend van Olst x Grietje Stoffers Meringa 
Aangevers overlijden: Jan van Delden, 46 jaar, koopman, zoon en Reinhard de Rhoer Ottens, 39 jaar, griffier bij de rechtbank van Koophandel, neef, beide wonende Groningen 
DTB Groningen juli 1807: Nº 258: Den 18 Menje van olst vrou van Den Heer Izak van Delden oud 71 Jaar Gewoond Aant Osmarkt Nalatende Man en 1 Zoon 
J: Schmiling Lijkbr

 1. Pikeur: R. Schattenberg 

Ruurt Schattenberg jr, kastelein, keurmeester van dekhengsten, ~ 15-09-1762 Leeuwarden, R.K. Parochie Over de Koornmarkt, † 06-07-1843 Groningen, 80 jaar, Oude Boteringestraat Letter K nummer 72, 80 jaar x 22-11-1787 Groningen Alagonda Berends van der Harne, * Sappemeer, † 07-08-1826 Groningen, 60 jaar, Rooms-Katholiek, Hofstraat Lett B Nº 65

Ruurt Schattenberg jr was tot mei 1790 kastelein van het logement, de Groote Toelast, aan de Grote Markt, hetwelk werd overgedaan aan Berend Bruins

In mei 1790 nam hij van zijn vader Ruurt Schattenberg sr de Groene Weide over

In februari 1795 kwam de Groene Weide te koop

Ruurt Schattenberg sr werd in mei 1775 kastelein van de Groene Weide en kwam uit Leeuwarden

De paarden waren gezien de advertentietekst belangrijker dan mensen: Paarden, Heeren, Burgers en Kooplieden. Landbouwers hoorden bij de Burgers?

Het Logement De Groene Weide was gesitueerd op de locatie van het Eetcafé de Groene Weyde aan de Nieuwe Ebbingestraat 149, 9715 BA Groningen
In 1805 werd het logement alsvolgt omschreven
:
4 ruime stallingen, waarvan 3 afgekleed; berging voor 60 paarden, wagenhuis waarin berging van 8 rijtuigen een nieuw aangelegde kolfbaan, een ruime open plaats en een groot hof waarin een zomerhuis

Zie: Logement De Groene Weide

Ruurt was een zwager van Rudolp van der Harne; Zie 4 en 11
Ruurt wordt ook genoemd: Rudolf, Rudolph
Ouders Ruurt: Ruert Schattenberg x Maria Cuypers
Getuige bij de doop is Agnes Roeland
Alegonda wordt ook genoemd: Aaltje Berends van der Harne
In 1826 was Ruurt keurmeester van dekhengsten en wonende aan de Hofstraat Lett Nº – en in 1815 Buiten de Ebingepoort Lett G Nº 170 Kanton 1
DTB Leeuwarden 22-11-1787: Rudolph Schattenberg, wonende Groningen x 22-11-1787 Leeuwarden Aaltje Berents van der Harne, wonende Leeuwarden | bevestiging huwelijk in Groningen

Ouders Alegonda: Berend van der Harne, stelmaker en Maria Rossing
Aangevers overlijden Alagonda: Fredericus Rudolphus Schattenberg, 30 jaar, zoon en Josephus Johannes Lormani, 44 jaar, aangehuwde zoon, beide kooplieden, wonende Groningen


 

1801

1805


1808


1808

Eigenaar: Veenekamp, van Jemgum

Hij was waarschijnlijk de Koninklijk Pruissisch notaris H.W. Veenkamp te Jemgum, Oost-Friesland

 1. Pikeur: Jan Schattenberg | zie 19

Eigenaar: Gerrit Marrink, van Groningen | Zie 19

 1. Pikeur: Steven Bruins | Zie 7

Eigenaar: Willem Luitjes Wijk, van Bedum

Willem Luitjes Wijk, landbouwer, * 08-01-1769 Bedum, † 19-04-1833 Bedum, 63 jaar 3 maanden, huis No 157  x I 1788 Ellerhuizen Hilje Claesens Wijk II 1795 Bedum Grietje Heeres Bakker, * 30-04-1770 Bedum, † 21-04-1830 Bedum, 59 jaar, huis No 157

Huwelijkscontract I 19-06-1788 Ellerhuizen:
Getuigen bruidegomszijde:
Luitje Tonnis, vader; Trijntje Willems, moei x H Wichers, aangetrouwde oom; Jan Heeres, aangetrouwde oom x Harmke Willems, moei
Getuigen bruidszijde:
Klaas Harms Wijk, vader; Harm Clasen, broer; Jan Clasen, broer, Hinderkjen Clasen, zuster; Tjaart Jans, oom x Aaltje Hindriks, aangetrouwde moei; Aldert Jans, oom x Anje Elgers, aangetrouwde moei; Frerik Jans, aangetrouwde oom; Aafke Jans, moei; Pieter Luddes, aangetrouwde oom

Huwelijkscontract II 28-08-1795 Bedum:
Getuigen bruidegomszijde:
Luitje Tonnis, volle vader en voorstander over de kinderen van Willem Luitjens bij Hilje Claesens Wijk x Diewerke Willems, volle moeder; Claas Harms Wijk, schoonvader en voorstander over eerder genoemde kinderen; Jantjen Luitjens, volle broer; Jan Jans Col, voorstander over eerder genoemde kinderen
Getuigen bruidszijde:
Heere Fockes, volle vader x Hilje Geugjes, volle moeder; Focco Heeres, volle broer; Martjen Heeres, volle zuster; Lammert Geugjes, volle oom
Ouders Willem: Luitjen Tonnis, wedman x Dieuwerke Willems
Ouders Grietje: Heere Fokkes, landbouwer x Hilje Geuchiens

 1. Pikeur: R. van der Harne | Zie 4

Eigenaar: Willem Bakker, van Groningen

geen gegevens gevonden

 1. Pikeur en eigenaar: Tjerk Jans, van Gerkes-Klooster

Tjerk Jans Boersma, huisman, landbouwer, kastelein, logementhouder, * 02-02-1786, ~ 26-03-1786 Burum,  , † 23-08-1853 Grijpskerk, 67 jaar x 22-05-1808 Burum Jatje Reinjes Oosterga/Oostenga, huishoudster, * 11-11-787, ~ 18-11-1787 Gerkesklooster, † 08-12-1842 Grijpskerk, 54 jaar, huis nº 73

Bij veilingakte op 25-01-1821 verleden voor notaris Jan Romein te Buitenpost verkocht TjerkJans Boersma  voor f 2.687 vastgoed te Burum aan Hendrik Hessels de Haan te Burum.
Bij akte op 18-01-1821 verleden voor notaris Frans Izaäk Abresch te Zuidhorn kocht Tjerk Jans Boersma van de Erven Jan Jan Reinders Zetsma/Renskje Kornelis Wiersema Een behuizing, getekend nummer 73, zijnde eene zeer bezocht wordende herberg, staande aan de straat te Grijpskerk []
Deze herberg was later bekend onder de naam: Hotel Vogelzang”.

Ouders Tjerk: Jan Tjerks Boersma, huisman, † 11-04-1811 Burum, 68 jaar, 11 uur  x 17-11-1771 Kollum Aafke Hendriks 
Aangevers overlijden Tjerk: Tjerk Jans, huisman, 25 jaar, zoon, wonende Burum 
Ouders Jatje: Renje Joostens x Aafke Hijlles Zwart, wonende Stroobos
Aangevers overlijden Jatje: Jannes Reinders Noordhof, 62 jaar, veldwachter, wonende Grijpskerk, neef en Jacob Gerrits Feringa, 32 jaar, kramer, wonende Grijpskerk, gebuur
Aangevers overlijden Tjerk: Tjipke Edsges Teenstra, 33 jaar, brievengaarder, wonende Grijpskerk, gebuur en Jannes Reinders Noordhof, 62 jaar, veldwachter, wonende Grijpskerk, aangehuwde neef

Na het huwelijk woonde Tjerk te Burum en Jatje tot 1811 te Gerkesklooster en daarna als landbouwers “onder Burum”. Tussen 1809 en 1819 kocht en verkocht Tjerk huizen in Burum.

 1. Pikeur en eigenaar: Jan ten Post, van Groningen.

Jan (Jans) ten Post, negociant, koopman, * ?, † 24-04-1844 Groningen, 73 jaar, Damsterdiep Lett P nr 416 x 28-08-1794 Groningen Elisabeth Adriana de Jager, ~ 27-01-1771 Groningen, Nieuwe Ebbingestraat, † 07-12-1831  Groningen, 60 jaar, Damsterdiep Lett Q no 34

Ouders Jan: Jan ten Post, koopman x Afien Pieters van Iborgh 
Aangevers overlijden Jan: Hendrik Holwerda, 41 jaar, leedaanzegger, Lambertus van Wijn, 58 jaar, schoenmaker, beide wonende Groningen 
Ouders Elisabeth: Rudolph de Jager x Clasina Bansma 
Aangevers overlijden Elisabeth: Rudolf ten Post, 26 jaar, predikant te Meedhuizen, zoon en Jacob Hiddes Smit, 39 jaar, koopman, schoonzoon, wonende Groningen 
Een zoon werd dominee; dochter trouwt met dominee 

 1. Pikeur: Marten Jacobs | Zie ook 1

Marten Jacobs Leutscher, arbeider, olijslager, * Hoogkerk, † 25-05-1836 Briltil, 55 jaar, huis no 36A x Anje Lupkes, † 05-02-1855 Pieterzijl, 74 jaar

Op 1 Hooimaand 1810 werd gedoopt Lupko, zoon van Marten Jakobs en | Anje Lupkes geboren den 2 Zomer, maand
Op 28-07-1811 werd gedoopt Lupko, zoon van Marten Jakobs, gehuwd met Anje Lupkes
Op 12-09-1812 woonde in de behuizing Nº 0 aan de Diepswal te Zuidhorn: Marten Jacobs Leu(t)scher, gehuwd met Anje Lupkes Ziel

Eigenaar: Lammert Stoit

Lammert (Hendriks) Stoit, herbergier, kastelein x Trijntje Tomas Gaaikema, herbergierster, * ..-10-1769 Niehove, † 13-06-1836 Groningen, 66 jaar, Martinikerkhof Lett C Nº 181

Ouders Trijntje: Thomas Jakobs, landbouwer x Lutje Hindriks
Trijntje hertrouwde Derk Hindriks Bos, houtkoper, ~ 20-03-1785 Noordhorn
Trijntje dochter van Tomas Jacobs x Lusje Hindriks
een zuster van Tomas, Antie Jacobs huwde met Sjabbe Roelfs
Tomas en Antie waren kinderen van Jacob Simons x Gepke Sietses | andere broers waren Sietse Jacobs x Seijke Oeges en Jan Jacobs x Sjoukje Claassen

Tot de nalatenschap van Trijntje behoorde de helft van:
1. Eene behuizing zijnde een herberg staande en gelegen te Noordhorn geteekend Nº 68 en tuin en twee bunder 99 roeden 80 ellen groenland,
2. twee Bunder 44 roeden 30 ellen groenland 

 1. Pikeur en eigenaarMeindert Juursema, van de Leek

Zie 6.

 1. Pikeur: Pieter Luurs

De meest voor de handliggende persoon is Pieter Luurts (Heeres), die met Geeske Jacobs (Rietema) getrouwd was.
Pieter Luurts (Heeres), landbouwer, * 1773? Loppersum, † 22-05-1851 Ulrum, 77 jaar x 4 Maart 1804 Geeske Jacobs (Rietema)

DTB Loppersum 1804: den 5 Februari Pieter Luurts van Loppersum en Geeske Jacobs van Ulrum geboortig van Vliedorp
DTB Ulrum 1804: den 4 Febr. Pieter Luurts van Loppersum en Geeske Jacobs van Ulrum en zijn gehuwd den 4 Maart 1804
Pieter en Geeske waren Doopsgezind.
DTB Den Hoorn Mennonieten gemeente 1804: 1804 den 17 Juni is een dochter geboren van Peter Luuts en Geeske Jakobs Ehl. wonende te Ulrum en is genaamd Anje
DTB Den Hoorn Mennonieten gemeente 1806: 1806 den 4 Okt: is een dochter geboren van Pieter Luuts en Geeske Jakobs wonende te Ulrum is genaamd Tuna
Aangevers overlijden Pieter: Jan Joost Straat, 29 jaar, landbouwer, wonende Ulrum, nabuur en Mense Pieters Groeneveld, 29 jaar, landbouwer, wonende Ulrum, nabuur
Ouders Pieter: Luurt Heeres x Anje Aries/Arijns, † 14-09-1811 Loppersum, 75 jaar, huis W:H: nº 139
Ouders Geeske: Jacob Jans (Rietema), doopsgezind vermaner, landbouwer Hollemaheerd te Houwerzijl, † 1780 x Tunniske Sijmens
Geeske Jacobs was weduwe van Michiel Rijkels (Elema), landbouwer Nieuw Elens te Ulrum vanaf 1792, † 1802 
DTB Warffum 1786: Den 1 Januari zijn voor de derdemaal gekondigt Michiel Rijkels van Warffum en Geeske Jacobs van Fliedorp
DTB Niekerk en Vliiedorp 1806: Jan 8 Zijn alhier, na drietalige onverhinderde Kerkenkondiging, gekopuleert Michiel Rijkels van Warffum en Geeske Jacobs van Houwerzijl
Geeske was een zuster van Trijntjen Jacobs, gehuwd met Cornelis Bosveld | Geertruit Jans x Luitjen Klaasens

Eigenaar: Roelf Eyes, van Suurdijk | Zie 18

Roelf Eyes (van Kammen), landbouwer boerderij “Hayemaheerd”, Ewer, Zuurdijk, ~ 22-01-1769 Zuurdijk, † 25-10-1809 Zuurdijk, boerderij “Hayemaheerd” x 12-06-1791 Westeremden Everdina Oudeman, * Westeremden 17-4-1834, † 17-04-1834 Zuurdijk, Ewer, boerderij “Hayemaheerd”, huis 16, 69 jaar

Zie verder: Graf 4 Kerk Zuurdijk

 1. Pikeur: Willem Bouwmeester

geen gegevens gevonden

Eigenaar: J. Nevels, van Groningen

Jan (Lucas’) Nevels, koopman, * 14-05-1762 Coevorden, † 19-03-1845 Dwingeloo, ten huize van Hendrik Warries, 82 jaar 10 maanden x zondag 04-03-1798 Groningen Claasje Geerling, * 1755 Westzijde van de A, ~ 12-03-1755 Groningen, A-kerk, † 08-01-1830 Groningen, 74 jaar, Ossemarkt Lett M No 4

Ouders Jan: Lucas Nevels x Lammigje Jans Braam 
Ouders Klaasje: Jan Berends Geerling/Geerlink, koopman x Biefke/Bijfke Bolhuis
Aangevers overlijden Klaasje: Andries Folkers, 51 jaar, vleeschhouwer, neef in de derde graad en Ebel van der Woude, 58 jaar, binnenvader in het Instituut van Doofstommen te Groningen, nabuur, beide aldaar woonachtig 
Klaasje/Klaasien was eerder gehuwd met Arnoldus Luppus, boekhouder

   

 1. Pikeur: Louw Meinders

Louwe Meinderts Bentema, landbouwer boerderij “Bosheuvel” (1796) en “Doornbosheerd” (1808), ~ 23-02-1772 Westergeest, † 27-04-1840 Zuurdijk, 68 jaar, boerderij “Doornbosheerd” x 23-01-1796 Vliedorp Geertruid Aries Brongersma, * Houwerzijl, † 02-10-1839 Zuurdijk, 73 jaar, boerderij “Doornbosheerd”

Geen grafsteen op het kerkhof | Zie Meindert Sakes
Louwe was pikeur van Roelf Eijes (Hayemaheerd). Volgens de overlevering was bij aankoop van de boerderij Doornbosheerd Roelf Eijes de geldschieter van Louwe
Aangevers overlijden Louwe: Abel Hendriks Kooi, 30 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk, nabure en Jan Jacobs Goris, 29 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk, dagloner, nabure 
Aangevers overlijden Geertruid: Siert Willems van der Veen, 36 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk, nabure en Abel Hendriks Kooi, 29 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabure
Ouders Geertruid: Aries Brongersma, landbouwer Hoogte (Houwerzijl) x Martje Pieters
Kerkboek 1839: Oct 9 Ontvangen van Louwe Meinders Bentema voor het gebruik van het zwart laken 1,40
Kerkboek 1840: Julij Ontfangen van Erven L.M. Bentema voor t gebruik van swart laken 2,60

Eigenaar: Roelf Eyes, van Suurdijk | Zie 16

 1. Pikeur: Jan Schattenberg

Jan (Joseph) Schattenberg piquer, pikeur, * 25-11-1758 Groningen, R.K. Parochie Statie Carolieweg als Joannes Frederikus Dominicus † 29-09-1813 Groningen, 56 jaar, aan der Aa Lett A Nº 105 x I 30-10-1781 Groningen Margaretha Foppes Scheltinga, wonende buiten Heerepoort, begraven 23-01-1787

Jan is ook bekend onder de namen: Johannes, Joannes, Joannes Frederikus Dominicus, Schattenborg
DTB Groningen R.K. Parochie Statie Carolieweg 1758: Joes: frederikus Dominicus feli legit Josephi Schattenberg et Joanne Ruijt suscepit Joes: frederikus Schattenbergh
DTB Harlingen 14-10-1781: Jan Schattenberg, wonende Groningen x Margaretha Foppes Schelting, wonende Harlingen; attestatie naar Groningen kastelein,
DTB Groningen 1781: Jan Schattenberg van Groningen Is: en Margaretha Foppes van Idsert in Friesland pro qua I. Goldenarm als daer toe versogt
(Op: den 30 Octo: 1781 door Ds Sijpkens MR
DTB Groningen 1787: den 23 Janua Margreta Scheltinga Vrou van Jan Schattenborg buit heer poort t Laak c. d. tapper gilde
In 1813 was Jan pikeur
Hij hertrouwde op 22-01-1797 Groningen met Jantien van Ulphen, † 03-12-1818 Groningen, 56 jaar, Steentilpoortenwas Lett N Nº 262 Kanton Nº 2
Ouders Jan: Joseph Schattenberg, *  Leeuwarden?, † 09-08-1787 Groningen, aan ‘t Damsterdiep x 24-01-1758 Groningen, R.K. Parochie, Statie Carolieweg Joanna Reit/Ruijt/Ruit
DTB Groningen 1758: Joseph Sc
Aangevers overlijden Jan: Roelof Bas, 45 jaar, schoenmaker en Jan Deddes, 24 jaar, voerman, beide wonende Groningen, nabuuren

Eigenaar: Gerrit Marrink van Groningen| Zie ook 9

Gerrit (Hendriks) Marrink, koopman, molenaar, * Groningen, † 25-06-1823 Groningen, 56 jaar, Heerestraat Lett U No 97 x Anna van Pers, * Groningen, † 30-12-1856 Groningen, 86 jaar, Heere Straat Letter F Nr 300


  
 01-03-1791

Gerrit Marrink had met H. Boekhoudt een firma: Marrink & Boekhoudt, gevestigd tot 01-10-1822 aan de Heere straat, Letter U. No. 105
Hindrik Boekhoudt, * 10-02-1782 Jengum x 18-05-1818 Groningen Grietje Brouwer, ~ 02-10-1798 Groningen (woonden in Vischmarkt Lett. W No 5, 1833 Vischmarkt Lett. F No 88)

Een anker is 38,8 liter, circa 45 flessen. ¼e  van een aam, 1/6e van een okshoofd. Gebruikt voor wijn, brandewijn, azijn, jenever, levertraan en olie.

Op 19-12-1823 werd door notaris Mr. Willem Jan Quintus, openbaar  notaris te Groningen geveild de Heerenbehuizing, staande in de Heere-straat, getekend letter U, no. 97 V en 105, bewoond door Mejuffrouw de Wedw. G. Marrink in eigendom
DTB Groningen 1789: Gerrit Hindriks Marring, ps, en Anna van der Pers, beide van Groningen, pro gr[] Hotze van der Pas, als vader Cop: den 14 October 1789, door Dominus van Berchuijs, in de Nieuwe kerk

Huwelijkscontract 26-09-1789 Groningen:
Getuigen bruidegomszijde: Hindrik Jans Marrink, vader x Fennegijn Jans, moeder; Willem Meijnardij, zwager x Claasijn Hinderks Marrink, zuster; Janna Jans, aangetrouwde zuster; Hinderk Boelmans, oom
Getuigen bruidszijde: Edde Hotzes van der Pers, grootvader; Jan Christjaans, oom; Casper Hemmens, neef

Ouders Gerrit: Hendrik Jans Marrink, voerman x Fennigje Jans
Aangevers overlijden Gerrit: Hindrik Boekhoudt, 41 jaar, koopman, wonende Groningen, goede bekende en Jan Frederik Hoitsema, 24 jaar, apotheker, wonende Groningen, nabuur

Ouders Anna: Hotse van der Pers, stoffenverwer, blaauwverwer x Rensjen Freerks
Aangevers overlijden Anna: Hendrik Holwerda, 54 jaar, leedaanzegger, en Lambertus ter Wijn, 70 jaar, zonder beroep, beide wonende Groningen

Anna van der Pers hertrouwt 29-04-1825 Groningen Pieter Mulder, koekbakker, stoom-korenmolenaar, ~ 14-03-1771 Midwolda, † 15-10-1853 Groningen, 82 jaar, Heerestraat Lett F 300; eerder weduwnaar Tjalda Ensingh

Kind van Gerrit Marrink en Anna van der Pers: Rentien, ~ 06-05-1792 Groningen, Boterdiep, † 27-12-1800 Groningen, 8 jaar 7 maanden, kinderziekte van 9 dagen

 

 

___________________________________________________________

Naar Kerk Graf 4 Roelf Eijes 
Naar Kerk Graf 4 Everdina Oudeman
Terug naar 1808 de Door Roelf Eijes gewonnen Gouden Doos 
Terug naar 1823 Van  Lennep en D. van Hoogendorp aan Everdina Oudeman